Nejčastější dotazy/Báze/Jak se připojit k databázi Microsoft Access

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Base
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Base/How to connect to a Microsoft Access database and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎čeština • ‎עברית

Tento článek popisuje, jak se připojit k souboru databáze Microsoft Access, pokud používáte operační systém MS Windows.

Podmínky ve Windows

Tento popis byl testován v systému WinXP Home, v jiných verzích systému Windows může fungovat trochu jinak.

Typ souboru MDB byl používán ve verzích aplikace Microsoft Access od verze Access 97 (Office 8) až po Access 2003 (Office 11). Lze s ním pracovat pomocí databázového stroje "Jet 4.0". Počínaje verzí MS Access 2007 (Office 12) začal Microsoft Access používat nový typ souboru ACCDB. Ten využívá upravený databázový stroj Jet, nazvaný "Access Database Engine" (ACE).

Obě verze (první a druhá) nejsou kompatibilní. Na jedné straně ACCDB nezná zabezpečení na základě uživatele, na druhé straně můžete pracovat například s přílohami uvnitř databázového souboru.

Obě verze lze ovládat pomocí "ODBC driveru" nebo pomocí "OLE DB Provideru". Starší verze MS Windows (např. Win98) nemusí obsahovat všechny potřebné soubory pro práci se soubory MDB. Chybějící soubory si můžete stáhnout z http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937730.aspx. Možná budete potřebovat "Jet 4.0 Service Pack" a "Microsoft Data Access Components (MDAC)". WinXP tyto soubory již obsahují. Pro soubory ACCDB budete možná potřebovat " 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components". Vyhledání AccessDatabaseEngine (bez mezer) v centru stahování společnosti Microsoft vás dovede k odkazu ke stažení. Ani ve WinXP nejsou tyto soubory zahrnuty automaticky.

Druh připojení (krok 1 průvodce)

Spusťte průvodce pomocí File ▸ New ▸ Database nebo použijte položku LibreOffice Base ze Startmenu Windows (německy) nebo použijte položku Database v LibreOffice Quickstarter.

V prvním kroku vyberte možnost Připojit se k existující databázi. Otevřete rozevírací seznam. Můžete použít Microsoft Access, ADO nebo ODBC. Další kroky závisí na zvoleném druhu připojení. Po dokončení připojení se zvolené připojení zobrazí na levé straně ve stavovém řádku.

Nastavení připojení (krok 2 průvodce)

Microsoft Access

Typ souboru MDB
Na druhé straně průvodce vyberte MDB-Datei. OOo používá ADO-připojení, kde jsou všechny ostatní parametry nastaveny na výchozí hodnoty. Pokud je vaše databáze chráněna heslem, nemůžete tuto metodu použít.
Typ souboru ACCDB
Zjednodušené zpracování možnosti Microsoft Access zatím není pro formát ACCDB k dispozici.

ADO

Na druhé stránce průvodce zadejte adresu URL zdroje dat. To neznamená cestu a název souboru vaší databáze, ale jedná se o tzv. připojovací řetězec.

Generování připojovacího řetězce

Pokud neznáte připojovací řetězec, klikněte na tlačítko Procházet. Tím se otevře " Průvodce univerzálním datovým propojením (UDL)" systému Windows. Zobrazí se dialogové okno s názvem Vlastnosti datového propojení. Dialogové stránky Provider, Connections, Advanced a All lze použít v libovolném pořadí. po zavření dialogu obsahuje pole Data source URL zkonstruovaný připojovací řetězec.

Zprostředkovatel dialogové stránky
Typ souboru MDB
Vyberte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Driver.
Typ souboru ACCDB
Vyberte Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.
Dialogová stránka Připojení
Typ souboru MDB
Zadejte absolutní cestu a název souboru MDB nebo klikněte na tlačítko '... pro výběr souboru pomocí nástroje pro výběr souborů.
Pokud máte pro svou databázi správu uživatelů, zadejte zde jejich jméno, jinak ponechte výchozí hodnotu Admin beze změny. Možnost Prázdné heslo nechte také beze změny, nastavení hesla zde nefunguje.
Typ souboru ACCDB
Zde zadejte absolutní cestu a název vašeho souboru ACCDB. Výběr souboru není k dispozici. Typ souboru ACCDB nezná správu uživatelů, ponechte výchozí nastavení Admin a Blank Password beze změny.
Dialogová stránka Pokročilé

Na stránce Pokročilé můžete omezit přístup k databázi. Výchozí čtení/zápis se používá bez zaškrtnutí.

Dialogová stránka Vše

Zde můžete nastavit další inicializace zprostředkovatele OLE DB. Další informace naleznete na stránkách společnosti Microsoft.

Příklady:

  • Pokud váš databázový soubor Access dostal heslo, musíte ho zadat zde. Vyberte položku Heslo databáze Jet OLEDB a klikněte na Upravit hodnotu. Zadejte tam heslo.
  • Pro soubor MDB obsahuje položka JetOLEDB:System database cestu a název informačního souboru pracovní skupiny. Výchozí ve WinXP Home je c:\Windows\System32\system.mdw. Musíte jej zadat, pokud ne „Admin“, ale do databáze bude mít přístup jiný uživatel.

Nakonec přejděte na stránku Připojení a otestujte připojení. Pokud se zobrazí chybové hlášení, je třeba chybu odstranit, jinak není připojení možné. Průvodce UDL ukončete tlačítkem OK.

Nyní jste opět uvnitř OOo. Kliknutím na Další>> se dostanete na Nastavení ověřování uživatele..

ODBC

Na druhé stránce průvodce databází OOo zadejte název zdroje dat ODBC. Pomocí tlačítka Procházet se zobrazí seznam všech existujících zdrojů dat ODBC.

Registrace zdroje dat ODBC

Pokud jste v systému Windows nezaregistrovali databázi Access jako zdroj dat ODBC, klikněte na Procházet a poté na Uspořádat... Dostanete se do dialogového okna společnosti Microsoft "Správce zdroje dat ODBC". Ve WinXP můžete stejný dialog spustit prostřednictvím Ovládací panely → Nástroje pro správu → Zdroje dat (ODBC) dříve.

Vyberte jednu z karet DSN a klikněte na (německy) Hinzufügen. Pomocí nápovědy Microsoft se rozhodněte, která z nich je pro vás správná. Pokud se budete připojovat pomocí Souborového DSN, nemůžete jej použít přímo, ale potřebujete další připojovací řetězec ADO. Tabulky databáze budou v tomto případě pouze pro čtení.

Typ souboru MDB
Zvolte jeden z Microsoft Access Driver a klikněte na (německy) Fertig stellen.
Typ souboru ACCDB
Vyberte Microsoft Access Driver (*.mdb *.accdb) a klikněte na (německy) Fertig stellen.

V dalším okně (německém) ODBC-Setup für Microsoft Access zadejte název zdroje dat. Tento identifikátor se později zobrazí ve výběrovém seznamu.

Kliknutím na (německy) Auswählen se otevře výběr souboru, kde můžete vybrat svůj databázový soubor.

File type MDB
If you have got an user administration for your database, and not Admin but another user is going to access the database, check the option (German) Datenbank in the section (German) Systemdatenbank. The button (German) Systemdatenbank… opens a file picker. In WinXP Home the default file to choose is c:\Windows\System32\system.mdw.

Pokud je váš soubor databáze Access chráněn heslem, můžete kliknout na (německy) Erweitert a zadat heslo. Pak je ale heslo uloženo čitelné v informacích ODBC v registru, proto to není dobrý nápad. Pole (německy) Benutzername nechte prázdné.

Další nastavení naleznete v (německy) Erweitert a (německy) Optionen>>. Můžete tam například zaškrtnout otevření (německy) exkluzivní, nicméně pak nebudete moci skrývat tabulky v OOo.

Dialogová okna ponechte s OK, dokud se nezobrazí dialogové okno OOo Zdroj dat. Nový zdroj dat by měl být zařazen do seznamu. Vyberte jej a klikněte na tlačítko OK. Další>>.

ODBC File DSN

Zvolte typ připojení ADO a kliknutím na Procházet vygenerujte připojovací řetězec.

Dialogová stránka (německy) Poskytovatel
Zvolte "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers".

Dialogová stránka (německy) Verbindung: Zvolte (německy) Verbindungszeichenfolge verwenden. Klikněte na (německy) Erstellen, v poskytnutém seznamu označte File DSN a klikněte na OK, OK.

Pokud soubor databáze Access vyžaduje heslo, musíte jej zadat.

Otestujte připojení, OK.

Postupujte podle popisu pro ODBC v kroku 3 průvodce.

Nastavení ověřování uživatele (krok 3 průvodce)

ADO

Pole nechte prázdná. Otestujte připojení. Další>>

ODBC

Pokud je vaše databáze chráněna heslem a nezadali jste heslo v informacích ODBC, zaškrtněte políčko Heslo je vyžadováno.

Typ souboru MDB
Pokud s databází nepracuje "Admin", ale jiný uživatel, zadejte zde jeho jméno, jinak nechte pole prázdné.
Typ souboru ACCDB
Typ souboru nezná správu uživatelů, nechte pole Jméno uživatele prázdné.

Otestujte připojení. V případě potřeby nyní zadejte heslo. Další>>

Uložit a pokračovat (krok 4 průvodce)

Pokud chcete zdroj dat používat v jiných modulech Office, například pro sloučení pošty, musíte zaškrtnout možnost Ano, zaregistrujte mi databázi. Po kliknutí na tlačítko Dokončit určete název souboru a složku pro uložení souboru Open Document Base. Nyní můžete s databází pracovat.

Vlastnosti připojení

Přístup k tabulkám

Typ souboru MDB
Můžete měnit obsah tabulky, přidávat a odebírat záznamy.
Typ souboru ACCDB
V připojení ADO můžete tabulky pouze číst, ale ne zapisovat. Není jisté, zda je to chyba OOo. V připojení ODBC máte k tabulkám přístup pro čtení i zápis.

Můžete definovat nové tabulky. V obou typech připojení však nelze měnit strukturu stávajících tabulek.

Dotazy MS se v OOo zpracovávají jako pohledy a zobrazují se v kontejneru tabulky.

Viz také

Vývoj MSDN Office http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms400535.aspx


Autor: Regina 14. září 2007 (původní na openoffice.org)
Neváhejte prosím tuto příručku vylepšit a přizpůsobit ji novým verzím.