Nejčastější dotazy/Writer/146

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/146 and the translation is 100% complete.

  Jak obnovit zobrazení názvu pole

  Po vložení pole pošty do dokumentu se v poli zobrazí zkrácený název pole.

  copie d'écran fenêtre source de données, champs dans le document
  Před Data do polí

  Zobrazení ▸ Názvy polí (Ctrl + F9) umožňuje přepínat mezi zobrazením obsahu a zobrazením celého názvu pole:<název zdroje>.<název tabulky>.<název pole>

  Po sloučení dat, například pomocí tlačítka Data do polí, není možné vrátit se k původnímu zobrazení zkráceného názvu pole; zobrazí se buď obsah sloučeného pole (nejnovější obsah), nebo plný název, pokud je v režimu názvu pole.

  copie d'écran champs remplis
  Po Data do polí

  Zde je tip pro návrat ke zkrácenému zobrazení názvu pole:

  1. Vyberte Upravit ▸ Výměna databáze
  2. Vyberte jiný zdroj dat
  3. Zopakováním se vrátíte k původnímu zdroji dat...