תיעוד/פונקציות של Calc/FLOOR

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/FLOOR and the translation is 4% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Other languages:


  שם הפונקציה:

  FLOOR

  קטגוריה:

  מתמטית

  תקציר:

  מעגלת מספר לכפולה הקרובה ביותר של ערך מובהקות.

  תחביר:

  FLOOR(Number [; Significance[; Mode]])

  מחזירה:

  מחזירה ערך מספרי שלם.

  משתנים:

  מספר הוא המספר לעיגול או הפניה לתא שמכיל את המספר.

  מובהקות (רשות) הוא הערך, או הפניה לתא שמכיל את הערך, שלפיו כמות של מספר תעוגל. בררת המחדל היא ‎+1 או ‎-1 בהתאם לסימן של מספר.

  מצב (רשות) הוא מספר, או הפניה לתא שמכיל מספר. הפונקציה משתמשת במצב אם גם המספר וגם המובהקות הם שליליים. במקרה כזה, אם סופק מצב והוא שונה מאפס, המספרים מעוגלים מעלה (לעבר האפס). אם מצב שווה לאפס או שלא סופק, מספרים שליליים מעוגלים למטה (הרחק מהאפס).

  • If any argument is non-numeric, then FLOOR reports a #VALUE! error.
  • If one of Number or Significance is positive while the other is negative, then FLOOR reports an invalid argument error (שגיאה:‏502).
  • If either Number or Significance is equal to 0, then FLOOR returns 0.

  פרטים נוספים:

  Warning.svg

  Warning:
  אם הגיליון מיוצא ל־Microsoft Excel, פונקציית FLOOR מיוצאת בתור הפונקציה FLOOR.MATH המקבילה שקיימת מאז Excel 2013. אם תכננת להשתמש בגיליון הזה עם גרסאות מוקדמות יותר של Excel, יש להשתמש או ב־FLOOR.PRECISE שקיימת מאז Excel 2010, או ב־FLOOR.XCL שמיוצאת בתור פונקציית ה־FLOOR שתואמת לכל גרסאות Excel.

  • With Significance set or defaulted to -1 or +1 (with the same sign as Number) and Mode set or defaulted to 0 or FALSE, FLOOR provides functionality that implements the standard mathematical definition of a floor value.
  • If you export a spreadsheet to Microsoft Excel, calls to the FLOOR function are converted to FLOOR.MATH (FLOOR.MATH has existed in Excel since Excel 2013). If you intend to use a spreadsheet with earlier Excel versions, use either the FLOOR.PRECISE function (that has existed in Excel since Excel 2010), or the FLOOR.XCL function that is converted to FLOOR on export and should be compatible with all Excel versions.


  General information about Calc's floor functions

  Note pin.svg

  לתשומת לבך:
  For convenience, the information in this subsection is repeated on all pages describing Calc’s floor functions.

  General introductory information about floor functions can be found at Wikipedia's Floor and ceiling functions page.

  Calc provides four functions that can be used to calculate the floor value of a number, and these are:

  The most important of these for many users will be the FLOOR function, which implements the requirements laid out in Section 6.17.3 of ODF 1.2, Part 2.

  Calc provides the FLOOR.MATH, and FLOOR.PRECISE functions to increase interoperability with Microsoft Excel, which provides two similar functions with the same names.

  Microsoft Excel's FLOOR function accepts two arguments and so is not compliant with ODF 1.2. This difference in behaviour could lead to interoperability problems but these are avoided through the provision of the FLOOR.XCL function, as follows:

  • When Calc saves a spreadsheet to Excel 2007-365 (*.xlsx) format, any call to Calc's FLOOR function is converted to a call to Excel's FLOOR.MATH function, and any call to Calc's FLOOR.XCL function is converted to a call to Excel's FLOOR function.
  • When Calc opens a spreadsheet in Excel 2007-365 (*.xlsx) format, any call to Excel's FLOOR function is converted to a call to Calc's FLOOR.XCL function.

  דוגמאות:

  נוסחה תיאור מחזירה
  =FLOOR(11.5) מעגלת את 11.5 כלפי מטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎+1 (בררת מחדל) 11
  =FLOOR(−11.5) מעגלת למטה את ‎-11.5 לכפולה הקרובה ביותר של ‎-1 (בררת מחדל) −12
  =FLOOR(7; 2.3) מעגלת את ‎-11 למטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎-2 6.9
  =FLOOR(−7; −2.3) מעגלת למעלה את ‎-10 לכפולה הקרובה ביותר של ‎-3 תחת מצב 1 שאינו 0 ולכן התוצאה תתקרב ל־0 (עיגול מעלה) −9.2
  ‎=FLOOR(-11.67;-2;0) מעגלת את ‎-11.67 כלפי מטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎-2 תחת מצב 0 כלומר הרחק מ־0 (מעוגלת למטה) 9
  =FLOOR(−10; −3; 0) מעגלת למעלה את ‎-11.67 לכפולה הקרובה ביותר של ‎-2 תחת מצב 1 שאינו 0 ולכן התוצאה תתקרב ל־0 (עיגול מעלה) −12
  =FLOOR(−10; −3; 7.6) מעגלת את 11.5 למטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎-1 אך עקב הסימן המנוגד יוחזר ערך שגיאה −9
  =FLOOR(−3.6; ; TRUE()) Significance defaults to -1. With Mode set to a non-zero value, the function rounds up the value of -3.6 to the nearest integer multiple of -1. −3

  פונקציות LibreOffice קשורות:

  CEILING

  CEILING.MATH

  CEILING.PRECISE

  CEILING.XCL

  FLOOR.MATH

  FLOOR.PRECISE

  FLOOR.XCL

  INT

  ISO.CEILING

  תקן ODF:

  פונקציות Excel מקבילות (או דומות):

  FLOOR.MATH