Documentatie/Calc-functies/LOG

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/LOG and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎עבריתFunctienaam:

LOG

Categorie:

Wiskundig

Samenvatting:

Berekent de logaritme met een opgegeven basis van een positief reëel getal.

Syntaxis:

LOG(Getal [; Basis])

Retourneert:

Retourneert een reëel getal dat de logaritme is van de opgegeven basis van het gegeven getal.

Argumenten:

Getal is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat is de waarde waarvoor de logaritme moet worden berekend.

Basis is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat is de basis die moet worden gebruikt voor het berekenen van de logaritme van Getal. Als Basis wordt weggelaten, gebruikt LOG een standaardwaarde van 10.

  • Als Nummer of Basis niet-numeriek is, dan retourneert LOG als fout #WAARDE!.
  • Als ofwel Getal of Basis kleiner is dan of gelijk is aan 0, retourneert LOG als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Basis gelijk is aan 1, dan retourneert LOG als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

  • De volgende wijziging van de basisformule kan worden gebruikt om een logaritme voor elk grondgetal te bepalen:

[math]\displaystyle{ \text{log}_b(x)~=~\frac{\text{log}_d(x)}{\text{log}_d(b)} }[/math]

Deze formule is geldig voor positieve reële getallen x, b en d, als noch b noch d gelijk is aan 1.
  • De onderstaande afbeelding illustreert de LOG-functie wanneer Basis is ingesteld op 2 (bekend als binaire logaritmen).
LOG base-2
  • Zie LN voor de bijbehorende afbeelding wanneer Basis is ingesteld op de wiskundige constante e (natuurlijke logaritmen).
  • Zie LOG10 voor de bijbehorende afbeelding wanneer Basis is ingesteld op 10 (gewone logaritmen).

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=LOG(3,5; 5) Hier retourneert de functie de logaritme naar grondgetal 5 van 3,5. 0,778385397048775
=LOG(0,5; 4) Hier retourneert de functie de logaritme naar grondgetal 4 van 0,5. -0,5
=LOG(D1; D2) waarbij de cellen D1 en D2 respectievelijk de getallen 1 en 9 bevatten. Hier retourneert de functie de logaritme naar grondtal 9 van 1 (de logaritme van 1 is altijd nul, voor elk grondtal). 0
=LOG(2,5; 5,7) Hier retourneert de functie de logaritme naar grondtal 5,7 van 2,5. 0,526462820777384
=LOG(MACHT(7; 34); 7) Hier retourneert de functie de logaritme naar grondtal 7 van 7 verheven tot de macht 34, wat 34 is. 34
=MACHT(13; LOG(789; 13)) Hier retourneert de functie 13 tot de macht van de logaritme met grondtal 13 van 789, wat 789 is. 788,999999999999

Gerelateerde LibreOffice-functies:

EXP

LN

LOG10

MACHT

ODF standaard:

Section 6.16.40, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

LOG