Documentatie/Calc-functies/CSC

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/CSC and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎españolFunctienaam:

COSEC

Categorie:

Wiskundig

Samenvatting:

Berekent de trigonometrische cosecans (cosec) van een hoek uitgedrukt in radialen.

Syntaxis:

COSEC(Hoek)

Retourneert:

Retourneert een getal dat de trigonometrische cosecans is van de opgegeven hoek. De geretourneerde waarde is een reëel getal x, zodanig dat x ≤ -1 of x ≥ 1 (x kan niet in het bereik (-1, 1) liggen).

Argumenten:

Hoek is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat wil zeggen de hoek in radialen waarvan de trigonometrische cosecans moet worden berekend.

  • Als Hoek niet-numeriek is, dan retourneert COSEC als fout #WAARDE!.
  • Als Hoek gelijk is aan 0, dan rapporteert COSEC als fout #GETAL!.

Aanvullende details:

Als uw hoek wordt uitgedrukt in graden, vermenigvuldig dan met PI()/180 of gebruik de functie RADIALEN om om te zetten in radialen.

De formule voor de trigonometrische cosecans van x is:

[math]\displaystyle{ \text{cosec}(x)~=~\frac{1}{\sin(x)} }[/math]

Wiskundig gezien is de cosecans van elk geheel veelvoud van π, d.w.z. {......-2π, -π, 0, π, 2π.....} niet gedefinieerd. Om deze reden rapporteert COSEC een fout wanneer het argument gelijk is aan 0. Vanwege de inherente onnauwkeurigheid bij het weergeven van π numeriek rapporteert COSEC geen fouten voor andere argumentwaarden. Houd er rekening mee dat COSEC grote positieve of negatieve resultaten retourneert voor gehele waarden van π die niet nul zijn.

Onderstaande figuur illustreert de functie CSC.

Functie COSEC

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=COSEC(1) Trigonometrische cosecans van 1 radiaal. 1,18839510577812
=COSEC(D1) waarbij cel D1 het getal -0,5 bevat. Trigonometrische cosecant van -½ radiaal. -2,08582964293349
=COSEC(PI()/4) Trigonometrische cosecans van π/4 radialen. 1,4142135623731
=COSEC(RADIALEN(30)) Trigonometrische cosecans van 30°, na eerst de hoek te hebben omgezet van graden naar radialen. 2

Gerelateerde LibreOffice-functies:

COS

COT

SEC

SIN

TAN

ODF standaard:

Section 6.16.23, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

COSEC