Documentatie/Calc-functies/C.VERSCHIL

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMSUB and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

C.VERSCHIL

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent het resultaat van het aftrekken van een complex getal van een ander.

Syntaxis:

C.VERSCHIL(Complex getal 1; Complex getal 2)

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het complexe getal geeft dat ontstaat wanneer het ene complexe getal van het andere wordt afgetrokken.

Argumenten:

Complex getal 1 is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die het aftrektal van de aftrekbewerking. a en b zijn reële getallen.

Complex getal 2 is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die het aftrekken van de aftrekbewerking. a en b zijn reële getallen.

  • Als Complex getal 1 of Complex getal 2 geen denkbeeldig deel heeft (b of d gelijk aan 0), kan het reële deel van dat argument worden doorgegeven aan C.VERSCHIL als een getal in plaats van een tekenreeks.
  • Als Complex getal 1 of Complex getal 2 geen geldig complex getal is, retourneert C.VERSCHIL als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Complex getal 1 en Complex getal 2 verschillende denkbeeldige eenheden gebruiken (i of j), geeft C.VERSCHIL het resultaat als resultaat met de denkbeeldige eenheid van Complex getal 1.

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.VERSCHIL

Voor complexe getallen van de vorm a+bi en c+di, implementeert C.VERSCHIL de volgende vergelijking:

Vergelijking voor de functie C.VERSCHIL


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.VERSCHIL("-238+240i";"10+24i") Hier berekent de functie het resultaat van het aftrekken van het tweede complexe getal van het eerste. -248+216i
=C.VERSCHIL("9+8j"; "1+2i") Hier berekent de functie het resultaat van het aftrekken van het tweede complexe getal van het eerste, met behulp van de denkbeeldige eenheid van het eerste argument. 8+6j
=C.VERSCHIL(3; -2) Hier berekent de functie het resultaat van het aftrekken van het tweede getal van het eerste. 5
=C.VERSCHIL(E1; E2) waarbij de cellen E1 en E2 respectievelijk de complexe getallen 1,2-3,4i en 5,6+7,8j bevatten. Hier berekent de functie het resultaat van het aftrekken van het tweede complexe getal van het eerste, opnieuw met behulp van de denkbeeldige eenheid van het eerste argument. De twee complexe getallen worden in cellen ingevoerd. -4,4-11,2i

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.QUOTIENT

C.PRODUCT

C.SOM

ODF standaard:

Section 6.8.25, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.VERSCHIL