Faq/Writer/156/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Writer‎ | 156
Jump to: navigation, search

Hvordan tilpasser jeg visningen af en tekst afhængigt af dispositionen?

Du vil have teksten til at ændre sig automatisk efter dispositionsniveau. Et eksempel på det forventede udseende:

copie d'écran texte aligné sur niveaux de titre avec retraits différents
Tilpasning af indrykninger efter dispositionsniveau

Det er muligt at opnå denne virkning automatisk ved at bruge Betingede typografier.

Denne funktionalitet lader en enkelt typografi overtage andre typografiers attributter afhængigt af sammenhængen.

Fx kunne typografien Brødtekst overtage typografien Overskrifts attributter. Det er indlysende, at en sådan ekstrem brug ikke kan anbefales, på grund af den forvirring, som ville opstå. Denne funktionalitet er ganske passende til den automatiske indrykning, som vi gerne vil bruge her.

I dette eksempel vil teksten kun bruge en betinget typografi (overskrifterne bruger hhv. Overskrift1, Overskrift2 og Overskrift3).

Den anvendte teksttypografi bliver automatisk tilpasset sammenhængen: når teksten er på "niveau 2", anvendes et foruddefinderet layout i en anden typografi. Det samme gælder for niveau 3, osv.

Det er meget bekvemt, fordi du ikke behøver bekymre dig om layoutet, mens du skriver teksten: du vælger den "betingede" typografi, og når du anvender overskrifterne, tilpasser layoutet sig af sig selv.

For at følge dette eksempel, skal du oprette 2 typografier: Tekstniveau 2 and Tekstniveau 3 (du kan vælge det navn, du vil) som er ordinære afsnitstypografier, hvor kun en indrykning er defineret før teksten. Disse 2 typografier anvendes ikke direkte i dokumentet.

opretter du den betingede afsnitstypografi (fx. Tekstniveauer), der bruges i teksten, mens du følger disse trin:

  • I panelet Typografier og formatering højreklikkker du på afsnitstypografien Brødtekst og vælger Ny...
  • På fanebladet Administration i dialogen Afsnitstypografi, giver du typografien et navn (fx Tekstniveauer).
  • På fanebladet Betingelse aktiverer du Betinget typografi.
  • På listen Kontekst, vælger du Andet dispositionsniveau, under Afsnitstypografi vælger du Tekstniveau 2 og klikker på Anvend.


copie d'écran dialogue création style, onglet Condition
Oprettelse af en betinget typografi

Gentag det forrige trin for det tredje niveau med typografien Tekstniveau 3

OBS

  • Fanebladet Betingelse er kun tilgængeligt under oprettelse af en typografi.
  • Når du ændrer niveauet på en overskrift i teksten (du flytter fx afsnittet fra Overskrift 1 til Overskrift 2), bliver konteksten ikke opdateret automatisk og den betingede typografi ikke tilpasset automatisk.

To løsninger:

  1. gentildel typografien ved at klikke på vinduet Typografi.
  2. eller, hvis det drejer sig om flere afsnit, bruger du menuen Rediger ▸ Søg og erstat, klik på Flere indstillinger og aktiver Søg typografier; i listerne Søg efter og Erstat med markerer du navnet på den betingede typografi og klikker på Erstat alle.