Faq/Writer/146/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Writer‎ | 146
Jump to: navigation, search

Hvordan genoprettes visningen af feltnavnet?

Efter indsættelse af et mail-felt i et dokument viser det et forkortet feltnavn


copie d'écran fenêtre source de données, champs dans le document
Før Data til felter


Vis ▸ Feltnavne (genvej Ctrl´F9) lader dig skifte mellem visning af indhold og visning af det fulde feltnavn: ”<kildenavn>.<tabelnavn>.<feltnavn>“

Efter fletning af data, fx via knappen Data til felter er det ikke muligt at vende tilbage til den oprindelige visning af det forkortede feltnavn; hvad der ses er enten det flettede feltindhold (nyeste indhold) eller det fulde navn, når det er i tilstanden feltnavn


copie d'écran champs remplis
Efter Data til felter


Her er tip til at vende tilbage til visningen af det forkortede feltnavn:

  1. vælg Rediger ▸ Udskift database
  2. vælg en anden datakilde
  3. gentag for at komme tilbage til den oprindelige datakilde ...