Dokumentace/Výpočetní funkce/ROUNDUP

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ROUNDUP and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  ROUNDUP

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Zaokrouhlí číslo od nuly na nejbližší násobek zadané mocniny 10.

  Syntaxe:

  ROUNDUP(Číslo[; Počet])

  Vrátí:

  Vrací reálnou hodnotu, která je zadaným číslem zaokrouhleným (od nuly) na požadovanou přesnost.

  Argumenty:

  Číslo je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo, které má být zaokrouhleno.

  Počet je celé číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto celé číslo, které se používá k určení přesnosti zaokrouhlování. Pokud je Počet vynechán, předpokládá se výchozí hodnota 0. Hodnota Počet se použije takto:

  • Pokud je Počet kladné celé číslo, zaokrouhluje se napravo od desetinného oddělovače. Například pokud je Počet roven 1, pak se čísla zaokrouhlují (od nuly) na nejbližší násobek [math]\displaystyle{ \frac{1}{10}\text{th} }[/math]; pokud je Počet roven 2, pak se čísla zaokrouhlují (od nuly) na nejbližší násobek [math]\displaystyle{ \frac{1}{100}\text{th} }[/math]; a tak dále.
  • Pokud je Počet roven nule, zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo od nuly.
  • Pokud je Počet záporné celé číslo, zaokrouhluje se vlevo od desetinného oddělovače. Například pokud je Počet rovno -1, pak se čísla zaokrouhlují (směrem od 0) na nejbližší násobek 10; pokud je Počet rovno -2, pak se čísla zaokrouhlují (směrem od 0) na nejbližší násobek 100; a tak dále. Hodnota vrácená funkcí ROUNDUP bude vždy celé číslo, pokud je Počet záporné.

  Mohou se vyskytnout následující stavy (včetně chyb):

  • Pokud je Číslo nebo Počet nečíselný, pak ROUNDUP ohlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je Počet neceločíselná hodnota, zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo ve směru 0.

  Další detaily:

  • Pokud ROUNDUP zobrazí neočekávané výsledky, zkontrolujte následující:
  1. Zkontrolujte, zda počet zobrazených desetinných míst není ovlivněn nastavením možnosti Omezit desetinná místa pro obecný formát čísel v oblasti Obecné výpočty dialogového okna Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Výpočet (LibreOffice ▸ Předvolby ▸ LibreOffice Calc ▸ Výpočet v systému MacOS).
  2. Přistupte na kartu Čísla v dialogovém okně Formátovat buňky (Formát ▸ Buňky nebo ekvivalentní interakce) a ujistěte se, že příslušné buňky nemají použité formátování, které ovlivňuje počet zobrazených desetinných míst.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =ROUNDUP(2,348; 2) Zde funkce zaokrouhlí 2,348 od 0 na 2 desetinná místa. 2,35
  =ROUNDUP(D1; D2), kde buňky D1 a D2 obsahují čísla -32,4834 a 3,2. Hodnota argumentu Počet se zkrátí na 3. Zde funkce zaokrouhlí -32,4834 od 0 na 3 desetinná místa. −32,484
  =ROUNDUP(2,648; 0) Zde funkce zaokrouhlí 2,648 od 0 na další celé číslo. Alternativní vzorec =ROUNDUP(2,648) vrátí stejnou hodnotu. 3
  =ROUNDUP(−45,67) Zde funkce zaokrouhlí -45,67 od 0 na celé číslo. −46
  =ROUNDUP(887,65; −2) Zde funkce zaokrouhluje 887,65 od nuly na celé stovky. 900

  Související funkce LibreOffice:

  INT

  ROUND

  ROUNDDOWN

  TRUNC

  ODF standard:

  Section 6.17.7, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  ROUNDUP