Faq/Calc/143/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc‎ | 143
Jump to: navigation, search

Hvordan bruger jeg Data-bjælken i Betinget formatering?

Betinget formatering med en Databjælke er særlig nyttig til at give et umiddelbart visuelt indtryk, når du sammenligner data. Det undgår nødvendigheden af at oprette et Bjælkediagram, men det giver fordelen ved en sammenligning på stedet.

Dette layout er betinget, det vil sige, at den viste bjælke er afhængig af celleværdien.

Dette for anvender to farver (lyseblå som standard for de positive bjælker og lyserød for de negative.

Ud over farverne kan du enten beholde beregningen Automatisk (varierer fra minimumsværdien til maksimumsværdien) eller vælge beregningsmetode:

  • Min
  • Max
  • Percentil[1]
  • Værdi
  • Procent
  • Formel

Valgene Min og Max er tilstrækkelige til selv at blive fundet i området. Andre valg skal specificeres med en værdi (percentil, værdi, procentdel) eller en cellehenvisning eller formel (Formel).

Det følgende eksempel viser side om side en Databjælke-formatering og et Bjælke-diagram, der kan oprettes som en alternativ måde at præsentere dataene på.

copie d'écran
Til venstre området med Databjælke-formatering og til højre Bjælke-diagrammet

OBS:
Databjælken bruger hele kolonnens bredde. Ændring af bjælkernes størrelse følger af ændring af kolonnens bredde.

For at gennemføre dette eksempel behøver du kun at bruge menupunktet Formater ▸ Betinget formatering ▸ Databjælke uden at ændre standardindstillingerne

Det følgende eksempel viser virkningen af en yderligere indstilling Formater ▸ Betinget Formatering ▸ Databjælke ▸ Flere valg for at fjerne de lodrette akser. De positive og negative værdier er venstrejusterede og kun farven lader dig skelne mellem dem:

copie d'écran
Databjælkeformatering uden lodrette akser


Noter:

  1. En percentil er hver af de 99 værdier, som deler de sorterede data i 100 ens dele, sådan at hver del repræsenterer 1/100 af prøvepopulationen. En percentil returnerer værdien af en dataserie gående fra den mindste til den største værdi i et datasæt. For Alfa = 25, betyder det, at percentilen er lig med den første kvartil, Alfa = 50 er MEDIANen.