Dokumentace/Výpočetní funkce/SIN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/SIN and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  SIN

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vypočítá trigonometrický sinus (sin) úhlu vyjádřeného v radiánech.

  Syntaxe:

  SIN(Číslo)

  Vrátí:

  Vrací reálné číslo v rozsahu [-1, 1], které je trigonometrickým sinusem zadaného úhlu.

  Argumenty:

  Číslo je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo, tedy úhel v radiánech, jehož trigonometrický sinus se má vypočítat.

  • Pokud je Číslo nečíselné, pak SIN ohlásí chybu #VALUE!.

  Další detaily:

  Pokud je úhel vyjádřen ve stupních, vynásobte jej buď PI()/180, nebo použijte funkci RADIANS pro převod na radiány.

  Vzorec pro trigonometrický sinus x je:

  [math]\displaystyle{ \sin(x)~=~\sum_{n=0}^{\infty }\frac{(-1)^{n}}{(2n+1)!}~x^{2n+1} }[/math]

  Na obrázku níže je znázorněna funkce SIN.

  Funkce SIN

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =SIN(1) Trigonometrický sinus 1 radiánu. 0,841470984807896
  =SIN(D1), kde buňka D1 obsahuje číslo -0,5. Trigonometrický sinus -½ radiánu. −0.479425538604203
  =SIN(PI()/2) Trigonometrický sinus o hodnotě π/2 radiánů. 1
  =SIN(RADIANS(30)) Trigonometrický sinus 30° po nejprve provedeném převodu úhlu ze stupňů na radiány. 0,5
  =DEGREES(ASIN(SIN(RADIANS(60))) Úhel 60° se převede na radiány, vezme se jeho sinus, pak se vypočítá inverzní sinus této hodnoty a nakonec se výsledek převede zpět na stupně. 60

  Související funkce LibreOffice:

  ASIN

  COS

  COT

  CSC

  SEC

  TAN

  ODF standard:

  Section 6.16.55, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  SIN