Documentatie/Calc-functies/PRODUCT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/PRODUCT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  PRODUCT

  Categorie:

  Wiskundig

  Samenvatting:

  Berekent het product van een reeks reële getallen door ze te vermenigvuldigen.

  Syntaxis:

  PRODUCT(Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 255]]])

  Retourneert:

  Retourneert een reëel getal dat het resultaat is van het vermenigvuldigen van de opgegeven getallen.

  Argumenten:

  Getal 1, Getal 2, … , Getal 255 geven de reeks reële getallen waarvoor het product moet worden berekend. Elk argument kan één van de volgende vormen aannemen:

  • Een reëel getal, of een uitdrukking die resulteert in een reëel getal.
  • Een verwijzing naar een enkele cel met een reëel getal.
  • Een eenvoudige verwijzing naar een celbereik dat reële getallen bevat (bijvoorbeeld A1:B9).
  • De naam van een benoemd bereik, bestaande uit cellen die reële getallen bevatten.
  • De naam van een databasebereik, bestaande uit cellen die reële getallen bevatten.
  • Een ingebedde matrix van reële getallen (bijvoorbeeld {1.1, 2.2, 3.3, 4.4}).

  Merk op dat hoewel PRODUCT tot 255 argumenten kan accepteren, elk argument een celbereik kan specificeren. Dit betekent dat het aantal verwerkte reële getallen veel meer dan 255 kan zijn.

  De volgende omstandigheden (inclusief fouten) kunnen optreden:

  • Als een argument een string tussen aanhalingstekens is, retourneert PRODUCT als fout #WAARDE!
  • Tekst en lege cellen binnen een gegevensbereik worden genegeerd.
  • Als er geen opgegeven getallen zijn of als een opgegeven waarde gelijk is aan 0, geeft PRODUCT de waarde 0 terug.
  • Als er slechts één waarde wordt opgegeven, retourneert PRODUCT die waarde.

  Aanvullende details:

  • Als N1, N2, …, Nk een set van ' vertegenwoordigen 'k reële getallen doorgegeven aan de functie, de formule voor PRODUCT is:

  [math]\displaystyle{ \text{PRODUCT}(N_{1}; N_{2}; ...; N_{k})=N_{1}\times N_{2}\times ...\times N_{k} }[/math]

  • PRODUCT negeert tekst of lege cellen binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten vermoedt, zoek dan naar tekst binnen het (de) opgegeven gegevensbereik(en). Om tekstinhoud binnen een gegevensbereik te markeren, gebruikt u de functie Beeld > Waardemarkering in Calc.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =PRODUCT(2; 3; 4) Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ 2\times 3\times 4 }[/math] en geeft het resultaat terug. 24
  =PRODUCT(A1:A3; B1:B2) waarbij de cellen A1, A2, A3, B1 en B2 respectievelijk de nummers 2,2, 3, -5, 1,3 en -7 bevatten. Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ 2,2\times 3\times-5\times 1,3\times-7 }[/math] en geeft het resultaat terug. 300,3
  =PRODUCT({2; 4; 6; 8}) Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ 2\times 4\times 6\times 8 }[/math] en geeft het resultaat terug. 384

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  C.PRODUCT

  SOM

  ODF standaard:

  Section 6.16.47, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  PRODUCT