תיעוד/פונקציות של Calc/LN

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/LN and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎עבריתשם הפונקציה:

LN

קטגוריה:

מתמטית

תקציר:

מחזירה את הלוגריתם הטבעי שמבוסס על הקבוע e של מספר. הערך של הקבוע e הוא בערך 2.71828182845904.

תחביר:

‪LN(מספר)

מחזירה:

מחזירה מספר אמתי.

משתנים:

מספר הוא המספר החיובי הממשי או הפניה לתא שמכיל את המספר עבורו יחושב הלוגריתם הטבעי.

אם מספר הוא שלילי או 0, אז הפונקציה מחזירה ערך שגיאה.

פרטים נוספים:

הנוסחה שמשמשת לחישוב פונקציית LN היא:

Ln.png
  • For any positive real number x, [math]\displaystyle{ e^{\text{ln}(x)}=x }[/math] and [math]\displaystyle{ \text {ln}(e^x)=x }[/math].
  • A series expansion for the natural logarithm of the positive real number x is:

[math]\displaystyle{ \text{ln}(x)~=~2 \left(\left(\frac{x-1}{x+1}\right)+\frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 +\frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^5+...\right) }[/math]

  • To convert the natural logarithm of a positive real number x to a common logarithm (base-10), use the formula [math]\displaystyle{ \text{log}(x)=\text{ln}(x)~/~\text{ln}(10) }[/math].
  • Additional information about natural logarithms can be found at Wikipedia's Natural logarithm page.

האיור שלהלן מתאר את הפונקציה LN.

פונקציית LN

דוגמאות:

נוסחה תיאור מחזירה
‎=LN(3) הלוגריתם הטבעי של 3 1.25276296849537
=LN(0.5) Here the function returns the natural logarithm of 0.5. ‎-0.693147180559945
=LN(D1) where cell D1 contains the value 1. Here the function returns the natural logarithm of 1. 0
=LN(EXP(1)) Here the function returns the natural logarithm of the constant e. 1
‎=LN(EXP(321)) הלוגריתם הטבעי של e מועלה בחזקה של 321 הוא עצמו 345
‎=LN(-5) הפונקציה מחזירה שגיאה כיוון שאחד מהמשתנים הוא שלילי 789

פונקציות LibreOffice קשורות:

EXP

LOG

LOG10

POWER

תקן ODF:

פונקציות Excel מקבילות:

LN