Faq/Calc/125/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Faq/Calc/125 and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎русский

Hvordan udfører jeg en kumulativ sammenlægning med gentagelser?

Kontekst: Du ønsker at addere successive værdier af et beregnet resultat. Hvordan fortsætter du med den viden, at når du ændrer kildeværdierne for en beregning, gentages den principielt og husker ikke den forrige værdi?

I det følgende eksempel findes resultatet af beregningen i C7:

 
=C10-C13+C16 
Copy of calculation screen
Begyndelseskontekst

Du kunne tænke dig at opfange nye værdier i C10, C13 eller C16 og at resultatet af denne operation blev lagt sammen med der forrige resultat.

Mod visse begrænsninger, kan dette gøres med gentagelse.

Copy of calculation screen
Resultat af akkumuleringen


Forklaringer

  • Lad os starte med ... Muligheden af at reinitialisere akkumulationen. Vi opnår dette ved at bruge den værdi, der er indeholdt i en testcelle. Hvis fx C5 indeholder nul, bliver akkumuleringen reinitialiseret.
  • Derefter skal vi kontrollere et gentagelsestrin med menuen Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn. At definere den til 1 med fører 2 beregninger. Men vi vil ikke addere C7 to gange til akkumuleringen. Løsningen er enkel: Du dividerer det kumulerede resultat med 2 (se ovenfor i E7)
  • Den 'minimale ændring definerer indirekte den maksimumsværdi, der tages hensyn til. Med en værdi på fx 10000, vil hvad som helst i C7, der er større end 20000, udløse fejl 523 (Beregningen konvergerer ikke)
  • Lad os fortsætte med den kumulative beregning selv. Resultatet, som skal akkumuleres, er allerede udført i C7, men du kan ikke bruge denne celle som kilde til akkumuleringen, fordi akkumuleringen nødvendigvis skal opdateres, når nogen af kildecellerne til beregningen ændres (de celler, der er vist i orange på skærmkopien). Beregningen gentages derfor i E7 sammen med en test for reinitialisering og den nødvendige division med 2:
 
=IF(C5=0;0;E7+((C10-C13+C16)/2)) 
  • Under indlæsningen af arket genberegner softwaren ... hvilket er besværligt i tilfælde af kumulative beregninger. Så du burde tage den forholdsregel at deaktivere denne beregning automatisk (menuen Funktioner ▸ Beregn) og så udføre genberegningen manuelt med Ctrl+⇧ Skift+F9

I eksemplet er arket beskyttet (uden adgangkode), sådan at kun de områder, hvor dataindtastning er forventet, er tilgængelige.