Nejčastější otázky/Writer/008

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/008 and the translation is 100% complete.


  Jak vytvořit pevné odsazení?

  Úprava odsazení odstavců.

  Na výběr jsou dvě různé možnosti, bez ohledu na to, jakým způsobem chcete odsazení zobrazovat.

  Použití předdefinovaného stylu

  1. Otevřete okno Styl a formátování (na liště nabídky vyberte: Zobrazit  ▸ Styly) (nebo F11)
  2. Vložte kurzor do textového odstavce, na kterém chcete využít odsazení (nebo do prázdné oblasti, kterou později naplníte textem)
  3. Klikněte na styl odstavce "Předsazení prvního řádku" v okně Styly a formátování. Výchozí nastavení tohoto stylu je levé odsazení 1 cm a odsazení prvního řádku -0,5 cm.

  Vytvoření vlastního stylu

  1. Otevřete okno " 'Styly a formátování' " (popsáno v předchozím odstavci)
  2. Zvolte styl odstavce jako 'Výchozí styl'
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na název a otevřete kontextové menu a vyberte 'Nový'
  4. Po otevření dialogového okna, zadejte název svého stylu
  5. Klikněte na kartu Odsazení a mezery . Vyberte nastavení v sekci 'Odsazení' '. Chcete-li získat odsazení 1 cm, zadejte 1 cm [1] v poli Před textem '. Poté klikněte na pole První řádek 'a zadejte hodnotu' '-0,5cm' '[1] čímž získáte odsazení prvního řádku o 0,5 cm;
  6. Stiskněte „OK“. Nový styl se objeví v seznamu stylů. Nyní jej můžete použít stejným způsobem jako předdefinovaný styl (viz výše).

  Tvorba detailních změn

  Druhá možnost, jak upravit odsazení prvního řádku, není založena na definování stylů a proto je méně využívána.

  1. Zvolte nabídku Zobrazit ▸ Pravítka ▸ Pravítka a Zobrazit ▸ Pravítka ▸ Svislé pravítko abyste zobrazili (nebo skryli) pravítka (dvě odstupňované oblasti nahoře a vlevo);
  2. Posuňte kurzor vlevo dole na vodorovném pravítku do požadované polohy odsazení (například 1 cm);
  3. Posunutím kurzoru vlevo nahoře na vodorovného pravítku nastavíte odsazení prvního řádku; a

  Tyto hodnoty můžete upravovat v sekci Formát  ▸ Odstavec ...  ▸ Odsazení a rozestupy.

  Poznámka pod čarou

  1. 1.0 1.1 V případě, že jsou jednotky měření nastaveny v palcích ( Nástroje  ▸ Možnosti  ▸ LibreOffice Writer  ▸ Obecné  ▸ Nastavení  ▸ Měrná jednotka), pak se hodnota centimetrů, kterou jste zadali, automaticky převede na palce.