Faq/Writer/008/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Writer‎ | 008
Jump to: navigation, search

Hvordan opretter jeg et hængende afsnit i mit dokument?

→ Ændring af afsnittenes indrykning.

To forskellige indstillinger kan anvendes, afhængigt af, hvordan du vil have indrykningerne vist.

 • Brug en fordefineret typografi:
  1. Åbn vinduet Typografier og formatering (vælg: Formater ▸ Typografier og formatering fra menulinjen) (eller F11).
  2. stil markøren i det afsnit som du vil indrykke (eller i et tomt område, som du vil fylde med tekst senere).
  3. Dobbeltklik på typografien Hængende indrykning i vinduet Typografier og formatering. Denne typografi har som standard en venstre indrykning på en 1 cm og en indrykning af første linje på -0,5 cm
 • Opret din egen typografi:
  1. Åbn vinduet Typografier og Formatering (som beskrevet ovenfor).
  2. Vælg en almindelig typografi som Standardtypografi.
  3. Højreklik på navnet for at åbne kontekstmenuen og vælg Ny.
  4. I dialogboksen, som åbnes, skriver du et navn på din typografi.
  5. Klik på fanebladet Indrykning og afstand. Vælg indstilling af Indrykning. For at få en indrykning på 1 cm, skal du skrive "1,00" i feltet Før Tekst. Klik så på feltet Første linje og skriv værdien "-0,50".
  6. Klik på OK. Den nye typografi ses nu på typografilisten. Du kan nu bruge den som en foruddefineret typografi (se ovenfor).

Der findes en anden løsning, der mindre almindelig, da den ikke er typografi-+baseret.

 • Lav en punktændring:
  1. Vælg menuen Vis ▸ Lineal for at vise (eller skjule) linealerne (de to inddelte linjer øverst og til venstre)
  2. Træk den nederste, venstre skyder i den vandrette linje til den ønskede (margen-)indrykning (fx 1 cm).
  3. Træk den øverste skyder i den vandrette linje til indrykningen af første linje.
  4. Du kan justere disse værdier ved at vælge Formater ▸ Afsnit... ▸ Indrykning og afstand.