תיעוד/פונקציות של Calc/LOG

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/LOG and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎עבריתשם הפונקציה:

LOG

קטגוריה:

מתמטית

תקציר:

מחזירה את הלוגריתם של מספר לבסיס שצוין.

תחביר:

‪LOG(מספר ‎[; בסיס])

מחזירה:

מחזירה מספר ממשי שהוא הערך הלוגריתמי של המספר עבור הבסיס.

משתנים:

מספר הוא המספר החיובי הממשי או הפניה לתא שמכיל את המספר עבורו יחושב הלוגריתם.

בסיס (רשות) הוא הערך הממשי החיובי או הפניה לתא שמכיל את הערך הזה שהוא הבסיס לחישוב הלוגריתמי. אם הושמט, יעשה שימוש בבסיס 10.

אם אחד מהמשתנים הוא שלילי או 0, הפונקציה מחזירה ערך שגיאה.

פרטים נוספים:

האיור שלהלן מתאר את פונקציית LOG עבור בסיס e, בסיס 2 ובסיס 10:

LOG בסיס e
LOG בסיס 2
LOG בסיס 10

[math]\displaystyle{ \text{log}_b(x)~=~\frac{\text{log}_d(x)}{\text{log}_d(b)} }[/math]

This formula is valid for positive real numbers x, b, and d, such that neither b nor d is equal to 1.
  • The figure below illustrates the LOG function when Base is set to 2 (known as binary logarithms).
LOG base-2
  • See LN for the corresponding illustration when Base is set to the mathematical constant e (natural logarithms).
  • See LOG10 for the corresponding illustration when Base is set to 10 (common logarithms).

דוגמאות:

נוסחה תיאור מחזירה
‎=LOG(10;3) הלוגריתם של 10 על בסיס 3 0.778385397048775
‎=LOG(7^4;7) הלוגריתם של 7 מועלה בחזקת 4 עם בסיס 7 זה הוא עצמו -0.5
‎=LOG(-5;2) הפונקציה מחזירה ערך שגיאה מאחר שאחד מהמשתנים הוא שלילי 0
‎=LOG(5;-2) הפונקציה מחזירה שגיאה כיוון שאחד מהמשתנים הוא שלילי 0.526462820777384
=LOG(POWER(7; 34); 7) Here the function returns the logarithm to base 7 of 7 raised to the power of 34, which is 34. 34
=POWER(13; LOG(789, 13)) Here the function returns 13 to the power of the logarithm to base 13 of 789, which is 789. 788.999999999999

פונקציות LibreOffice קשורות:

EXP

LN

LOG10

POWER

תקן ODF:

פונקציות Excel מקבילות:

LOG