Documentatie/Calc-functies/EENHEIDMAT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MUNIT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  EENHEIDMAT

  Categorie:

  Matrix

  Samenvatting:

  Creëert een identity matrix van een gespecificeerde grootte.

  Een identiteitsmatrix, ook wel een eenheidsmatrix genoemd, is een vierkante matrix waarin alle elementen op nul zijn gezet, behalve op de hoofddiagonaal waar alle elementen op één zijn gezet.

  Syntaxis:

  EENHEIDMAT(Dimensie)

  Retourneert:

  Retourneert een vierkante reeks getallen, waarbij elke cel 0 of 1 bevat, afhankelijk van de positie van de cel in de matrix. De hoogte en breedte van de matrix worden gespecificeerd in de functieaanroep.

  Argumenten:

  Dimensie is een positief geheel getal of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, dat wil zeggen de grootte (hoogte en breedte) van de identiteitsmatrix die moet worden gemaakt.

  • Als Dimensie niet-numeriek is, dan retourneert MULTINOMIAAL als fout #WAARDE!
  • Als Dimensie een niet-gehele waarde is, dan kapt MULTINOMIAAL deze af tot een geheel getal.
  • Als Dimensie kleiner is dan 1, dan retourneert MULTINOMIAAL als fout Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  Algemene informatie over de matrixfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Gemakshalve wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die de matrixfuncties van Calc beschrijven.

  Om herhaling in de volgende tekst te voorkomen, worden alleen Windows/Linux-toetscombinaties gespecificeerd. De volgende tabel toont de toewijzing tussen deze toetscombinaties en hun macOS-equivalenten.

  Indeling van relevante Windows/Linux en macOS toetscombinaties
  Windows/Linux-toetscombinatie Windows/Linux-toetscombinatie Opmerkingen
  Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter ⌘ Cmd + ⇧ Shift + ↵ Enter Maakt een matrixformule.
  Ctrl + / Ctrl + / Selecteer alle cellen in een matrixformulebereik. "/" is de deeltoets op het numerieke toetsenbord.
  Ctrl + C ⌘ Cmd + C Kopiëren
  Ctrl + V Ctrl + V Plakken.
  • Een matrix is een rechthoekig bereik van cellen die gegevens bevatten. Een vierkant bereik van drie rijen bij drie kolommen is bijvoorbeeld een matrix van 3 x 3. De kleinst mogelijke array is een 1 x 2 of 2 x 1 matrix, met twee aangrenzende cellen.
  • Een formule waarin de individuele waarden in een celbereik worden geëvalueerd, wordt een matrixformule genoemd. Het verschil tussen een matrixformule en andere formules is dat de matrixformule meerdere waarden tegelijk behandelt in plaats van slechts één.
  • Als u een matrixformule maakt met behulp van de Functie-assistent moet u het selectievakje Matrix aanvinken zodat de resultaten in een matrix worden geretourneerd. Anders wordt alleen de waarde in de cel linksboven van de matrix die wordt berekend, geretourneerd.
  • Als u de matrixformule rechtstreeks in de cel invoert, moet u de toetsencombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter gebruiken in plaats van alleen de ↵ Enter-toets. Pas dan wordt de formule een matrixformule.
  • Een matrixformule wordt weergegeven tussen accolades of accolades ("{" en "}"). Het is niet mogelijk om een matrixformule te maken door deze accolades handmatig in te voeren.
  • Sommige matrixfuncties gebruiken parameters die moeten worden geëvalueerd als een matrixformule, zelfs wanneer de formule normaal wordt ingevoerd. Dit zijn DETERMINANTMAT, INVERSEMAT, PRODUCTMAT, SOMPRODUCT, SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2 en SOM.XMINY.2.
  • Calc ondersteunt constante inline matrices in formules. Een inline matrix staat tussen accolades of accolades ("{" en "}"). Afzonderlijke elementen kunnen getallen (inclusief negatieven), logische constanten (WAAR, ONWAAR) of letterlijke tekenreeksen zijn. Niet-constante uitdrukkingen zijn niet toegestaan. Matrices kunnen worden ingevoerd met één of meer rijen en één of meer kolommen. Alle rijen moeten hetzelfde aantal elementen bevatten; evenzo moeten alle kolommen hetzelfde aantal elementen bevatten.
  • Matrixformules bewerken. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk vervolgens op F2 of plaats de cursor in de invoerregel, bewerk de formule naar wens en gebruik de toetscombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter.
  • Matrixformules verwijderen. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk op Del(ete) om de matrixinhoud te verwijderen, inclusief de matrixformule. U kunt ook op ← Backspace drukken om het dialoogvenster Inhoud verwijderen te openen, Formules of Alles verwijderen selecteren en op OK klikken.
  • Matrixformules kopiëren. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk vervolgens op F2 of plaats de cursor in de invoerregel. Kopieer de formule door op Ctrl + C te drukken. Selecteer een celbereik waar u de matrixformule wilt invoegen en druk op F2 of plaats de cursor in de invoerregel. Plak de formule door op Ctrl + V te drukken in de geselecteerde ruimte en bevestig deze met de toetsencombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter. Het geselecteerde bereik bevat nu de matrixformule.
  • Een matrixbereik aanpassen. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Onder de selectie ziet u rechts een klein icoontje waarmee u met uw muis in of uit kunt zoomen op het bereik. Wanneer u het matrixbereik aanpast, wordt de matrixformule niet automatisch aangepast - u wijzigt alleen het bereik waarin de resultaten verschijnen.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  {=MULTINOMIAAL(2)} ingevoerd als matrixformule na selectie van cel A1. Hier retourneert de functie de 2 x 2 identiteitsmatrix, waarbij de cellen A1:B2 worden gevuld met de waarden {1, 0; 0, 1}. Zie beschrijving
  {=MULTINOMIAAL(D6)} ingevoerd als matrixformule na selectie van cel A1. D6 bevat de waarde 3,846. Hier wordt de waarde van het argument afgekapt tot 3 en retourneert de functie de 3 x 3 identiteitsmatrix, waarbij cellen A1:C3 worden gevuld met de waarden {1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1}. Zie beschrijving

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  DETERMINANTMAT

  INVERSEMAT

  PRODUCTMAT

  TRANSPONEREN

  ODF standaard:

  Section 6.5.5, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  MUNIT sinds v.2013