Frequently asked questions - Impress

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Impress
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Faq/Impress/005 and the translation is 45% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎русский


Hvordan udskriver jeg to dias pr. side (to dias: det ene over det andet)?

Formattering

 • Skift til visningen Uddelingskopi
  • Fjerde faneblad øverst på din skærm, lige under værktøjslinjerne
  • eller vælg Vis ▸ Uddelingskopimaster

Sørg for, at panelet Opgaver er åbent (Vis ▸ Uddelingskopimaster)

 • Sørg for, at fanebladet Disposition er synligt (Vis ▸ Disposition i Opgavepanelet)
 • Klik på fanebladet Disposition

På fanebladet Disposition finder du de(t) dias, du vil bruge (to eller flere dias)

 • Anvend den papirretning (stående eller liggende), som passer dig: Formater ▸ Side
 • Flyt diassene og ændr deres størrelse (om nødvendigt)
  • Tryk på F4 eller vælg Formater ▸ Placering og størrelse for manuelt at skrive placerings- og størrelsesværdier
 • Vend tilbage til standardlayoutet ved at klikke på et af de foruddefinerede dispositioner i Dispositioner
 • Switch to the Master Handout view.
  • Select View ▸ Master Handout.
 • Open the Properties sidebar deck.
 • In the Layouts section, click on the slide layout you want to use (two or more slides)
 • Apply the page orientation (Portrait or Landscape) that suits you: Slide ▸ Properties ▸ Page
 • Move the slides and change their size (if necessary).
  • Press F4 or select Format ▸ Object and Shape ▸ Position and Size to manually enter position and size values.
 • To return to the default layout, click on one of the predefined layouts in the Layouts.

Note: Brug tilstanden Diassortering for at se alle dias.

Flere indstillinger

 • Tilføj dekorative elementer (sørg for, at du er i 'Baggrund' i tilstanden 'Uddelingskopi'
  • Indsæt ▸ Billede ▸ Fra fil for at indsætte et logo eller et andet tilpasset billede
  • Brug værktøjet Streg fra værktøjslinjen Tegning til at trække en streg mellem to dias eller flere linjer til håndskrevne noter
  • ...
 • Felter til sidehoved, dato/tid, sidefod og diasnummer kan vises:
  • Vælg Dias ▸ Masterelementer
  • Sørg for, at indstillingerne er valgt i dialogboksen Sidehoved og sidefod: Indsæt ▸ Sidehoved og sidefod ▸ Noter og Uddelingskopier
 • Flyt og formater felterne til et passende udseende.
 • The fields for header, date/time, footer and number can be displayed:
  • Select Slide ▸ Master Elements.
  • Make sure the options are selected in the Header and Footer dialog box: Insert ▸ Header and Footer ▸ Notes and Handouts
 • Move and format the fields to make it look appropriate.

Udskriv uddelingskopier

 • Vælg Filer ▸ Udskriv ▸ Generelt
 • I rullelisten under Dokument vælger du Uddelingskopier
 • Kontrollér resultatet på forhåndsvisningen
 • Klik på OK.