Documentatie/Calc-functies/WEEKDAG

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/WEEKDAY and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  WEEKDAG

  Categorie:

  Datum en tijd

  Samenvatting:

  Berekent de dag van de week voor een datum gespecificeerd door een datum-tijd-serienummer of in een tekenreeks.

  Syntaxis:

  WEEKDAG(Datum[; Type])

  Retourneert:

  Retourneert een geheel getal in het bereik [0, 7] dat de dag van de week is voor de opgegeven datum, gecodeerd in overeenstemming met het opgegeven argument Type.

  Argumenten:

  Getal is de datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, de datum waarop de berekening moet worden uitgevoerd.

  Type is een geheel getal in het bereik [1, 3] of het bereik [11, 17]. Type bepaalt het nummeringsschema dat moet worden gebruikt om de dagwaarde te retourneren, met de mogelijke schema's in de volgende tabel. Als Type wordt weggelaten, wordt standaard de waarde 1 gebruikt.

  Waarden geretourneerd door WEEKDAG voor elke waarde van Type
    1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
  Zondag 1 7 6 7 6 5 4 3 2 1
  Maandag 2 1 0 1 7 6 5 4 3 2
  Dinsdag 3 2 1 2 1 7 6 5 4 3
  Woensdag 4 3 2 3 2 1 7 6 5 4
  Donderdag 5 4 3 4 3 2 1 7 6 5
  Vrijdag 6 5 4 5 4 3 2 1 7 6
  Zaterdag 7 6 5 6 5 4 3 2 1 7
  • Als Getal geen geldige datumuitdrukking is, dan retourneert WEEKDAG als fout #WAARDE!
  • WEEKDAG negeert alle tijdcomponenten van Getal.
  • Als Type niet-numeriek is, dan retourneert WEEKDAG als fout #WAARDE!
  • Als Type een niet-gehele waarde is, dan kapt WEEKDAG de waarde af.
  • Als (na afkapping) Type niet één van de verwachte waarden is die hierboven zijn opgesomd, retourneert WEEKDAG als fout ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout #WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =WEEKDAG("2021-02-24") Hier retourneert de functie 4. 2021-02-24 was een woensdag. Aangezien er geen waarde is opgegeven voor het argument Type, wordt de waarde 1 aangenomen (waarbij zondag dag 1 is). 4
  =WEEKDAG(44251; 3) Hier retourneert de functie 2. De waarde 44251 is het datum-tijd-serienummer voor 2021-02-24. Met een waarde van 3 voor het argument Type is maandag dag 0. 2
  =WEEKDAG(E2; 14) waarbij cel E2 de datum 2021-02-24 bevat. Hier retourneert de functie 7. Met een waarde van 14 voor het Type argument, is donderdag dag 1. 7

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  DAG

  MAAND

  JAAR

  ODF standaard:

  Section 6.10.20, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  WEEKDAY