Dokumentace/Výpočetní funkce/ROUND

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ROUND and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  ROUND

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek zadané mocniny 10.

  Syntaxe:

  ROUND(Číslo[; Počet])

  Vrátí:

  Vrací reálnou hodnotu, která je zadaným číslem zaokrouhleným na požadovanou přesnost.

  Argumenty:

  Číslo je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo, které má být zaokrouhleno.

  Počet je celé číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto celé číslo, které se používá k určení přesnosti zaokrouhlování. Pokud je Počet vynechán, předpokládá se výchozí hodnota 0. Hodnota Počet se použije takto:

  • Pokud je Počet kladné celé číslo, zaokrouhluje se napravo od desetinného oddělovače. Například pokud je Počet roven 1, pak se čísla zaokrouhlují na nejbližší násobek [math]\displaystyle{ \frac{1}{10}\text{th} }[/math]; pokud je Počet roven 2, pak se čísla zaokrouhlují na nejbližší násobek [math]\displaystyle{ \frac{1}{100}\text{th} }[/math]; a tak dále.
  • Pokud je Počet rovno nule, zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo.
  • Pokud je Počet záporné celé číslo, zaokrouhluje se vlevo od desetinného oddělovače. Pokud je například Počet rovno -1, čísla se zaokrouhlují na nejbližší násobek 10; pokud je Počet rovno -2, čísla se zaokrouhlují na nejbližší násobek 100; a tak dále. Pokud je Počet záporný, hodnota vrácená funkcí ROUND je vždy celé číslo.

  Mohou se vyskytnout následující stavy (včetně chyb):

  • Pokud je Číslo nebo Počet nečíselný, pak ROUND hlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je Počet neceločíselná hodnota, zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo ve směru 0.

  Další detaily:

  • Tato funkce zaokrouhlí na nejbližší vhodnou hodnotu v závislosti na zvolené přesnosti. Pokud je Číslo stejně vzdálené od dvou nejbližších hodnot, pak je zaokrouhlení od 0 do hodnoty s vyšší hodnotou. Například 7,5 je ve stejné vzdálenosti od 7 a 8, takže vzorec =ROUND(7,5; 0) vrátí hodnotu 8. Podobně vzorec =ROUND(-7,5; 0)< /code> vrátí hodnotu -8.
  • Pokud získáte neočekávané výsledky funkce ROUND, zkontrolujte následující:
  1. Ujistěte se, že počet zobrazených desetinných míst není ovlivněn nastavením možnosti Omezit desetinná místa pro obecný formát čísel v oblasti Obecné výpočty dialogového okna Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočty (LibreOffice ▸ Předvolby ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočty v systému MacOS).
  2. Přistupte na kartu Čísla v dialogovém okně Formátovat buňky (Formát ▸ Buňky nebo ekvivalentní interakce) a ujistěte se, že příslušné buňky nemají použité formátování, které ovlivňuje počet zobrazených desetinných míst.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =ROUND(2,348; 2) Zde funkce zaokrouhlí 2,348 na 2 desetinná místa. 2,35
  =ROUND(D1; D2), kde buňky D1 a D2 obsahují čísla -32,4834 a 3,2. Hodnota argumentu Počet se zkrátí na 3. Zde funkce zaokrouhlí -32,4834 na 3 desetinná místa. −32,483
  =ROUND(2,348; 0) Hodnota argumentu Počet se zkrátí na 3. Zde funkce zaokrouhlí -32,4834 na 3 desetinná místa. 2
  =ROUND(2,5) Zde funkce zaokrouhlí 2,5 na nejbližší celé číslo. Protože však 2,5 je stejně vzdálené od 2 a 3, je vybrána hodnota 3. 3
  =ROUND(887,65; −2) Zde funkce zaokrouhlí 887,65 na nejbližší stovku. 900

  Související funkce LibreOffice:

  INT

  ROUNDDOWN

  ROUNDUP

  TRUNC

  ODF standard:

  Section 6.17.5, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  ROUND