Často kladené otázky - Calc

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Calc/113 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎русский


Jak importovat datové tabulky z internetového serveru a nechat je automaticky aktualizovat

 1. Vytvořte nový dokument LibreOffice Calc.
 2. Klikněte na nějakou buňku v tabulce (např. A1)
 3. Přejděte na List ▸ Odkaz na externí data.
 4. Otevře se dialogové okno Externí data: Donnees-externes.jpg
  • Pokud byla internetová stránka, která vás zajímá, uložena na místním disku:
   1. Klikněte na tlačítko "Procházet..." napravo od pole URL externího zdroje dat.
   2. Vyberte Typ souboru = Dotaz na webovou stránku (LibreOffice Calc) (*.html) (ve spodní části seznamu).
   3. V seznamu vyberte adresu URL zdroje stránky.
   4. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  • V ostatních případech:
   1. Do pole URL externího zdroje dat zadejte adresu internetové stránky, obsahující datovou tabulku, která má být obnovena, například: http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPCAC. Je také možné zkopírovat adresu z adresního řádku prohlížeče a poté ji vložit do pole adresy URL (pomocí {key|Ctrl|V}}.
   2. Stiskněte ↵ Enter pro potvrzení adresy.
 5. Po několika vteřinách (někdy to trvá trochu déle) se zobrazí nové okno: Options-import.jpg
 6. Zatrhněte pole Detekovat speciální čísla.
 7. Klikněte na OK.
 8. Dialogové okno pro možnosti importu zmizí. Znovu se zobrazí dialogové okno Externí data. V poli Dostupné tabulky/ oblasti se nyní zobrazí seznam typů (z výše uvedeného příkladu) : HTML_1 HTML_all HTML_tables HTML_base
 9. Vyberte kliknutím na řádek HTML_tables (nebo jiný řádek, pokud data neodpovídají požadované tabulce).
 10. Pro pravidelnou aktualizaci dat zatrhněte pole Aktualizovat každý ve spodní části dialogového okna Externí data a vyberte požadovaný interval.
 11. Klikněte na OK. Data z internetového serveru budou zkopírována do vašeho listu z původně vybrané buňky a budou použitelná. Varování! Při každé aktualizaci se předchozí informace odstraní. Proto byste neměli vkládat věci jako vzorce. Použijte prvky této oblasti na jiném listu se vzorcem jako =Sheet.A3.