Frequently asked questions - Draw

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Draw
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Draw/105 and the translation is 90% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎русский


Jak nakreslím pravidelný rovnostranný trojúhelník?

Nástrojová lišta Kresba obsahuje tlačítko pro kreslení rovnoramenného trojúhelníku, ale ne pro kresbu rovnostranného trojúhelníku. K nakreslení rovnostranného trojúhelníku musíte použít trochu geometrie. Rovnostranný trojúhelník je ve skutečnosti rovnoramenný trojúhelník jehož výška "h" je:

[math]\displaystyle{ h=\mathit{a.}\sin \left(\frac{\Pi }{3}\right)=\mathit{a.}\sin \left(60\circ \right)=\mathit{a.}\frac{\sqrt{3}}{2}\approx a\times \mathrm{0.866} }[/math] , kde a představuje délku libovolné strany trojúhelníku.

Nakreslenní rovnostranného trojúhelníku:

 • klikněte na malý trojúhelník na pravé straně ikony Vložit základní tvary. Ze zobrazené nabídky zvolte ikonu Rovnoramenný trojúhelník a klikněte na ni.
Draw rovnorammeny trojuhelnik.png
 • klikněte a tahem myši nakreslete trojúhelík požadované velikosti;
 • z menu vyberte nabídku Formát ▸ Umístění a velikost;
 • ujistěte se, že volba Zachovat poměr není zaškrtnuta;
 • upravte:
  • výšku nastavte tak, aby se rovnala šířce vynásobené 0,866;
  • šířku nastavte tak, aby se rovnala výšce vynásobené 0,866, nebo
  • nastavte výšku i šířku, ale udržujte mezi nimi poměr 0,866;
 • Jestliže změníte velikost trojúhelníku, zaškrtněte volbu Zachovat poměr. Tím nastavíte stejnou velikost všech tří stran.
 • Klikněte na OK.

Jiný způsob, jak vytvořit rovnostranný trojúhelník, je tento:

 • Nakreslete čáru. Aby čára byla vodorovná, držte při kreslení klávesu ⇧ Shift.
 • Klikněte na nakreslenou čáru a stiskněte klávesu F4. Tím se otevře okno Umístění a velikost.
 • Nastavte velikost na 100mm.
 • Klikněte na OK.
 • Za pomocí funkcí Kopírovat a Vložit vytvořte kopii čáry.
 • Klikněte na vloženou kopii čáry a stiskněte klávesu F4. Otevře se dialogové okno Umístění a velikost.
 • Přejděte na záložku Otočení, vyberte levý dolní bod v nabídce Výchozí nastavení středu otočení a zadejte hodnotu 60° do položky Úhel.
 • Vytvořte další kopii původní čáry, klikněte na ni a stikněte tlačítko F4.
 • Přejděte na záložku Otočení, vyberte pravý dolní bod v nabídce Výchozí nastavení středu otočení a zadejte hodnotu 300° do položky Úhel.
 • Vyberte všechny 3 čáry a z menu zvolte Tvar ▸ Složit.