תיעוד/פונקציות של Calc/FLOOR

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/FLOOR and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎עבריתשם הפונקציה:

FLOOR

קטגוריה:

מתמטית

תקציר:

מעגלת מספר לכפולה הקרובה ביותר של ערך מובהקות.

תחביר:

‪FLOOR(מספר [;‎ מובהקות [;‎ מצב]])

מחזירה:

מחזירה ערך מספרי שלם.

משתנים:

מספר הוא המספר לעיגול או הפניה לתא שמכיל את המספר.

מובהקות (רשות) הוא הערך, או הפניה לתא שמכיל את הערך, שלפיו כמות של מספר תעוגל. בררת המחדל היא ‎+1 או ‎-1 בהתאם לסימן של מספר.

מצב (רשות) הוא מספר, או הפניה לתא שמכיל מספר. הפונקציה משתמשת במצב אם גם המספר וגם המובהקות הם שליליים. במקרה כזה, אם סופק מצב והוא שונה מאפס, המספרים מעוגלים מעלה (לעבר האפס). אם מצב שווה לאפס או שלא סופק, מספרים שליליים מעוגלים למטה (הרחק מהאפס).

  • If any argument is non-numeric, then FLOOR reports a #VALUE! error.
  • If one of Number or Significance is positive while the other is negative, then FLOOR reports an invalid argument error (Err:502).
  • If either Number or Significance is equal to 0, then FLOOR returns 0.

פרטים נוספים:

Warning.svg

Warning:
אם הגיליון מיוצא ל־Microsoft Excel, פונקציית FLOOR מיוצאת בתור הפונקציה FLOOR.MATH המקבילה שקיימת מאז Excel 2013. אם תכננת להשתמש בגיליון הזה עם גרסאות מוקדמות יותר של Excel, יש להשתמש או ב־FLOOR.PRECISE שקיימת מאז Excel 2010, או ב־FLOOR.XCL שמיוצאת בתור פונקציית ה־FLOOR שתואמת לכל גרסאות Excel.

  • With Significance set or defaulted to -1 or +1 (with the same sign as Number) and Mode set or defaulted to 0 or FALSE, FLOOR provides functionality that implements the standard mathematical definition of a floor value.
  • If you export a spreadsheet to Microsoft Excel, calls to the FLOOR function are converted to FLOOR.MATH (FLOOR.MATH has existed in Excel since Excel 2013). If you intend to use a spreadsheet with earlier Excel versions, use either the FLOOR.PRECISE function (that has existed in Excel since Excel 2010), or the FLOOR.XCL function that is converted to FLOOR on export and should be compatible with all Excel versions.

Template:Documentation/Calc Functions/floor functions information/he

דוגמאות:

נוסחה תיאור מחזירה
‎=FLOOR(11.5) מעגלת את 11.5 כלפי מטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎+1 (בררת מחדל) 11
‎=FLOOR(-11.5) מעגלת למטה את ‎-11.5 לכפולה הקרובה ביותר של ‎-1 (בררת מחדל) -12
‎=FLOOR(-11;-2) מעגלת את ‎-11 למטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎-2 6.9
‎=FLOOR(-10;-3;1) מעגלת למעלה את ‎-10 לכפולה הקרובה ביותר של ‎-3 תחת מצב 1 שאינו 0 ולכן התוצאה תתקרב ל־0 (עיגול מעלה) -9.2
‎=FLOOR(-11.67;-2;0) מעגלת את ‎-11.67 כלפי מטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎-2 תחת מצב 0 כלומר הרחק מ־0 (מעוגלת למטה) 9
‎=FLOOR(-11.67;-2;1) מעגלת למעלה את ‎-11.67 לכפולה הקרובה ביותר של ‎-2 תחת מצב 1 שאינו 0 ולכן התוצאה תתקרב ל־0 (עיגול מעלה) -12
‎=FLOOR(11.5;-1) מעגלת את 11.5 למטה לכפולה הקרובה ביותר של ‎-1 אך עקב הסימן המנוגד יוחזר ערך שגיאה -9
=FLOOR(-3.6; ; TRUE()) Significance defaults to -1. With Mode set to a non-zero value, the function rounds up the value of -3.6 to the nearest integer multiple of -1. -3

פונקציות LibreOffice קשורות:

CEILING

CEILING.MATH

CEILING.PRECISE

CEILING.XCL

FLOOR.MATH

FLOOR.PRECISE

FLOOR.XCL

INT

ISO.CEILING

תקן ODF:

פונקציות Excel מקבילות:

FLOOR.MATH