Documentatie/Calc-functies/C.QUOTIENT

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMDIV and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎italianoFunctienaam:

C.QUOTIENT

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent het resultaat van het delen van een complex getal door een ander.

Syntaxis:

C.QUOTIENT(Teller; Noemer)

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het complexe getal geeft dat het resultaat is van het delen van een complex getal door een ander.

Argumenten:

Teller is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal voorstelt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die de teller of het dividend van de delingsoperatie.

Noemer is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm c+di of c+dj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die de noemer of deler is van de delingsoperatie.

  • Als Teller of Noemer geen imaginair deel heeft (b of d gelijk aan 0), kan het reële deel van dat argument worden doorgegeven aan C.QUOTIENTals een getal in plaats van een tekenreeks.
  • Als zowel reële als imaginaire delen van Noemer 0 zijn, retourneert C.QUOTIENT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Teller of Noemer geen geldig complex getal is, retourneert C.QUOTIENT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Teller of Noemer verschillende imaginaire eenheden gebruiken (i of j), geeft C.QUOTIENT het resultaat als resultaat met behulp van de imaginaire eenheid van Teller.

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.QUOTIENT

Voor complexe getallen van de vorm a+bi en c+di, implementeert C.QUOTIENTde volgende vergelijking:

Equation for IMDIV function


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.QUOTIENT("-238+240i";"10+24i") Hier berekent de functie het resultaat van het delen van het eerste complexe getal door het tweede. 5+12i
=C.QUOTIENT("9+8j"; "1+2i") Hier berekent de functie het resultaat van het delen van het eerste complexe getal door het tweede, met behulp van de denkbeeldige eenheid van het eerste argument. 5-2j
=C.QUOTIENT(3; -2) Hier berekent de functie het resultaat van het delen van het eerste reële getal door het tweede. -1,5
=C.QUOTIENT(E1; E2), waarbij de cellen E1 en E2 respectievelijk de complexe getallen 1,2-3,4i en 5,6+7,8j bevatten. Hier berekent de functie het resultaat van het delen van het eerste complexe getal door het tweede, waarbij beide in cellen worden ingevoerd. -0,214750542299349-0,308026030368764i

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.PRODUCT

C.VERSCHIL

C.SOM

ODF standaard:

Section 6.8.12, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.QUOTIENT