Masterdias og Præsentation

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Videos/Create master slide and presentation and the translation is 28% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Other languages:

  Forord

  Denne beskrivelse handler om IMPRESS-modulet i version LibreOffice 6. Videoerne "Mit Masterdias" og ″Lave min Præsentation″ har links til denne side, som indeholder uddybende oplysninger.

  The videos "Create my master slide" and ″Create my presentation″ link to this page here, which contains further information.

  Anvendte Web-billeder som skærmbilleder er fra: [1]

  Links til videoerne

  LINK til video: Mit Masterdias Denne video viser, hvordan et personligt masterdias kan laves i IMPRESS.

  LINK til video: Min Præsentation Denne video viser, hvordan en personlig præsentation kan laves i IMPRESS.

  This video shows how to create your own master slide in Impress.

  Link to the Video (in German [DE]):

  This video shows how to create your own presentation in Impress.

  Mit Masterdias - Beskrivelse til videoen - Del 1

  Hvad bruger jeg et Masterdias til?

  I masterdiasset kan du fastlægge alt, hvad der skal være ens og synligt på alle dias. Det kan være et baggrundsbillede, et logo, datoen og sidenummeret.

  This can be a background image, a logo, the date and the page number.

  Note pin.svg

  Note:

  Bemærk: Vis du vil bruge forskellige baggrundsbilleder på hver side, kan du lægge dem direkte på dine dias.


  Åbn IMPRESS

  Allerede ved starten af IMPRESS vises dialogen ″Vælg en skabelon″. Her tilbydes færdige præsentations-layouts. Klik på Annuller og du får et simpelt standardforlæg med titlen "Titeldias". Ud fra standardskabelonen kan du lave dit eget Masterdias og gemhme det som skabelon. I "Sidepanelet" under ″Egenskaber″ er billedskærmens format indstillet til Liggende 16:9. Det modsvarer tidens standard og dermed den vidt udbredte standard for skærmbilleder.
  Når der vælges et andet billedskærmformat, skal de forhåndenværende felter på diasset tilpasses efter behov.

  In this, ready-made presentation layouts are offered.

  Click Cancel and you will get the simple standard template called "Title Slide".

  You can create your own master slide from the standard template and save it as a template.

  In the Sidebar″ at ″Slide Properties″ the screen format is set to 16:9 in landscape mode.

  This corresponds to today's templates and the widely used screen standard.

  If a different screen format is selected, the existing fields on the slide should be adjusted as required.

  Vælg layout

  På Sidepanelet kan du efter behov vælge forskellige layouts. Behold det markerede layout ″Titeldias″ .

  Leave it at the selected layout ″Title Slide″.

  Åbn mastervisning

  Derudover befinder knappen til Mastervisning sig også i ″Sidepanelet″ under "Egenskaber" Knappen Mastervisning. Klik på knappen Åbn mastervisning. I Mastervisning kan du nu tilpasse formatet (størrelse, skrifttype, -farve) for alle elementer, såsom overskrift, tekst og felterne i sidefoden, som skal kunne ses på alle skabelonens dias. Arbejd nu med disse elementer.

  Click the Master View button.

  In the master view you can now adjust the format, (size, font, font color) of all elements such as headline, text and the fields of the footer, which should be visible on all slides of the template.

  Now edit these elements.

  Værktøjslinjen ″Mastervisning″

  Omdøb Master

  The first step is to select ″Rename Master″ 201806 LO HB Symbol Master umbenennen.png.

  The dialog box ″Rename Slide″ displays ″Default″ as the name of the master slide.

  Now you can enter a suitable name, for example ″Master Slide LibreOffice″ and click OK.

  Renaming is not absolutely necessary, you can also simply reconfigure the master slide ″Default″.

  However, if several master slides are used, it is important to distinguish between them by name.

  Tilpas overskriftens format

  Markér teksten i overskriften med venstre musetast. Vælg nu under "Egenskaber" skriftstørrelsen 40. Som Skriftfarve vælger du Hex #: 18A303. Markér kanten omkring overskriftsfeltet og vælg i sidepanelet
  som ″Bredde″ = 22,00 cm og
  som ″Højde″ = 2,69 cm.

  Now select the font size 40 at ″Properties″.

  For the font color select hexadecimal 18A303.

  Mark the edge of the heading field and select in the sidebar for

  ″Width″ = 22.00 cm and

  ″Height″ = 2.69 cm from.

  Logo-kvadrat

  Da Overskriftsfeltet blev forkortet, kan du nu placere et logo til højre for det. På standardværkstøjslinjen klikker du på ikonet ″Indsæt billede″ Indsæt billede.
  I dialogen "Indsæt billede", der åbnes, vælger du billedet ″Logo-quadrat.png″. Klik på Åbn. Logoet bliver placeret midt på diasset. Du ændrer det markerede logos mål på Sidepanelet under "Placering og størrelse":
  ″X Position″= 23,90 cm
  ″Position Y″ = 0,62 cm
  ″Bredde″ = 2,69 cm
  ″Højde″ = 2,69 cm

  On the toolbar ″Standard″ click on the ″Insert Image″ icon 201806 LO HB Symbol Bild einfuegen.png.

  In the dialog that opens ″Insert Image″ select the image ″Logo-quadrat.png″.

  Click on Open.

  The logo is placed centered on the slide.

  If the logo is marked, change the dimensions at ″Position and Size″ in the sidebar.

  ″Position-X″= 23,90 cm

  ″Position-Y″ = 0,62 cm

  ″Width″ = 2,69 cm

  ″Height″ = 2,69 cm

  Tilpas sidefodens felter

  Højreklik på Sidefoden på ″<Dato/Klokkeslæt>″ og vælg Vorlage bearbeiten.... På fanebladet "Skrifttype" vælger du til "Vestlig tekst" skrifttypen ″Liberation Sans″. På fanebladet "Skrifteffekter" vælger til Skriftfarve Hex #: 18A303. Disse ændringer virker samtidig samtidig på de andre sidefodsfelter "Fodlinje" og "Diasnummer".

  In the tab ″Font″ select for ″western Text″ the Font ″Liberation Sans″.

  In the tab ″Font effects″ select 18A303 hexadecimal for the font color.

  This change simultaneously affects the other footer fields ″Footer″ and ″Slide number″.

  Luk mastervisning

  Klik på teksten ″Luk mastervisning″

  Indtast Sidefodens oplysninger

  I sidefoden er data til ″Dato/Klokkeslæt″, ″Sidefod″ und ″Diasnummer″ endnu ikke til at se. Derfor klikker du nu på menulinjen på Indsæt ▸ Sidehoved og sidefod I dialogen ″Sidehoved og sidefod″, der åbnes, skal du indtaste oplysningerne. Her i eksemplet taster du: Under ″Dato og klokkeslæt/fast″ skriver du den aktuelle dato, for eksempel den "12.06.2018". Under Sidefodstekst skriver du for eksempel ″Reklame for LibreOffice″. Du aktiverer feltet ″Diasnummer″. Nu klikker du på Anvend.

  Therefore, now click Insert ▸ Header and Footer in the menu.

  In the dialog ″Header and Footer″ that open, you still have to make the corresponding entries.

  Here in the example you enter:

  At ″Date and Time/fix″ enter the current date, e.g. "2018/06/12".

  For footer text, enter e.g. ″Advertising for LibreOffice″.

  At ″slide number″ place a checkmark.

  Now click on Assign.

  Gem masterdias som skabelon

  På menulinjen klikker du på Filer ▸ Skabeloner ▸ Gem som skabelon.... I dialogen ″Gem som skabelon″, vælger du kategorien "Præsentationer" som skabelonnavn skriver du for eksempel ″LibreOffice reklame″. Klik på Gem.

  In the dialog box ″Save as document template″ select the category ″Presentations″.

  Enter the template name, e.g. ″LibreOffice Advertising″.

  Click on the Save.

  Lave Min Præsentation - Beskrivelse af video - Del 2

  Masterdias fra Del 1

  I del 1 af den todelte videoserie har du allerede lavet et Masterdias og gemt det som skabelon med navnet ″LibreOffice reklame″. Denne skabelon kan du nu bruge til præsentationen.

  You can now use this template for the presentation.

  Åbn IMPRESS og skabelonen

  I dialogen "Vælg en skabelon" søger du efter (Filter: Præsentation Præsentation) og klikker på ″LibreOffice reklame″ og så på Åbn. Med diasset åbnet begynder du på præsentationen.

  Start the presentation with the slide open.

  Gem Præsentation

  Som det første skal du gemme præsentationen. Klik på ikonet "Gem" 201806 LO HB Symbol Speichern.png

  I dialogen "Gem som" skriver du som filnavn "Min præsentation_01" og klikker på Gem.

  Click on the "Save" icon 201806 LO HB Symbol Speichern.png.

  In the dialog box ″Save as″ enter ″My presentation_01″ as file name and click Save.

  Overskrift og tekst til dias 1

  I overskriftsfeltet skriver du med store bogstaver ″FRIHEDEN″. I tekstfeltet i midten skriver du ligeledes med store bogstaver
  LIBRE-OFFICE 6: DEN FRIE KONTORPAKKE, SOM LIBRE OFFICE FÆLLESSKABET HAR DRØMT OM I MERE END TOLV ÅR.
  Markér teksten og vælg "Fed" og "Kursiv" Ikonerne Fed og Kursiv

  Som Tegnfarve vælger du Hex #: 5F4697.

  In the text field in the middle you also write in capital letters

  LIBRE-OFFICE 6: THE FREE OFFICE PACKAGE THE LIBRE OFFICE COMMUNITY HAS BEEN DREAMING OF FOR MORE THAN TWELVE YEARS.

  Highlight the text and select "Bold" and "Italics" 201806 LO HB Symbole Fett und Kursiv.png.

  For the character color, select hexadecimal 5F4697.

  Baggrundsbillede principielt

  Et baggrundsbillede kan være tilknyttet allerede i Masterdiasset. Baggrundsbilledet er så senere synligt på alle dias, men kan også ændres igen dias for dias. Her er IMPRESS meget fleksibel i anvendelsen. Brugeren skal bare før begyndelsen have overvejet, hvilken vej hun/han vil gå.

  The background image is then later visible in all slides, but can also be changed again for each slide.

  Here Impress is very flexible in its application.

  The user only has to consider beforehand how best to proceed.

  Indsæt Baggrundsbillede i dias 1

  I diaspanelet højreklikker du på dias 1 og vælger Egenskaber.... Vælg fanebladet "Baggrund" og knappen Billede. Klik på knappen Importer. I dialogen "Indsæt billede" vælger du billedet ″LO-Web_01.png″ og klikker på Åbn og derefter på OK. Under "Stil" vælger du "strakt". Vælg fanebladet "Gennemsigtighed" og klik på indstillingen "Gennemsigtighed" og indtast 85% og klik på OK.

  Select the tab ″Background″ and the button Image.

  Click the Import button.

  In the dialog ″Insert Image″ select the image ″LO-Web_01.png″ and click on Open} and then on OK.

  At ″Style″, select ″stretched″.

  Select the tab ″Transparency″ and click on the selection ″Transparency″ and enter 85% and OK.

  Lav dias 2

  På menulinjen klikker du på Dias ▸ Nyt dias.

  Værktøjslinjen "Tekstformatering"

  Overskrift og tekst til dias 2

  I overskriftsfeltet skriver du med store bogstaver MERE END EN KONTORPAKKE″.
  I tekstfeltet i midten skriver du ″Fællesskabet bag LibreOffice er projektets hjerte″.
  Markér teksten vælg "Fed" og som tegnfarve igen Hex #: 5F4697. Slå "Punktliste" fra og klik på ikonerne ″Juster centreret″ und ″Centreret lodret″.
  Se til højre på Værktøjslinjen "Tekstformatering"

  In the text box in the middle write ″The community behind LibreOffice is the heart of the project

  Select the text and choose "Bold" and for the drawing color choose again hexadecimal 5F4697.

  Switch off the "bullets".

  And click on the icons ″Mittig ausrichten″ and ″Zentriert ausrichten″.

  Indsæt baggrundsbillede til dias 2

  På diaspanelet højreklikker du på dias 2 og vælger Egenskaber.... Vælg fanebladet "Baggrund" og knappen Indsæt billede. Klik på knappen Importer. I dialogen "Importer" vælger du billedet ″LO-Web_02.png″ og klikker på Åbn og derefter på OK. Under "Stil" vælger du "strakt". Vælg fanebladet "Gennemsigtighed" og klik på indstillingen "Gennemsigtighed" og indtast 85% og klik på OK.

  Select the tab ″Background″ and the button Image.

  Click the Import button.

  In the dialog ″Insert Image″ select the image ″LO-Web_02.png″ and click on Open and then on OK.

  At ″Style″, select ″stretched″.

  Select the tab ″Transparency″ and click on the selection ″Transparency″ and enter 85% and OK.

  Lav dias 3

  Klik med højre musetast på Dias 2 og vælg Dupliker dias.

  Overskrift og tekst til dias 3

  Overskriften lader du stå. Teksten i midten markerer du og skriver:
  LibreOffice ud vikles af LibreOffice-Fællesskabet (Community) under den almennytige Stiftelse »The Document Foundation«s (TDF) vinger.

  Mark the text in the middle and you write:

  LibreOffice is developed by the LibreOffice community under the umbrella of The Document Foundation (TDF).

  Lav dias 4

  Du højreklikker på dias 3 og vælger Dupliker dias.

  Overskrift og tekst til dias 4

  Overskriften lader du igen stå. Teksten i midten markerer du og skriver:
  De fleste medlemmer af fællesskabet arbejder frivilligt.

  Select the text in the middle and write:

  Most members of the community are volunteers.

  Lav dias 5

  Højreklik på dias 4 og vælg Dupliker dias.

  Farvepallette med "Lyseblå 1"

  Overskrift og tekst til dias 5

  Du markerer overskriften og skriver med store bogstaver ″DEN HENTER JEG
  Teksten i midten markerer du og skriver:
  https://da.libre-office.org″.
  Igen markerer du teksten og vælger skriftstørrelse 60 og slår Fed fra. Du klikker på ikonet ″Juster til toppen" Juster til toppen og vælger ″Lyseblå 1″ (Hex #: 1B75BC) som skriftfarve.
  Nu klikker du på ikonet ″Indsæt billede″ Indsæt billede. Vælg billedet ″LO Webseite-Download″. Tilpas så billedet med hensyn til placering og størrelse.

  Select the text in the middle and write:

  https://www.libre-office.org″.

  Select the text again and choose font size 60 and switch off Bold.

  Click on the icon ″Align above″ 201806 LO HB Symbol Oben ausrichten.png and select 1″ (hexadecimal 1B75BC) as font color ″Light blue 1".

  Now click on the symbol ″Insert Image″ 201806 LO HB Symbol Bild einfuegen.png.

  Select the image ″LO webpage-Download″.

  You can still adjust the image in size and position.

  Indsæt baggrundsbillede til dias 5

  På Diaspanelet klikker du med højre musetast på Dias 5 og vælger Egenskaber.... Vælg fanebladet "Baggrund" og knappen Sæt baggrundsbillede. Klik på knappen Importer. I dialogen "Importer" vælger du billedet ″LO-Web_03.png″ og klikker på Åbn og derefter på OK. Under "Stil" vælger du "strakt". Vælg fanebladet "Gennemsigtighed" og klik på indstillingen "Gennemsigtighed" og indtast 85% og klik på OK.

  Select the tab ″Background″ and the button Image.

  Click the Import button.

  In the dialog ″Insert Image″ select the image ″LO-Web_03.png″ and click on Open and then on OK.

  At ″Style″, select ″stretched″.

  Select the tab ″Transparency″ and click on the selection ″Transparency″ and enter 85% and OK.

  Gem Præsentation

  Klik på ikonet "Gem" Gem.

  Arbejdsfiler

  Billedfiler

  Filerne Skabelon og Præsentation

  Skabelonen"LibreOffice Werbung": LibreOffice Werbung.otp

  Præsentation "Min Præsentation_01": Min Præsentation_01.odp
  (I Præsentationen blev baggrundsbillederne fjernet, så filerne kunne accepteres i Wiki-systemet.)

  (In the presentation, the background images of the slides were removed so that the file is accepted in the Wiki system.)

  Documentation / Manuals

  Here you will find the Documentation / Manuals:

  Any questions?

  For questions on this topic go to:

  Get Involved

  Join us today and help us to make it even better!

  LibreOffice is Free Software and is made available free of charge.

  Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.

  If you like the software, please consider a Donation.

  Hvordan bruger jeg Punktopstilling og Nummereringstegn?

  Til beskrivelsen: Hvordan bruger jeg punktopstilling og nummerering.

  Dokumentation