Kommentarer i Calc - LibreOffice 6-4/da

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Videos/Comments in Calc and the translation is 23% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Other languages:

  Forord

  Videoen "Indsæt kommentarer i Calc - LibreOffice 6.4" under Windows 10 viser, hvordan kommentarer indsættes og redigeres i Calc. Den linker til denne side, som indeholder flere oplysninger og detaljer.

  It links to this page here, which contains further information and details.

  Link til videoen

  Link to the Video (in German [DE]):

  Indsæt og rediger kommentarer

  For at arbejde men kommentarfunktionerne åbner du Calc og i dette eksempel arbejdsfilen kommentarer i Calc.ods.

  Note pin.svg

  Note:
  A blue arrow leads from a visible comment field to the cell, in which the comment was created.

  In this way, the relationship between cell and comment is always visible.

  "Kommentarer i Calc"
  "Kommentarer redigeret i Calc"

  Indsæt en kommentar i en celle

  Nu tilføjer vi en kommentar i en celle. Vi højreklikker på den celle, som vi vil skrive en kommentar til. I den menu, der kommer frem, vælger vi Indsæt Kommentar.
  Et gult felt kommer frem, det er et kommentarfelt. Markøren blinker i kommentarfeltet. Vi kan nu direkte skrive den ønskede kommentar. Fx skriver vi "I øjeblikket skriver jeg min kommentar".

  Right-click on the cell that you want to add a comment to.

  In the menu that appears select Insert Comment.

  A yellow field appears, this is the comment field.

  The cursor flashes in the comment field.

  You can now directly write the desired comment.

  E.g. write: "I am currently writing my comment".

  Vis eksisterende kommentarer

  Cellerne med et lille rødt kvadrat øverst til højre (Eksempel: 202005 LOENHB red square.png har allerede en kommentar. Hvis du flytter markøren til en sådan celle, vises cellens kommentar.

  If you move the mouse pointer to such a cell, the comment of the cell is displayed.

  Vis kommentar permanent

  Kommentarer kan også vises permanet. Det gøres ved at højreklikke på sådan en celle -- der åbnes en menu. Der kan du vælge Vis kommentar. Herefter vises kommentaren permanent.

  This is done by right-clicking on such a cell and a context menu opens.

  There you can select Show Comment.

  Then the comment is now displayed permanently.

  Rediger en kommentar

  Vi kan nu redigere kommentarfeltet og kommentaren. Vi klikker med den højre museknap på cellen og vælger Vis kommentar. Så klikker vi med højre musknap på cellen og vælger Rediger kommentar. vi klikker på kommentarfeltet. Vi kan nu gøre kommentarfeltet større eller mindre. Med et dobbeltklik på kommentarfeltet kan vi redigere teksten. Vi markerer teksten og vælger skrifttypen fx Arial og skriftstørrelse 16 punkt.

  Click with the right mouse button in the cell and select Show Comment.

  Then you click with the right mouse button in the cell and select Edit Comment.

  Click in the comment field.

  You can now make the comment field larger or smaller.

  With a double click in the comment field you can edit the text.

  Mark the text and choose the font, e.g. Arial, and font size 16.

  Flyt kommentarfelt

  For at et kommentarfelt kan flyttes, skal det vises permanent. Du kan klikke på kommentarfeltet, så det er markeret. Markøren har nu form som en firvejspil. Vierrichtungspfeil.png Kommentarfeltet kan flyttes med træk-og-slip.

  You click in the comment field so that it is marked.

  The cursor now has the shape of a four-way arrow. Vierrichtungspfeil.png

  The comment field can be moved with click-hold-drag.

  Skjul kommentar

  Hvis kommentaren ikke skal vises permanent, kan du højreklikke på cellen og vælge Skjul kommentar.

  Slet kommentar

  Vi højreklikker på cellen og vælger Slet kommentar.

  Flere oplysninger

  Arbejdsfiler

  Startfil: "Kommentarer_i_Calc.ods"
  Fil med yderligere indsat kommentar: "Redigeret_kommentar_i_Calc.ods"

  File with additionally inserted comment:

  Dokumentation / Manualer

  Here you will find the Documentation / Manuals:

  Nogen spørgsmål?

  Ved spørgsmål til dette emne gå til Spørg.LibreOffice  Get Involved

  Join us today and help us to make it even better!

  LibreOffice is Free Software and is made available free of charge.

  Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.

  If you like the software, please consider a Donation.