Documentation/Calc Functions/LOG10

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/LOG10 and the translation is 5% complete.
  Outdated translations are marked like this.


  Funktionsnavn:

  LOG10

  Kategori:

  Matematisk

  Resume:

  Returnerer base 10-logaritmen af et tal.

  Syntaks:

  LOG10(Number)

  Returnerer:

  Returnerer et reelt tal, som er 10-talslogaritmen af tallet.

  Argumenter:

  Tallet er den positive, reelle værdi eller en reference til en celle, der indeholder det tal, hvis 10-talslogaritme skal beregnes.

  • Hvis tallet er negativt eller 0, så returnerer funktionen en fejlværdi.
  • If Number is less than or equal to 0, then LOG10 reports an invalid argument error (Fejl:502).

  Yderligere oplysninger:

  • For any positive real number x, [math]\displaystyle{ 10^{\text{log}(x)}=x }[/math] and [math]\displaystyle{ \text{log}(10^x)=x }[/math].
  • To convert the common logarithm of a positive real number x to a natural logarithm (base-e), use the formula [math]\displaystyle{ \text{ln}(x)=\text{log}(x)~/~\text{log}(e) }[/math].
  • Additional information about common logarithms can be found at Wikipedia's Common logarithm page.
  • GIFen herunder illustrerer funktionen LOG10:
  LOG10 function
  LOG10 function

  Eksempler:

  Formula Description Returns
  =LOG10(3,5) Here the function returns the common logarithm of 3.5. 0,544068044350276
  =LOG10(0,5) Here the function returns the common logarithm of 0.5. −0,301029995663981
  =LOG10(D1) where cell D1 contains the value 1. Here the function returns the common logarithm of 1. 0
  =LOG10(POTENS(10; 1)) Here the function returns the common logarithm of 10. 1
  =LOG10(POTENS(10; 34)) Here the function returns the common logarithm of 10 raised to the power of 34, which is 34. 34
  =POTENS(10; LOG10(789)) Here the function returns 10 to the power of the common logarithm of 789, which is 789. 789

  Beslægtede LibreOffice-funktioner:

  EKSP

  LN

  LOG

  POTENS

  ODF standard:

  Tilsvarende Excel-funktioner:

  LOG10