राइटर सम्बन्धित सामान्य प्रश्नहरू

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq
  This page is a translated version of the page Faq/Writer and the translation is 100% complete.

  सम्पादन

  खोज र प्रतिस्थापन (Search and Replace)

  लेआउट

  ढाँचा

  व्यवस्थापन शैलीहरू

  खोल्न / बचत / आयात / निर्यात

  स्वत:सुधार / स्वत:ढाँचा

  अनुक्रमणिका / सामग्री तालिका / वर्णमाला अनुक्रमणिका / ग्रन्थसूची

  पृष्ठ नम्बर

  तालिका

  मुद्रण

  लेबल / मेलिंग

  चार्ट

  विविध


  के सामान्य प्रश्नहरू (FAQ) ले तपाईंको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्यो?

  यदि गरेको छैन भने, ask.libreoffice.org मा जानुहोस् र

  त्यहाँ आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्।