Documentatie/Calc-functies/WEEKNUMMER

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/WEEKNUM and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  WEEKNUMMER

  Categorie:

  Datum en tijd

  Samenvatting:

  Bepaalt het weeknummer voor een datum gespecificeerd door een datum-tijd-serienummer of in een tekenreeks. Er bestaan verschillende weeknummeringssystemen en daarom accepteert WEEKNUMMER een argument dat kan worden gebruikt om te selecteren hoe week 1 van het jaar wordt gedefinieerd en welke dag als de eerste dag van de week wordt genomen.

  Syntaxis:

  WEEKNUMMER(Getal[; Modus])

  Retourneert:

  Retourneert een geheel getal in het bereik [0, 53] dat het weeknummer is voor de opgegeven datum, genummerd in overeenstemming met het geleverde argument Mode.

  Argumenten:

  Getal is de datumreeks (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, namelijk de datum waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd.

  Modus is een geheel getal dat de eerste week van het jaar definieert en het begin van de week bepaalt. De mogelijke waarden voor Modus en hun betekenis staan in de volgende tabel. In deze tabel maakt de kolom Definitie van week 1 onderscheid tussen twee methoden voor het selecteren van week 1 in het jaar – één methode definieert week 1 als de week die 1 januari omvat; de tweede methode definieert week 1 als de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt (dit is de methode die wordt aanbevolen in ISO 8601). Indien weggelaten is de standaardwaarde voor Modus 1.

  Beschrijving van waarden van Modus
  Modus Definitie van week 1 Begin van de week
  1 1 januari Zondag
  2 1 januari Maandag
  11 1 januari Maandag
  12 1 januari Dinsdag
  13 1 januari Woensdag
  14 1 januari Donderdag
  15 1 januari Vrijdag
  16 1 januari Zaterdag
  17 1 januari Zondag
  21 Eerste donderdag in het jaar Maandag
  150 Eerste donderdag in het jaar Maandag
  • Als Getal geen geldige datumuitdrukking is, dan retourneert WEEKNUMMER als fout#WAARDE!
  • WEEKNUMMER negeert alle tijdcomponenten van Getal.
  • Als Modus niet-numeriek is, dan retourneert WEEKNUMMER als fout #WAARDE!
  • Als Modus een niet-gehele waarde is, dan kapt WEEKNUMMER de waarde af.
  • Als (na afkapping) Modus niet één van de verwachte waarden is die hierboven zijn opgesomd, retourneert WEEKNUMMER als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als interoperabiliteit met Microsoft Excel belangrijk is voor uw werkblad, vermijd dan het gebruik van de Modus-waarde van 150, die in ODF 1.2 staat maar niet wordt ondersteund door Excel.

  Aanvullende details:

  Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout #WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =WEEKNUMMER("2021-01-01") De functie retourneert de waarde 1. Aangezien er geen waarde is opgegeven voor het argument Modus, wordt de standaardwaarde 1 gebruikt. Als Modus gelijk is aan 1, wordt 1 januari gedefinieerd als in week 1. 1
  =WEEKNUMMER("2021-01-03"; 1) De functie retourneert de waarde 2. Als Modus gelijk is aan 1, omvat week 1 1 januari en is de eerste dag van de week zondag. Aangezien 2021-01-03 een zondag was, was het de eerste dag van de tweede week van het jaar. 2
  =WEEKNUMMER("2021-01-01"; 21) De functie retourneert de waarde 53. Als Modus gelijk is aan 21, omvat week 1 de eerste donderdag van het jaar (2021-01-07) en is de eerste dag van die week maandag (2021-01- 04). 2021-01-01 valt dus in de laatste maand van 2020, wat toevallig week 53 was (andere jaren kunnen slechts 52 weken bevatten). 53
  =WEEKNUMMER("2021-01-04"; 21) De functie retourneert de waarde 1. Als Modus gelijk is aan 21, omvat week 1 de eerste donderdag van het jaar (2021-01-07) en is de eerste dag van die week maandag (2021-01- 04). 1
  =WEEKNUMMER(A1; B1) waarbij cel A1 de datum 2021-02-26 bevat en cel B1 de waarde 13. De functie retourneert de waarde 9. 9
  =WEEKNUMMER(44251; 13) De functie retourneert opnieuw de waarde 9. 44251 is het datum-tijd-serienummer voor 2021-02-26 en dus zijn de argumentwaarden identiek aan die in het vorige voorbeeld. 9
  =WEEKNUMMER("2021-02-26T15:00:00"; 13.789) De functie retourneert opnieuw de waarde 9. De tijdcomponenten van het argument Getal worden genegeerd en de waarde van het argument Modus wordt afgekapt tot een geheel getal. 9

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  DAG

  ISO.WEEKNUMMER

  MAAND

  WEEKDAG

  WEEKNUMMER_EXCEL2003

  JAAR

  ODF standaard:

  Section 6.10.21, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  WEEKNUM