תיעוד/פונקציות של Calc/LOG10

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/LOG10 and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎עבריתשם הפונקציה:

LOG10

קטגוריה:

מתמטית

תקציר:

מחזירה לוגריתם בבסיס 10 של מספר.

תחביר:

‪LOG10(מספר)

מחזירה:

מחזירה מספר ממשי שהוא הלוגריתם לבסיס 10 של מספר.

משתנים:

מספר הוא המספר החיובי הממשי או הפניה לתא שמכיל את המספר עבורו יחושב הלוגריתם בבסיס 10.

אם מספר הוא שלילי או 0, אז הפונקציה מחזירה ערך שגיאה.

פרטים נוספים:

  • For any positive real number x, [math]\displaystyle{ 10^{\text{log}(x)}=x }[/math] and [math]\displaystyle{ \text{log}(10^x)=x }[/math].
  • To convert the common logarithm of a positive real number x to a natural logarithm (base-e), use the formula [math]\displaystyle{ \text{ln}(x)=\text{log}(x)~/~\text{log}(e) }[/math].
  • Additional information about common logarithms can be found at Wikipedia's Common logarithm page.

האיור שלהלן מתאר את הפונקציה LOG10:

פונקציית LOG10

דוגמאות:

נוסחה תיאור מחזירה
‎=LOG10(5) הלוגריתם בבסיס 10 של 5 0.544068044350276
‎=LOG10(10^4) הלגוריתם בבסיס 10 של 10 מועלה בחזקת 4 זה הוא עצמו -0.301029995663981
‎=LOG(-5) הפונקציה מחזירה שגיאה כיוון שהמשתנה הוא שלילי 0
=LOG10(POWER(10; 1)) Here the function returns the common logarithm of 10. 1
=LOG10(POWER(10; 34)) Here the function returns the common logarithm of 10 raised to the power of 34, which is 34. 34
=POWER(10; LOG10(789)) Here the function returns 10 to the power of the common logarithm of 789, which is 789. 789

פונקציות LibreOffice קשורות:

EXP

LN

LOG

POWER

תקן ODF:

פונקציות Excel מקבילות:

LOG10