Documentatie/Calc-functies/CONVERTEREN

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/CONVERT and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

CONVERTEREN

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Converteert een waarde uitgedrukt in een maateenheid naar de corresponderende waarde in een ander, compatibel meetsysteem.

CONVERT is een uitgebreide functie die in staat is om waarden in veel verschillende soorten meetsystemen om te zetten, waaronder:

 • Gebied
 • Energie
 • Fluxdichtheid
 • Kracht
 • Informatie
 • Lengte en afstand
 • Massa en gewicht
 • Stroom
 • Druk
 • Snelheid
 • Temperatuur
 • Tijd
 • Volume

Syntaxis:

CONVERTEREN(Getal; Van-maateenheid; Naar-maateenheid)

Retourneert:

Retourneert een reëel getal dat de geconverteerde waarde is, uitgedrukt in de opgegeven maateenheid.

Argumenten:

Getal is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat wil zeggen de waarde die van de ene eenheid naar de andere moet worden geconverteerd.

Van-maateenheid is een tekenreeks of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, dat wil zeggen een afkorting die de eenheid aangeeft van waaruit de conversie plaatsvindt.

Naar̠-maateeneid is een tekenreeks of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, dat wil zeggen een afkorting die de eenheid aangeeft waarnaar de conversie plaatsvindt. Zowel Van-maateenheid als Naar-maateenheid moeten van hetzelfde type zijn.

 • Als Getal niet-numeriek is, dan retourneert CONVERTEREN als fout #WAARDE!.
 • Als Van-maateenheid en Naar-maateenheid geen geldige eenheden van hetzelfde type zijn, dan retourneert CONVERTEREN als fout Ongeldig argument (Fout:502).

De maatteenheden die door CONVERT worden herkend, vallen in 13 groepen, die worden vermeld in het gedeelte #Samenvatting: hierboven. CONVERTEREN voert conversies uit tussen twee eenheden binnen één groep, maar wijst elk verzoek om conversie tussen eenheden in verschillende groepen af.

Binnen elke groep wordt een set basiseenheidsymbolen gedefinieerd (de groep Temperatuur bevat bijvoorbeeld symbolen voor Celsius, Fahrenheit, Kelvin en andere eenheden). Veel (maar niet alle) van deze basiseenheidsymbolen kunnen echter verder worden verfijnd door een decimaal voorvoegsel toe te voegen (het decimale voorvoegsel van "k" kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan de basiseenheid Massa en gewicht van "g" als waarden in kilogram moeten worden gebruikt bij de omrekening).

Verdere flexibiliteit is beschikbaar voor eenheden in de groep Informatie waaraan een binair voorvoegsel kan worden gegeven (het binaire voorvoegsel van "Mi" kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan "byte" als waarden in mebibytes moeten worden gebruikt bij de conversie ).

Alle basiseenheidsymbolen, decimale voorvoegsels en binaire voorvoegsels zijn hoofdlettergevoelig.

The following tables list:

 1. De basiseenheidsymbolen die beschikbaar zijn binnen elk van de eenheidsgroepen (Gebied, Energie, Fluxdichtheid, Kracht, Informatie, Lengte en afstand, Massa en gewicht, Stroom, Druk, Snelheid, Temperatuur, Tijd en Volume). Binnen elk van deze 13 tabellen geeft de kolom Voorvoegsel met een asterisk alle basiseenheden aan die optionele decimale voorvoegsels accepteren.
 2. De lijst met beschikbare #decimal prefixes.
 3. De lijst met beschikbare #binary prefixes.
Basiseenheden voor de groep Gebied
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "ang2" of "ang^2" vierkante angstrom
* "ar" are
"ft2" of "ft^2" vierkante voet
"ha" hectare
"in2" of "in^2" vierkante inch
"ly2" of "ly^2" vierkant lichtjaar
* "m2" of "m^2" vierkante meter
"mi2" of "mi^2" vierkante internationale mijl
"Morgen" morgen
"Nmi2" of "Nmi^2" vierkante zeemijl
"Pica2" of "Pica^2" of "picapt2" of "picapt^2" vierkant pica-punt
"pica2" of "pica^2" square pica
"uk_acre" of "acre" internationale acre
"us_acre" US survey acre
"yd2" of "yd^2" vierkante yard


Basiseenheden voor de groep Energie
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
"BTU" of "btu" Britse Warmte-eenheid
* "c" thermochemische calorie
* "cal" Internationale stoomtabel calorie
* "e" "e"
* "eV" of "ev" elektron volt
"flb" foot-pond
"HPh" or "hh" pk-uur
* "J" joule
* "Wh" of "wh" watt-uur


Basiseenheden voor de groep Fluxdichtheid
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "ga" gauss
* "T" tesla


Basiseenheden voor de groep Kracht
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "dyn" of "dy" dyne
* "N" newton
"lbf" pound-force
* "pond" pond


Basiseenheden voor de groep Informatie
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "bit" bit
* "byte" "byte"


Basiseenheden voor de groep Lengte- en afstand
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "ang" angstrom
"ell" ell
"ft" foot
"in" inch
* "ly" of "lightyear" lichtjaar
* "m" meter
"mi" internationale mijl
"Nmi" zeemijl
* "parsec" of "pc" parsec
"Pica" of "picapt" pica punt
"pica" pica
"survey_mi" Amerikaanse survey mijl
"yd" yard


Basiseenheden voor de groep Massa en gewicht
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
"cwt" or "shweight" short hundredweight
* "g" gram
"grain" grain
"lbm" pound
"ozm" ounce
"pweight" pennyweight
"sg" slug
"stone" stone
"ton" short ton
* "u" unified atomic mass unit
"uk_cwt" of "lcwt" of "hweight" long hundredweight
"uk_ton" of "LTON" of "brton" long ton


Basiseenheden voor groep Kracht
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
"HP" of "h" mechanical horsepower
"PS" Pferdestärke or metric horsepower
* "W" of "w" watt


Basiseenheden voor de groep Druk
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "atm" or "at" standard atmosphere
* "mmHg" millimeter kwik
* "Pa" pascal
"psi" pound per square inch
"Torr" torr


Basiseenheden voor de groep Snelheid
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
"admkn" Admiralty knot
"kn" international knot
* "m/h" of "m/hr" meters per hour
* "m/s" of "m/sec" meters per seconde
"mph" mijl per uur


Basiseenheden voor de groep Temperatuur
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
"C" or "cel" graden Celsius
"F" or "fah" graadFahrenheit
* "K" or "kel" kelvin
"Rank" degree Rankine
"Reau" degree Réaumur


Basiseenheden voor de groep Tijd
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
"day" or "d" dag
"hr" uur
"mn" of "min" minuut
* "sec" or "s" seconde
"yr" jaar


Basiseenheden voor de groep Volume
Voorvoegsel Eenheidssymbool Beschrijving
* "ang3" or "ang^3" cubic angstrom
"barrel" oil barrel
"bushel" US bushel
"cup" US cup
"ft3" of "ft^3" cubic foot
"gal" US gallon
"Glass" Australian glass (200 milliliters)
"GRT" or "regton" gross register tonnage
"Humpen" Humpen (500 milliliters)
"in3" or "in^3" "in3" or "in^3"
* "l" of "L" of "lt" liter
"ly3" of "ly^3" cubic light-year
* "m3" or "m^3" kubieke meter
"mi3" of "mi^3" cubic international mile
"Middy" Australian middy (285 milliliters)
"MTON" measurement ton
"Nmi3" of "Nmi^3" cubic nautical mile
"oz" US fluid ounce
"Pica3" of "Pica^3" of "picapt3" of "picapt^3" cubic pica point
"pica3" or "pica^3" cubic pica
"pt" of "us_pt" US pint
"qt" US quart
"Schooner" Australian schooner (425 milliliters)
"Sixpack" six pack (2 liters)
"tbs" US tablespoon
"tsp" US teaspoon
"tspm" metric teaspoon
"uk_gal" imperial gallon
"uk_pt" imperial pint
"uk_qt" imperial quart
"yd3" or "yd^3" cubic yard


Beschikbare decimale voorvoegsels
Voorvoegsel Multiplier
Y (yotta) 1024
Z (zetta) 1021
E (exa) 1018
P (peta) 1015
T (tera) 1012
G (giga) 109
M (mega) 106
k (kilo) 103
h (hecto) 102
e (deca) 101
d (deci) 10-1
c (centi) 10-2
m (milli) 10-3
u (micro) 10-6
n (nano) 10-9
p (pico) 10-12
f (femto) 10-15
a (atto) 10-18
z (zepto) 10-21
y (yocto) 10-24


Beschikbare binaire voorvoegsels
Voorvoegsel Multiplier
Yi (yobi) 280
Zi (zebi) 270
Ei (exbi) 260
Pi (pebi) 250
Ti (tebi) 240
Gi (gibi) 230
Mi (mebi) 220
ki (kibi) 210
Note pin.svg

International Standard Abbreviations
Om historische redenen gebruiken veel van de eenheden die worden herkend door de functie CONVERTEREN geen internationale standaardafkortingen.

Aanvullende details:

Zie Wikipedia's Unit prefix en Binary prefix pagina's voor meer achtergrondinformatie over decimale en binaire voorvoegsels.

Deze functie is over het algemeen niet compatibel met andere werkbladen.

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=CONVERTEREN(3,5; "mi"; "yd") Hier converteert de functie 3,5 internationale mijlen naar yards en retourneert de waarde 6160. Beide eenheden bevinden zich in de groep Lengte en afstand. 6160
=CONVERTEREN(E1; E2; E3) waarbij de cellen E1, E2 en E3 respectievelijk de waarden 15,6 (getal), day (tekst) en hr (tekst) bevatten. Hier worden de argumentwaarden doorgegeven door celverwijzing en converteert de functie 15,6 dagen naar uren, waarbij de waarde 374,4 wordt geretourneerd. Beide eenheden bevinden zich in de groep Tijd. 374,4
=CONVERTEREN(-20; "grain"; "g") Hier converteert de functie -20 grains naar grammen, waarbij de waarde -1.2959780628 wordt geretourneerd. Beide eenheden bevinden zich in de groep Massa en gewicht. De functie CONVERTEREN accepteert negatieve waarden en zal in de meeste gevallen, waar er een eenvoudige vermenigvuldigingsrelatie is tussen eenheden, een negatieve waarde retourneren. (Dit is mogelijk niet het geval bij het converteren tussen eenheden in de groep Temperatuur - zie volgend voorbeeld) -1,29598
=CONVERTEREN(-10; "C"; "F") Hier converteert de functie -10 graden Celsius naar graden Fahrenheit, waarbij de waarde 14 wordt geretourneerd. Er is geen eenvoudige vermenigvuldigingsrelatie tussen temperatuureenheden, omdat verschillende referentiepunten worden gebruikt. Daarom kan, zoals in dit geval, een ingevoerd negatief getal worden geconverteerd naar een positieve waarde. 14
=CONVERTEREN(1; "dyn"; "e") Hier retourneert de functie als fout Ongeldige argument (Fout:502) omdat de twee eenheden (dyn en e) zich in verschillende groepen bevinden (respectievelijk Kracht en Energie). Fout:502
=CONVERTEREN(8; "barrel"; "kL") Hier converteert de functie 8 olievaten naar kiloliters, waarbij de waarde 1,271898359 wordt geretourneerd. Beide units bevinden zich in de groep Volume. Merk op dat kiloliters worden gespecificeerd door het decimale voorvoegsel "k" toe te voegen aan de basiseenheid van "L". 1,27190
=CONVERTEREN(1; "kstone"; "lbm") Hier retourneert de functie een ongeldige argumentfout (Err:502) omdat decimale voorvoegsels niet worden geaccepteerd bij de eenheid stone in de groep Massa en gewicht. Fout:502
=CONVERTEREN(256; "Gibit"; "Mibyte") Hier converteert de functie 256 gigibit naar mebibytes, waarbij de waarde 32768 wordt geretourneerd. Beide eenheden (bit en byte) bevinden zich in de groep Informatie en ondersteunen binaire voorvoegsels. 32768
=CONVERTEREN(256; "Gbit"; "Mbyte") Hier converteert de functie 256 gigabit naar megabytes, waarbij de waarde 32000 wordt geretourneerd. Beide eenheden (bit en byte) bevinden zich in de groep Informatie en ondersteunen decimale voorvoegsels. 32000

Gerelateerde LibreOffice-functies:

Geen

ODF standaard:

Section 6.16.18, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

CONVERTEREN