Hvordan tilknytter jeg en tastaturgenvej til et specialtegn?

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Writer‎ | 167
Jump to: navigation, search

Hvordan tilknytter jeg en tastaturgenvej til et specialtegn?

Menuen Funktioner ▸ Tilpas fanebladet Tastatur lader dig kun tildele en genvej til selve starten af kommandoen ndsæt

Der er imidlertid tre forskellige måder at nå det ønskede resultat på.

Med Autokorrektur

 1. Gå til Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Autokorrekturindstillinger
 2. I feltet Erstat skriver du de tegn, som du vil erstatte med specialtegnet
 3. Højreklik i feltet Med og vælg så Specialtegn og markér det tegn, du ønsker (det er også altid muligt at indsætte dette tegn, hvis det findes i udklipsholderen.

OBS: Autokorrektur kræver, at teksten, der skal erstattes, er isoleret med mellemrum før og efter på indspilningstidspunket.

Oprettelse af en Autotekst

 1. Indsæt specialtegnet i et dokument.
 2. Markér specialtegnet og gå til Funktioner ▸ Autotekst
 3. vælg den kategori, hvori Autoteksten skal opbevares (fx Mine autotekster)
 4. Giv den et navn og en genvej
 5. Klik på knappen Autotekst fulgt af knappen Ny
 6. Luk dialogen

OBS: Som med Autokorrektur skulle optagelsen af genvejen i princippet have et mellemrum før og efter, for at koden genkendes. Autotekst tillader imidlertid, at du omgår denne begrænsning ved at markere genvejen, før du trykker på F3 (jf. noten i FAQ nr. 150).

Med en makro

Det er muligt at optage indsættelsen af et tegn i en makro (menuen Funktioner ▸ Makroer ▸ Optag makro uden at skaffe sige nogen særlig viden om programmering [1]. Tildel derefter makroen den ønskede genvej.

Fordelene ved denne løsning med at tildele makroen en tastaturgenvej er:

 • Indsættelsen er effektivt bundet til genvejen: det er ikke nødvendigt at indsætte en erstatningstekst (Autokorrektur eller Autotekst).
 • Genvejen kan defineres for flere moduler.


Eksempel på en optaget makro:

 
sub InsertCharSpec 
rem ---------------------------------------------------------------------- 
rem definer variable 
dim document as object 
dim dispatcher as object 
rem ---------------------------------------------------------------------- 
rem adgang til dokumentet 
document = ThisComponent.CurrentController.Frame 
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper") 
rem ---------------------------------------------------------------------- 
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue 
args1(0).Name = "Symbols" 
args1(0).Value = "©" 
args1(1).Name = "FontName" 
args1(1).Value = "Times New Roman" 

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertSymbol", "", 0, args1()) 

end sub


Notes:

 1. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du aktivere den med Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Generelt ▸ Aktivér eksperimentelle (ustabile) funktioner eller fra version 4 med Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Avanceret