Documentation/Calc Functions/AFRUND.GULV

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/FLOOR and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

AFRUND.GULV

Kategori:

Matematisk

Resume:

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Med et positivt tal og en positiv signifikant værdi, runder funktionen ned (imod nul). Med et negativt tal og en negativ signifikant værdi, afgøres afrundingens retning af værdien af en tilstandsparameter. Funktionen returnerer en fejlværdi, hvis tallet og de signifikante værdier har modsatte fortegn.

Syntaks:

AFRUND.GULV(tal [; signifikans[; tilstand]])

Returnerer:

Returnerer en heltalsværdi.

Argumenter:

Tallet er det tal, som skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans (valgfri) er den værdi, eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, som tallet skal afrundes til et multiplum af. Standardværdien er +1 eller -1 afhængigt af tallets fortegn.

Tilstand (valgfri) er et tal, eller en reference til en celle, der indeholder et tal. Funktionen bruger kun tilstand, hvis både tallet og signifikans er negative. Så hvis tilstand er givet og ikke lig med nul, rundes tallene op (imod nul). Hvis tilstand er lig med nul eller ikke givet, rundes negative tal ned(væk fra nul).

Yderligere oplysninger:

Gnome-dialog-warning.svg

Warning:
Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres funktionen AFRUND.GULV som til tilsvarende funktion GULV.MAT, der har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du planlægger at bruge regnearket med tidligere Excel-versioner, bruger du enten GULV.PRÆCIS, der har eksisteret siden Excel 2010 eller GULV.XCL, der eksporteres som funktionen AFRUND.GULV, der er kompatibel med alle Excel versioner.


Eksempler:

Formel Beskrivelse Returner
=AFRUND.GULV(11,5) runder 11,5 ned til nærmeste multiplum af +1(standard) 11
=AFRUND.GULV(-11,5) runder -11,5 ned til nærmeste multiplum af -1(standard) -12
=AFRUND.GULV(-11;-2) runder -11 ned til nærmeste multiplum af -2 -12
=AFRUND.GULV(-10;-3;1) runder -10 op til nærmeste multiplum af -3 under tilstand 1, hvilket ikke er 0, hvorfor resultatet nærmer sig 0 (rundes op) -9
=AFRUND.GULV(-11,67;-2;0) runder -11,67 ned til nærmeste multiplum af -2 under tilstand 0, dvs. fjerner sig fra 0 (rundes ned) -12
=AFRUND.GULV(-11,67;-2;1) runder -11,67 op til nærmeste multiplum af -2 under tilstand 1, hvilket ikke er 0, hvorfor resultatet nærmer sig 0 (rundes op) -10
=AFRUND.GULV(11,5;-1) runder 11,5 ned til nærmeste multiplum af -1, men på grund af modsatte fortegn returnerer dette en fejlværdi Fejl:502

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

GULV.MAT

GULV.PRÆCIS

GULV.XCL

AFRUND.LOFT

HELTAL

ODF standard:

Section 6.17.3, part2

Tilsvarende Excel-funktioner:

GULV.MAT