Faq/Writer/156/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Writer
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Writer/156 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎русский
Im-jabber.svg

Note:
Denne gennemgang antager, at du allerede véd, hvordan du opretter en ny afsnitstypografi, hvordan du ændrer eksisterende typografier.

Hvordan tilpasser jeg visningen af en tekst afhængigt af dispositionen?

Du vil have teksten til at ændre sig automatisk efter dispositionsniveau. Et eksempel på det forventede udseende:

copie d'écran texte aligné sur niveaux de titre avec retraits différents
Tilpasning af indrykninger efter dispositionsniveau

Det er muligt at opnå denne virkning automatisk ved at bruge Betingede typografier. Denne funktionalitet lader en enkelt typografi overtage andre typografiers attributter afhængigt af sammenhængen.

Fx kunne typografien Brødtekst overtage typografien Overskrifts attributter. Det er indlysende, at en sådan ekstrem brug ikke kan anbefales, på grund af den forvirring, som ville opstå. Denne funktionalitet er ganske passende til den automatiske indrykning, som vi gerne vil bruge her.

I dette eksempel vil teksten kun bruge en betinget typografi (overskrifterne bruger hhv. Overskrift1, Overskrift2 og Overskrift3). Den anvendte teksttypografi bliver automatisk tilpasset sammenhængen: når teksten er på "niveau 2", anvendes et foruddefinderet layout i en anden typografi. Det samme gælder for niveau 3, osv.

Det er meget bekvemt, fordi du ikke behøver bekymre dig om layoutet, mens du skriver teksten: du vælger den "betingede" typografi, og når du anvender overskrifterne, tilpasser layoutet sig af sig selv.

Trin et: opret to almindelige, indrykkede afsnitstypografier

for at eksemplet ovenfor, er du nødt til at oprette to "almindelige" afsnitstypografier, hvor der blot er defineret en indrykning foran teksten.

 • opret to nye almindelige brødtekst-typografier: Tekstniveau 2 and Tekstniveau 3 (du kan vælge ethvert navn, du kan lide);
 • når du opretter Tekstnivau 2, sætter du under Indrykning og afstand dets Indryk Før tekst til 0,5"; og
 • når du opretter Tekstnivau 3, sætter du dets indrykning Før tekst til 1,0".

Disee to typografier anvendes ikke direkte i dokumentet.

Trin to: opret to betingede afsnitstypografier

Ny opretter vi de betingede afsnitstypografier (fx Efter Overskrift 2 and Efter Overskrift 3) og følger disse trin:

 • på panelet Typografier og formatering (Vis ▸ Typografier ▸ Typografier og Formatering eller tryk på F11), højreklik på afsnitstypografien Brødtekst og vælg så Ny;
 • under fanebladet Administration giver du typografien navn (fx Efter Overskrift 2);
 • under fanebladet Betingelse markerer du Betinget typografi;
 • på listen Kontekst markerer du 2. dispositionsniveau og under Afsnitstypografier vælger du Tekstniveau 2;
 • klik på Anvend og så på OK; og
 • gentag det forrige trin for 3. niveau med typografien Tekstniveau 3.


copie d'écran dialogue création style, onglet Condition
Oprettelse af en betinget typografi

Trin tre: modificer overskriftstypografierne

Nu du har to betingede afsnitstypografier klar, skal du ændre overskriftstypografierne Overskrift 2 and Overskrift 3 som følger:

 • på listen over anvendte typografier på sidepanelet Typografier og formatering højreklikker du på Overskrift 2;
 • klik på fanebladet Administration;
 • i afsnittet Typografi, klikker du på rullemenuen Næste typografi og vælger Efter overskrift 2;
 • klikker på OK og
 • gentager det forrige trin for Overskrift 3 (men vælg Efter Overskrift 3 denne gang).


Im-jabber.svg

Note:

 • fanebladet Betingelse er kun tilgængeligt under oprettelse af en typografi; og
 • når du ændrer niveauet på en overskrift i teksten (fx flytter du afsnittet fra Overskrift 1 til Overskrift 2), bliver konteksten ikke opdateret automatisk og den betingede typografi ikke tilpasset automatisk. To løsninger:
  1. gentag tildelingen typografi ved at klikke på vinduet Typografi, eller
  2. hvis det drejer sig om flere afsnit, bruger du menuen Rediger ▸ Søg og erstat, og klikker på Flere indstillinger og aktiverer Søg typografier; i felterne Søg efter og Erstat med markerer du navnet på den betingede typografi og klikker på Erstat alle.
 • Download et prøvedokument.