Dokumentace/Funkce Calcu/WEEKNUM

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/WEEKNUM and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  WEEKNUM

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Určuje počet týdnů pro datum, které se nachází v textovém řetězci nebo je specifikováno pořadovým číslem data a času. Existuje několik systémů číslování týdnů, WEEKNUM proto přijímá argument, který se může použít k výběru definice prvního týdnu a prvního dne v týdnu.

  Syntaxe:

  WEEKNUM(Datum [; Režim])

  Vrátí:

  Vrátí celé číslo v rozsahu [0, 53], které je číslem týdne pro zadané datum, číslované podle zadaného argumentu Režim.

  Argumenty:

  Datum je řetězec s datem (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, což je datum, pro které se má výpočet provést.

  Režim je celé číslo, které definuje první týden v roce a určuje začátek týdne. Možné hodnoty pro Režim a jejich významy jsou vypsány v následující tabulce. Sloupec Definice 1. týdne rozlišuje dvě metody pro určení 1. týdne v roce – jedna metoda definuje 1. týden jako týden, který obsahuje 1. ledna; druhá metoda definuje 1. týden jako týden, který obsahuje první čtvrtek v roce (tato metoda je doporučena pro ISO 8601). Pokud je definice vynechaná, výchozí hodnota pro Režim je 1.

  Popis hodnot Režimu
  Režim Definice 1. týdne Začátek týdne
  1 1. ledna neděle
  2 1. ledna pondělí
  11 1. ledna pondělí
  12 1. ledna úterý
  13 1. ledna středa
  14 1. ledna čtvrtek
  15 1. ledna pátek
  16 1. ledna sobota
  17 1. ledna neděle
  21 první čtvrtek v roce pondělí
  150 první čtvrtek v roce pondělí
  • Pokud Datum není platným zápisem data, WEEKNUM nahlásí chybu #VALUE!.
  • WEEKNUM ignoruje všechny časové složky argumentu Datum.
  • Pokud Režim není číslo, WEEKNUM nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud Režim není celočíselná hodnota, WEEKNUM hodnotu zkrátí.
  • Pokud (po možném zkrácení) Režim není jednou z očekávaných hodnot uvedených výše, WEEKNUM vrátí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud je pro váš sešit důležitá interoperabilita s aplikací Microsoft Excel, nepoužívejte hodnotu Režim 150, která je v ODF 1.2, ale není aplikací Excel podporována.

  Další detaily:

  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =WEEKNUM("2021-01-01") Funkce vrátí hodnotu 1. Pro argument Režim není dodána žádná hodnota, použije se tedy výchozí hodnota 1. Když se Režim rovná 1, 1. leden se počítá do prvního týdne. 1
  =WEEKNUM("2021-01-03"; 1) Funkce vrátí hodnotu 2. Když se Režim rovná 1, 1. leden se počítá do prvního týdne a první den v týdnu je neděle. 2021-01-03 bylo v neděli, proto se jedná o první den druhého týdne v roce. 2
  =WEEKNUM("2021-01-01"; 21) Funkce vrátí hodnotu 53. Když se Režim rovná 21, čtvrtek se počítá do prvního týdne v roce (2021-01-07) a první den tohoto týdne je pondělí (2021-01-04). Proto je 2021-01-01 součástí posledního měsíce roku 2020, což je zároveň 53. týden (jiné roky mohou mít pouze 52 týdnů). 53
  =WEEKNUM("2021-01-04"; 21) Funkce vrátí hodnotu 1. Když se Režim rovná 21, 1. týden obsahuje první čtvrtek v roce (2021-01-07) a první den v týdnu je pondělí. 1
  =WEEKNUM(A1; B1), kde buňka A1 obsahuje datum 2021-02-26 a buňka B1 obsahuje hodnotu 13. Funkce vrátí hodnotu 9. 9
  =WEEKNUM(44251; 13) Funkce opět vrátí hodnotu 9. 44251 je pořadové číslo data a času pro 2021-02-26, hodnoty argumentu jsou proto stejné jako v předchozím příkladu. 9
  =WEEKNUM("2021-02-26T15:00:00"; 13.789) Funkce opět vrátí hodnotu 9. Časové složky argumentu Datum jsou ignorovány a hodnota argumentu Režim je celé číslo. 9

  Související funkce LibreOffice:

  DAY

  ISOWEEKNUM

  MONTH

  WEEKDAY

  WEEKNUM_EXCEL2003

  YEAR

  ODF standard:

  Section 6.10.21, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  WEEKNUM