Ofte stillede spørgsmål - Draw

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Draw‎ | 105
Jump to: navigation, search

Hvordan tegner jeg en ligesidet trekant?

Værktøjslinjen Tegning har en knap til at tegne en ligebenet trekant men ikke en ligesidet trekant. For at tegne sådan en, må du bruge en smule geometri. Faktisk er en ligesidet trekant en ligebenet trekant, hvis højde h er:

h=\mathit{a.}\sin \left(\frac{\Pi }{3}\right)=\mathit{a.}\sin \left(60\circ \right)=\mathit{a.}\frac{\sqrt{3}}{2}\approx a\times \mathrm{0.866} hvor a repræsenter længden på en vilkårlig side i trekanten.

For at tegne en ligesidet trekant:

 • klik på trekanten til højre for ikonet Simple figurer for at åbne værktøjslinjen Simple figurer. På værktøjslinjen klikker du på knappen ligebenet trekant.
Isosceles.png
 • klik og træk for at tegne en trekant af den omtrent ønskede størrelse;
 • vælg menuen Formater ▸ Placering og størrelse
 • sørg for, at Bevar størrelsesforhold ikke er markeret
 • tilpas:
  • højden, så den er lig med bredden ganget med 0,866,
  • bredden, så den den er lig med højden divideret med 0,866, eller
  • begge, så du beholder forholdet 0,866 mellem højden og bredden;
 • Hvis du ændrer størrelsen på trekanten, klikker du på Bevar størrelsesforhold for at holde sidernes længder ens.
 • Klik på OK.

En anden måde at oprette en ligesidet trekant på er at:

 • Trække en linje med ⇧ Skift-tasten nede, så det er en ret linje.
 • Klik på den og tryk på F4 for at åbne Egenskaber.
 • Placering og størrelse, indstil størrelsen til 100 mm.
 • Klik på OK-knappen
 • Brug Kopier og indsæt for at oprette en kopi.
 • Klik på den og tryk på F4 for at åbne Egenskaber.
 • Rotation vælg nederst til venstre som rotationspunkt og 60°.
 • Opret en anden kopi af basislinjen, klik på den og tryk på F4
 • Rotation,vælg nederst til højre som rotationspunkt og 300°.
 • Marker alle linjer og vælg Modificer ▸ Kombiner på kontekstmenuen.