Documentatie/Calc-functies/PRODUCTMAT

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MMULT and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎italiano

Functienaam:

PRODUCTMAT

Categorie:

Matrix

Samenvatting:

Berekent de derde matrix die wordt geproduceerd door matrix multiplication toe te passen op twee compatibele matrices.

Syntaxis:

PRODUCTMAT(Matrix 1; Matrix 2)

Retourneert:

Retourneert een reeks getallen die het matrixproduct vertegenwoordigen, met hetzelfde aantal rijen als het eerste argument en hetzelfde aantal kolommen als het tweede argument.

Argumenten:

Matrix 1 bevat de eerste matrix die bij de vermenigvuldiging moet worden gebruikt. Dit argument kan de vorm aannemen van een expliciet celbereik (zoals A1:C3), de naam van een benoemd bereik, de naam van een databasebereik of een inline constante matrix.

Matrix 2 bevat de tweede matrix die bij de vermenigvuldiging moet worden gebruikt. Dit argument kan de vorm aannemen van een expliciet celbereik (zoals A1:C3), de naam van een benoemd bereik, de naam van een databasebereik of een inline constante matrix. Om ervoor te zorgen dat de geleverde matrices compatibel zijn met matrixvermenigvuldiging, moet het aantal kolommen in Matrix 1 hetzelfde zijn als het aantal rijen in Matrix 2.

 • Als Matrix 1 of Matrix 2 geen enkele gebiedsreferentie is, retourneert PRODUCTMAT als fout Ongeldig argument (Fout:502). De tilde (~) referentie-aaneenschakelingsoperator kan niet worden gebruikt om meerdere gebieden in deze argumenten samen te voegen.
 • Als het aantal kolommen in Matrix 1 niet gelijk is aan het aantal rijen in Matrix 2, dan retourneert PRODUCTMAT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
 • Als een cel in Matrix 1 of Matrix 2 leeg is of niet-numerieke gegevens bevat, retourneert PRODUCTMAT als fout #WAARDE!.

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie PRODUCTMAT

 • Ervan uitgaande dat het argument Matrix 1 een m x n matrix is, dan moet het argument Matrix 2 om compatibel te zijn voor matrixvermenigvuldiging een n x p matrix zijn. In dit geval is het resultaat van de matrixvermenigvuldiging een m x p matrix.


Algemene informatie over de matrixfuncties van Calc

Note pin.svg

Note:
Gemakshalve wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die de matrixfuncties van Calc beschrijven.

Om herhaling in de volgende tekst te voorkomen, worden alleen Windows/Linux-toetscombinaties gespecificeerd. De volgende tabel toont de toewijzing tussen deze toetscombinaties en hun macOS-equivalenten.


Mapping tussen relevante Windows/Linux en macOS toetscombinaties
Windows/Linux-toetscombinatie Windows/Linux-toetscombinatie Opmerkingen
Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter ⌘ Cmd + ⇧ Shift + ↵ Enter Maakt een matrixformule.
Ctrl + / Ctrl + / Selecteer alle cellen in een matrixformulebereik. "/" is de deeltoets op het numerieke toetsenbord.
Ctrl + C ⌘ Cmd + C Kopiëren
Ctrl + V Ctrl + V Plakken.


 • Een matrix is een rechthoekig bereik van cellen die gegevens bevatten. Een vierkant bereik van drie rijen bij drie kolommen is bijvoorbeeld een matrix van 3 x 3. De kleinst mogelijke array is een 1 x 2 of 2 x 1 matrix, met twee aangrenzende cellen.
 • Een formule waarin de individuele waarden in een celbereik worden geëvalueerd, wordt een matrixformule genoemd. Het verschil tussen een matrixformule en andere formules is dat de matrixformule meerdere waarden tegelijk behandelt in plaats van slechts één.
 • Als u een matrixformule maakt met behulp van de Functie-assistent moet u het selectievakje Matrix aanvinken zodat de resultaten in een matrix worden geretourneerd. Anders wordt alleen de waarde in de cel linksboven van de matrix die wordt berekend, geretourneerd.
 • Als u de matrixformule rechtstreeks in de cel invoert, moet u de toetsencombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter gebruiken in plaats van alleen de ↵ Enter-toets. Pas dan wordt de formule een matrixformule.
 • Een matrixformule wordt weergegeven tussen accolades of accolades ("{" en "}"). Het is niet mogelijk om een matrixformule te maken door deze accolades handmatig in te voeren.
 • Sommige matrixfuncties gebruiken parameters die moeten worden geëvalueerd als een matrixformule, zelfs wanneer de formule normaal wordt ingevoerd. Dit zijn DETERMINANT.MAT, INVERSEMAT, PRODUCTMAT, SOMPRODUCT, SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2 en SOM.XMINY.2.
 • Calc ondersteunt constante inline matrices in formules. Een inline matrix staat tussen accolades of accolades ("{" en "}"). Afzonderlijke elementen kunnen getallen (inclusief negatieven), logische constanten (WAAR, ONWAAR) of letterlijke tekenreeksen zijn. Niet-constante uitdrukkingen zijn niet toegestaan. Matrices kunnen worden ingevoerd met één of meer rijen en één of meer kolommen. Alle rijen moeten hetzelfde aantal elementen bevatten; evenzo moeten alle kolommen hetzelfde aantal elementen bevatten.
 • Matrixformules bewerken. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk vervolgens op F2 of plaats de cursor in de invoerregel, bewerk de formule naar wens en gebruik de toetscombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter.
 • Matrixformules verwijderen. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk op Del(ete) om de matrixinhoud te verwijderen, inclusief de matrixformule. U kunt ook op ← Backspace drukken om het dialoogvenster Inhoud verwijderen te openen, Formules of Alles verwijderen selecteren en op OK klikken.
 • Matrixformules kopiëren. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk vervolgens op F2 of plaats de cursor in de invoerregel. Kopieer de formule door op Ctrl + C te drukken. Selecteer een celbereik waar u de matrixformule wilt invoegen en druk op F2 of plaats de cursor in de invoerregel. Plak de formule door op Ctrl + V te drukken in de geselecteerde ruimte en bevestig deze met de toetsencombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter. Het geselecteerde bereik bevat nu de matrixformule.
 • Een matrixbereik aanpassen. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Onder de selectie zie je rechts een klein icoontje waarmee je met je muis in of uit kunt zoomen op het bereik. Wanneer u het matrixbereik aanpast, wordt de matrixformule niet automatisch aangepast - u wijzigt alleen het bereik waarin de resultaten verschijnen.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
{=PRODUCTMAT({1.2.3}; {4.5; 6.7; 8.9})} ingevoerd als matrixformule na selectie van cel A1. Hier is het eerste argument een 1 x 3 matrix, terwijl het tweede argument een 3 x 2 matrix is. De functie vult de cellen A1 en B1 (een 1 x 2 matrix) met respectievelijk de waarden 40 en 46. Zie beschrijving
{=PRODUCTMAT(Matrix1; Matrix2)} ingevoerd als matrixformule na selectie van cel F7. Matrix1 is een benoemd bereik dat een 2 x 2 celgebied beslaat dat de waarden {1,5. 3,5; 2, -4}. Matrix2 is een databasebereik dat een 2 x 2 celgebied beslaat dat de waarden {1, 2; 2, 1}. Hier vult de functie de cellen F7, G7, F8 en G8 met respectievelijk de getallen 8,5; 6,5; -6 en 0. Zie beschrijving

Gerelateerde LibreOffice-functies:

DETERMINANT.MAT

INVERSEMAT

EENHEIDMAT

TRANSPONEREN

ODF standaard:

Section 6.5.4, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

PRODUCTMAT