Faq/Calc/027

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/027 and the translation is 100% complete.


  Hvordan opretter jeg mine egne sorteringslister?

  Calc har et særligt nyttigt trick. Når du fx skriver en ugedag og så trækker håndtaget nederst til højre i cellen, bliver de andre ugedage automatisk skrevet i de følgende celler.

  Du kan oprette dine egne personaliserede lister sådan:

  1. Gå til Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Sorteringslister
  2. Klik på knappen Ny(t)
  3. I området Indtastninger skriver du de ord, der skal udgøre din liste, adskilt af ↵ Enter
  4. Listen er færdig, bekræfter du ved at klikke på OK

  En anden hurtigere metode:

  1. I et åbent regneark skriver du ordene på din liste ind i celler, der støder op til hinanden
  2. Markér området, der indeholder ordene.
  3. Gå til Funktioner ▸ Indstillinger ▸ ibreOffice Calc ▸ Sorteringslister
  4. Nederst i vinduet skulle feltet Kopier listen fra indeholder koordinaterne på det markerede område. Hvis dette er korrekt, accepteret du listen ved at klikke på Kopier; hvis ikke, retter du koordinaterne før du klikker på knappen#
  5. Klik på OK

  Nu kan du skrive et ord fra din liste og, når du trækker i cellens håndtag, bliver de andre elementer kopieret startende forfra på listen om nødvendigt.

  Rækkefølgen af ordene i din liste kan bruges til at sortere data:

  1. Markér de data, der skal sorteres
  2. Åben Sorteringsdialogen med Data ▸ Sorter
  3. På fanebladet Indstillinger aktiverer du Brugerdefineret sorteringsrækkefølge og vælger den ønskede liste

  Hvis en liste ikke længere er nyttig, kan du slette den:

  1. Gå til Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice Calc ▸ Sorteringslister
  2. Klik på listen, der skal slettes
  3. Klik på knappen Slet
  4. Bekræft sletningen og klik så på OK