Frequently asked questions - Writer

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Writer
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Faq/Writer/167 and the translation is 44% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
dansk • ‎English • ‎français • ‎italiano

Hvordan tilknytter jeg en tastaturgenvej til et specialtegn?

Menuen Funktioner ▸ Tilpas fanebladet Tastatur lader dig kun tildele en genvej til selve starten af kommandoen ndsæt

Der er imidlertid tre forskellige måder at nå det ønskede resultat på.

Med Autokorrektur

 1. Gå til Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Autokorrekturindstillinger
 2. I feltet Erstat skriver du de tegn, som du vil erstatte med specialtegnet
 3. Højreklik i feltet Med og vælg så Specialtegn og markér det tegn, du ønsker (det er også altid muligt at indsætte dette tegn, hvis det findes i udklipsholderen.
 1. go to Tools ▸ AutoCorrect Options;
 2. enter in the Replace box the characters that you want to replace by the special character; and
 3. right-click in the With box, then choose Special character and select the character you want (it is also possible to paste this character in if it is present on the clipboard).

OBS: Autokorrektur kræver, at teksten, der skal erstattes, er isoleret med mellemrum før og efter på indspilningstidspunket.

Oprettelse af en Autotekst

 1. Indsæt specialtegnet i et dokument.
 2. Markér specialtegnet og gå til Funktioner ▸ Autotekst
 3. vælg den kategori, hvori Autoteksten skal opbevares (fx Mine autotekster)
 4. Giv den et navn og en genvej
 5. Klik på knappen Autotekst fulgt af knappen Ny
 6. Luk dialogen
 1. insert the special character into a document
 2. select the character and go to Tools ▸ AutoText
 3. choose the category in which the AutoText will be stored (My AutoText for example)
 4. give it a name and a shortcut
 5. click on the AutoText button followed by New and
 6. close the dialog

OBS: Som med Autokorrektur skulle optagelsen af genvejen i princippet have et mellemrum før og efter, for at koden genkendes. Autotekst tillader imidlertid, at du omgår denne begrænsning ved at markere genvejen, før du trykker på F3 (jf. noten i FAQ nr. 150).

Med en makro

Det er muligt at optage indsættelsen af et tegn i en makro (menuen Funktioner ▸ Makroer ▸ Optag makro uden at skaffe sige nogen særlig viden om programmering [1]. Tildel derefter makroen den ønskede genvej.

It is possible to record the insertion of a character in a macro (menu Tools ▸ Macros ▸ Record macro) without requiring any particular knowledge of programming.[2]. Then allocate the macro to the keyboard shortcut concerned.

Fordelene ved denne løsning med at tildele makroen en tastaturgenvej er:

 • Indsættelsen er effektivt bundet til genvejen: det er ikke nødvendigt at indsætte en erstatningstekst (Autokorrektur eller Autotekst).
 • Genvejen kan defineres for flere moduler.

Eksempel på en optaget makro:

sub InsertCharSpec
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document  = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Symbols"
args1(0).Value = "©"
args1(1).Name = "FontName"
args1(1).Value = "Times New Roman"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertSymbol", "", 0, args1())

end sub
Notes:
 1. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du aktivere den med Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Generelt ▸ Aktivér eksperimentelle (ustabile) funktioner eller fra version 4 med Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Avanceret
 2. If this command is not available, you will need to activate it by using Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ General ▸ Enable experimental (unstable) features or from version 4 by Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced