Nejčastěji kladené otázky/Writer/022

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/022 and the translation is 100% complete.


  Jak vložím aktuální datum do zápatí dokumentu?

  Postupujte takto:

  • vložte zápatí (pokud jste tak ještě neučinili) výběrem Vložit ▸ Záhlaví a zápatí ▸ Zápatí ▸ Výchozí styl. (nebo název používaného stylu stránky);
  • s kurzorem umístěným v zápatí vložte volitelně jednu nebo dvě záložky, abyste se přesunuli z levé do střední nebo pravé části zápatí; a
  • vyberte nabídku Vložit ▸ Pole ▸ Datum.

  Ve výchozím nastavení je datum pevně nastaveno na den, kdy pole vložíte. Chcete-li datum aktualizovat nebo změnit jeho formát:

  • dvakrát klikněte na pole s datem;
  • zvolte, zda se má zachovat pevné datum (Datum (pevné)), nebo zda se má aktualizovat při aktualizaci polí (Datum);
  • zvolte formát data a jeho posun ve dnech (kladný nebo záporný); a
  • potvrdit pomocí OK.

  Konkrétní termíny jsou k dispozici:

  • vyberte nabídku Vložit ▸ Pole ▸ Další pole (Ctrl + F2);
  • vyberte záložku DocInformation;
  • získat:
   • datum vytvoření dokumentu, vyberte Created;[1]
   • datum, kdy byl dokument naposledy upraven, vyberte Modified>;[1]
   • datum, kdy byl dokument naposledy vytištěn, vyberte Last Print;[1]
  • v seznamu Vybrat vyberte Datum
  • v seznamu Formát vyberte formát, který chcete použít;
  • Chcete-li opravit hodnotu pole, zaškrtněte Opravený obsah, jinak by mohlo být pole během aktualizace změněno;
  • klikněte na Vložit; a
  • klikněte na Zavřít.

  * Pokud informace neexistují (pokud soubor ještě nebyl uložen nebo ještě nebyl vytištěn), zůstane pole prázdné a nic se nezobrazí.

  Note pin.svg

  Poznámka:

  • pokud se místo data zobrazuje název pole, rozklikněte nabídku Zobrazení ▸ Název polí (Ctrl + F9); a
  • chcete-li vědět, jak se pole aktualizují, podívejte se do nápovědy Pole ; Automatická aktualizace. Aktualizaci můžete také vynutit prostřednictvím nabídky Nástroje ▸ Aktualizace ▸ Pole (F9).

  Poznámka pod čarou

  1. 1.0 1.1 1.2 Pokud informace neexistují (pokud soubor ještě nebyl uložen nebo ještě není bylo vytištěno) pole zůstane prázdné a nic není vidět.