Faq/Writer/008/da

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/008 and the translation is 100% complete.


  Hvordan opretter jeg et hængende afsnit i mit dokument?

  → Ændring af afsnittenes indrykning.

  To forskellige indstillinger kan anvendes, afhængigt af, hvordan du vil have indrykningerne vist.

  • Brug en fordefineret typografi:
   1. Åbn vinduet Typografier og formatering (vælg: Formater ▸ Typografier og formatering fra menulinjen) (eller F11).
   2. stil markøren i det afsnit som du vil indrykke (eller i et tomt område, som du vil fylde med tekst senere).
   3. Dobbeltklik på typografien Hængende indrykning i vinduet Typografier og formatering. Denne typografi har som standard en venstre indrykning på en 1 cm og en indrykning af første linje på -0,5 cm
  • Opret din egen typografi:
   1. Åbn vinduet Typografier og Formatering (som beskrevet ovenfor).
   2. Vælg en almindelig typografi som Standardtypografi.
   3. Højreklik på navnet for at åbne kontekstmenuen og vælg Ny.
   4. I dialogboksen, som åbnes, skriver du et navn på din typografi.
   5. Klik på fanebladet Indrykning og afstand. Vælg indstilling af Indrykning. For at få en indrykning på 1 cm, skal du skrive "1,00" i feltet Før Tekst. Klik så på feltet Første linje og skriv værdien "-0,50".
   6. Klik på OK. Den nye typografi ses nu på typografilisten. Du kan nu bruge den som en foruddefineret typografi (se ovenfor).
  • Lav en punktændring:

  Der findes en anden løsning, der mindre almindelig, da den ikke er typografi-+baseret.

   1. Vælg menuen Vis ▸ Lineal for at vise (eller skjule) linealerne (de to inddelte linjer øverst og til venstre)
   2. Træk den nederste, venstre skyder i den vandrette linje til den ønskede (margen-)indrykning (fx 1 cm).
   3. Træk den øverste skyder i den vandrette linje til indrykningen af første linje.
   1. Du kan justere disse værdier ved at vælge Formater ▸ Afsnit... ▸ Indrykning og afstand.

  Fodnote