Documentatie/Calc-functies/ONDERGRENS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/FLOOR and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  AFRONDEN.BENEDEN

  Categorie:

  Wiskundig

  Samenvatting:

  Rondt een getal af op het dichtstbijzijnde veelvoud van een waarde van de stapgrootte. In de meeste gevallen wordt het getal naar beneden afgerond (in de richting van -∞). Er is echter een modusparameter beschikbaar en wanneer deze is ingesteld op een waarde die niet nul is, worden negatieve getallen naar boven afgerond (in de richting van +∞).

  Syntaxis:

  AFRONDEN.BENEDEN(Getal [; Stapgrootte [; Modus]])

  Retourneert:

  Retourneert een reëel getal dat de afgeronde waarde is en een geheel veelvoud is van de waarde van de stapgrootte.

  Argumenten:

  Getal is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat is de waarde die moet worden afgerond.

  Stapgrootte is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat wil zeggen de waarde van de stapgrootte die moet worden gebruikt. Indien weggelaten, wordt Stapgrootte standaard ingesteld op +1 of -1, afhankelijk van het teken van Getal.

  Modus is een reëel getal, of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat is een Booleaanse modusindicator. Modus is alleen effectief als zowel Getal als Stapgrootte negatief zijn. Als Modus aanwezig is en gelijk is aan een waarde die niet nul is (inclusief WAAR), worden negatieve getallen naar beneden afgerond (in de richting van +∞). Als Modus wordt weggelaten of gelijk is aan nul of ONWAAR, worden negatieve getallen naar boven afgerond (in de richting van -∞).

  • Als een argument niet-numeriek is, retourneert AFRONDEN.BENEDEN als fout #WAARDE!
  • Als ofwel Getal of Stapgrootte positief is en de andere negatief, dan retourneert AFRONDEN.BENEDEN als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als ofwel Getal of Stapgrootte gelijk is aan 0, dan retourneert AFRONDEN.BENEDEN 0.

  Aanvullende details:

  Details specifiek voor de functie AFRONDEN.BENEDEN

  • Met Stapgrootte ingesteld of standaard ingesteld op -1 of +1 (met hetzelfde teken als Getal) en Modus ingesteld of standaard ingesteld op 0 of ONWAAR, biedt AFRONDEN.BENEDEN functionaliteit die de standaard wiskundige definitie van een bodemwaarde implementeert.
  • Als u een werkblad naar Microsoft Excel exporteert, worden oproepen naar de functie AFRONDEN.BENEDEN geconverteerd naar AFRONDEN.BENEDEN.WISK (AFRONDEN.BENEDEN.WISK bestaat in Excel sinds Excel 2013). Als u van plan bent een werkblad met eerdere Excel-versies te gebruiken, gebruikt u ofwel de functie AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG (die in Excel bestaat sinds Excel 2010) of de functie AFRONDEN.BENEDEN.EXCEL die bij het exporteren wordt geconverteerd naar AFRONDEN.BENEDEN en compatibel moet zijn met alle Excel versies.


  Algemene informatie over de functies ondergrens van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die de verdiepingsfuncties van Calc beschrijven.

  Algemene inleidende informatie over de functies ondergrens is te vinden op Wikipedia's Floor and ceiling functions pagina.

  Calc biedt vier functies die kunnen worden gebruikt om de minimumwaarde van een getal te berekenen en dit zijn:

  De belangrijkste hiervan voor veel gebruikers is de functie AFRONDEN.BENEDEN, die de vereisten implementeert die zijn uiteengezet in Section 6.17.3 of ODF 1.2, Part 2.

  Calc biedt de functies AFRONDEN.BENEDEN.WISK en AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG om de interoperabiliteit met Microsoft Excel, dat twee vergelijkbare functies met de naam AFRONDEN.BENEDEN.WISK en AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG biedt.

  De functie AFRONDEN.BENEDEN van Microsoft Excel accepteert twee argumenten en is dus niet compatibel met ODF 1.2. Dit verschil in gedrag kan leiden tot interoperabiliteitsproblemen, maar deze worden vermeden door de functie AFRONDEN.BENEDEN.EXCEL als volgt aan te bieden:

  • Wanneer Calc een werkblad opslaat in Excel 2007-365 (*.xlsx)-indeling, wordt elke aanroep naar de functie AFRONDEN.BENEDEN van Calc geconverteerd naar een aanroep naar de functie AFRONDEN.BENEDEN.WISK van Excel en elke aanroep van de functie ONDERGRENS.EXCEL van Calc wordt geconverteerd naar een aanroep naar de functie AFRONDEN.BENEDEN van Excel.
  • Wanneer Calc een werkbladopent in Excel 2007-365 (*.xlsx)-indeling, wordt elke aanroep naar de functie AFRONDEN.BENEDEN van Excel geconverteerd naar een aanroep naar de functie AFRONDEN.BENEDEN.EXCEL.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =AFRONDEN.BENEDEN(11,5) Stapgrootte is standaard +1 en Modus is standaard 0. De functie rondt 11,5 af naar beneden op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van +1. 11
  =AFRONDEN.BENEDEN(−11,5) Stapgrootte is standaard 1 en Modus is standaard 0. De functie rondt -11,5 naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van 1. −12
  =AFRONDEN.BENEDEN(7; 2,3) Modus is standaard 0. De functie rondt 7 naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van 2,3. 6,9
  =AFRONDEN.BENEDEN(−7; −2,3) Modus is standaard 0. De functie rondt -7 naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van 2,3. −9,2
  =AFRONDEN.BENEDEN(D1; D2; D3) waarbij de cellen D1, D2 en D3 respectievelijk de nummers 10, 3 en 1 bevatten. De functie rondt de waarde 10 naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van 3. De waarde van Modus is niet significant voor een positief getal. 9
  =AFRONDEN.BENEDEN(−10; −3; 0) Met Modus ingesteld op 0, rondt de functie de waarde -10 naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van -3. −12
  =AFRONDEN.BENEDEN(−10; −3; 7,6) Als Modus is ingesteld op een waarde die niet nul is, rondt de functie de waarde van -10 naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van -3. −9
  =AFRONDEN.BENEDEN(−3,6; ; WAAR()) Stapgrootte is standaard ingesteld op 1. Met Modus ingesteld op een waarde die niet nul is, rondt de functie de waarde van -3,6 naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele veelvoud van 1. −3

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  AFRONDEN.BOVEN

  AFRONDEN.BOVEN.WISK

  AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG

  AFRONDEN.BOVEN.EXCEL

  AFRONDEN.BENEDEN.WISK

  AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG

  AFRONDEN.BENEDEN.EXCEL

  INTEGER

  ISO.AFRONDEN.BOVEN

  ODF standaard:

  Section 6.17.3, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  FLOOR.MATH