Documentatie/Calc-functies/AFRONDEN.NAAR.BOVEN

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ROUNDUP and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎danskFunctienaam:

AFRONDEN.NAAR.BOVEN

Categorie:

Wiskundig

Samenvatting:

Rondt een getal af van nul naar het volgende veelvoud van een opgegeven macht van 10.

Syntaxis:

ROUNDUP(Getal[; Aantal])

Retourneert:

Retourneert een echte waarde die het opgegeven getal is, afgerond (van nul af) naar de opgegeven precisie.

Argumenten:

Getal is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat moet worden afgerond.

Aantal is een geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat wordt gebruikt om de precisie van de afronding te specificeren. Als Aantal wordt weggelaten, wordt uitgegaan van een standaardwaarde van 0. De waarde van Aantal wordt als volgt gebruikt:

  • Als Aantal een positief geheel getal is, vindt afronding rechts van het decimaalteken plaats. Als Aantal bijvoorbeeld gelijk is aan 1 dan worden getallen afgerond (weg van 0) naar het volgende veelvoud van [math]\displaystyle{ \frac{1}{10}\text{th} }[/math]; als Aantal gelijk is aan 2, dan worden getallen afgerond (van nul af) naar het volgende veelvoud van [math]\displaystyle{ \frac{1}{100}\text{th} }[/math]; enzovoorts.
  • Als Aantal gelijk is aan nul, dan is afronding naar het volgende gehele getal verwijderd van 0.
  • Als Aantal een negatief geheel getal is, dan vindt afronding plaats aan de linkerkant van het decimaalteken. Als Aantal bijvoorbeeld gelijk is aan -1, worden getallen afgerond (weg van 0) naar het volgende veelvoud van 10; als Aantal gelijk is aan -2 dan worden getallen afgerond (weg van 0) naar het volgende veelvoud van 100; enzovoorts. De waarde die door AFRONDEN.NAAR.BOVEN wordt geretourneerd, is altijd een geheel getal als Aantal negatief is.

De volgende omstandigheden (inclusief fouten) kunnen optreden:

  • Als Getal of Aantal niet-numeriek is, dan retourneert AFRONDEN.NAAR.BOVEN als fout #WAARDE!.
  • Als Aantal een niet-gehele waarde is, wordt deze afgerond op het volgende gehele getal in de richting van 0.

Aanvullende details:

  • Als u onverwachte resultaten krijgt van AFRONDEN.NAAR.BOVEN , controleer dan het volgende:
  1. Zorg ervoor dat het aantal weergegeven decimalen niet wordt beïnvloed door de instelling van de optie Aantal decimalen van Decimalen beperken voor de algemene getalopmaak in het gedeelte Algemene berekeningen van de Extra ▸ Opties  ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen dialoogvenster (LibreOffice ▸ Voorkeuren ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen op macOS).
  2. Ga naar het tabblad Getallen in het dialoogvenster Cellen opmaken (Opmaak ▸ Cellen of gelijkwaardige interactie) om ervoor te zorgen dat relevante cellen geen opmaak hebben die het aantal weergegeven decimalen beïnvloedt .

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(2,348; 2) Hier rondt de functie 2,348 af van 0 tot 2 cijfers achter de komma. 2,35
=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(D1; D2) waarbij de cellen D1 en D2 respectievelijk de getallen -32,4834 en 3,2 bevatten. De waarde van het Aantal-argument wordt afgekapt tot 3. Hier rondt de functie -32,4834 af van 0, tot 3 decimalen. -32,484
=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(2,648; 0) Hier rondt de functie 2,648 af van 0, naar het volgende gehele getal. De alternatieve formule =AFRONDEN.NAAR.BOVEN(2,648) geeft dezelfde waarde terug. 3
=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(-45,67) Hier rondt de functie -45,67 af van 0, naar het volgende gehele getal. -46
=AFRONDEN.NAAR.BOVEN(887,65; -2) Hier rondt de functie 887,65 af van 0 naar de volgende honderd. 900

Gerelateerde LibreOffice-functies:

INT

AFRONDEN

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN

GEHEEL

ODF standaard:

Section 6.17.7, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

AFRONDEN.NAAR.BOVEN