Documentatie/Calc-functies/DECIMAAL

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DECIMAL and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

DECIMAAL

Categorie:

Tekst

Samenvatting:

Converteert de tekstpresentatie van een getal in een opgegeven grondtal / radix naar een decimaal getal.

De functie DECIMAAL is een aanvulling op de functie BASIS.

Syntaxis:

DECIMAAL(Tekst; Radix)

Retourneert:

Retourneert een niet-negatief geheel getal dat het decimale getal is dat is verkregen door de opgegeven tekenreeks te converteren met behulp van hetopgegeven grondtal / radix.

Argumenten:

Tekst is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die de tekens bevat van het getal dat moet worden omgezet naar decimaal. Voor elke geldige waarde van het argument Radix, als de te converteren waarde alleen cijfers (0 tot 9) bevat, kan deze ook worden doorgegeven als een getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat. In een dergelijk geval kan de inhoud van Tekst decimaal lijken, maar DECIMAAL zal het correct interpreteren in het bedoelde grondtal.

Radix is een geheel getal in het bereik 2 ≤ r ≤ 36 of een verwijzing naar een cel die zo'n geheel getal bevat, dat wil zeggen het grondtal / radix die voor de conversie moet worden gebruikt.

  • Als Tekst een teken bevat dat niet geldig is voor de gespecificeerde Radix, dan retourneert DECIMAAL als fout ongeldige argument (Err:502). De volgende regels bepalen de geldigheid van de tekens in Tekst.
  1. Voorloopspaties en tabtekens zijn geldig en worden genegeerd.
  2. Voorloopnullen zijn geldig en worden genegeerd.
  3. Waar letters kunnen voorkomen binnen Tekst, worden zowel hoofdletters als kleine letters geaccepteerd en als gelijken behandeld.
  4. De volgende tabel geeft de tekens weer die zijn toegestaan in Tekst voor elk grondtal. Kortheidshalve staan alleen de hoofdletters in de tabel.
Tekens geaccepteerd voor grondtallen/radixen
Grondtal/Radix Verwachte tekens
2 (binair) Cijfers 0 en 1.
Het is gebruikelijk om een achtervoegsel "B" of "b" toe te voegen aan een binair getal, bijvoorbeeld "100111B". DECIMAAL accepteert een dergelijk achtervoegsel.
3 Cijfers 0 tot 2
4 Cijfers 0 tot 3
5 Cijfers 0 tot 4
6 Cijfers 0 tot 5
7 Cijfers 0 tot 6
8 (octaal) Cijfers 0 tot 7
9 Cijfers 0 tot 8
10 (decimaal) Cijfers 0 tot 9
11 Cijfers 0 tot 9 en teken A (10)
12 Cijfers 0 tot 9 en teken A (10) en B (11)
13 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot C (12)
14 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot D (13)
15 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot E (14)
16 (hexadecimaal) Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot F (15).
Het is gebruikelijk om bijvoorbeeld een voorvoegsel "0X", "0x", "X" of "x" toe te voegen aan een hexadecimaal getal "0X1AF". DECIMAAL accepteert zo'n voorvoegsel.

Het is ook gebruikelijk om een achtervoegsel "H" of "h" toe te voegen aan een hexadecimaal getal, bijvoorbeeld "1AFH". DECIMAAL accepteert een dergelijk achtervoegsel.

17 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot G (16)
18 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot H (17)
19 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot I (18)
20 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot J (19)
21 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot K (20)
22 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot L (21)
23 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot M (22)
24 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot N (23)
25 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot O (24)
26 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot P (25)
27 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot ̊Q (26)
28 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot R (27)
29 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot S (28)
30 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot T (29)
31 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot U (30)
32 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot V (31)
33 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot W (32)
34 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot X (33)
35 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot Y (34)
36 Cijfers 0 tot 9 en tekens A (10) tot Z (35)
  • Als Tekst is ingesteld op de lege tekenreeks, retourneert DECIMAAL 0 voor elke geldige waarde van Radix.
  • Als Radix niet-numeriek is, dan retourneert DECIMAAL als fout #WAARDE!.
  • Voor elke niet-gehele waarde van Radix, kapt DECIMAAL de waarde af tot een geheel getal.
  • Als, na enige afkapping, Radix kleiner is dan 2 of groter dan 36, dan retourneert DECIMAAL als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

De positionele cijfersystemen voor elke grondtal hebben namen gekregen die worden vermeld op Wikipedia's List of numeral systems pagina.

Voor een niet-negatief geheel getal x en een geldig grondtal b, merk op dat x = DECIMAAL(BASIS(x; b); b).

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=DECIMAAL(1111; 2) Hier retourneert de functie het getal 15, wat de decimale waarde is die overeenkomt met 1111 in binaire notatie. Dezelfde waarde zou worden geretourneerd als het eerste argument zou worden vervangen door "1111b" - merk op dat de waarde als een tekenreeks moet worden doorgegeven als deze niet-numerieke tekens bevat. 15
=DECIMAAL(" 0017"; 8,3) Hier retourneert de functie het getal 15, wat de decimale waarde is die overeenkomt met "17" in octale notatie. DECIMAAL negeert de voorloopspaties en nullen in de tekst van het eerste argument en kapt het tweede argument af tot grondtal 8. 15
=DECIMAAL(D1; D2) waarbij de cellen D1 en D2 respectievelijk de nummers 56 en 10 bevatten. Hier retourneert de functie het getal 56. 56
=DECIMAAL("AF"; 16) Hier retourneert de functie het getal 175, wat de decimale waarde is die overeenkomt met "AF" in hexadecimale notatie. Dezelfde waarde zou worden geretourneerd als het eerste argument zou worden vervangen door "af", "xAF", "0XAF" of "AFh". 175
=DECIMAAL("AV"; 32) Hier retourneert de functie het getal 351, wat de decimale waarde is die overeenkomt met "AV" in duotrigesimale (grondtal 32) notatie. 351
=DECIMAAL("az"; 36) Hier retourneert de functie het getal 395, wat de decimale waarde is die overeenkomt met "az" in hexatrigesimale (grondtal 36) notatie. 395
=DECIMAAL("FACE"; 16) Hier retourneert de functie het getal 64206, wat de decimale waarde is die overeenkomt met "FACE" in hexadecimale notatie. 64206

Gerelateerde LibreOffice-functies:

BASIS

ODF standaard:

Section 6.19.10, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

DECIMAAL