Hvordan udskriver jeg to dias pr. side (to dias: det ene over det andet? - FAQ - Impress

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Impress‎ | 005
Jump to: navigation, search

Hvordan udskriver jeg to dias pr. side (to dias: det ene over det andet?

Formattering

 • Skift til visningen Uddelingskopi
  • Fjerde faneblad øverst på din skærm, lige under værktøjslinjerne
  • eller vælg Vis ▸ Uddelingskopimaster

Sørg for, at panelet Opgaver er åbent (Vis ▸ Uddelingskopimaster)

 • Sørg for, at fanebladet Disposition er synligt (Vis ▸ Disposition i Opgavepanelet)
 • Klik på fanebladet Disposition

På fanebladet Disposition finder du de(t) dias, du vil bruge (to eller flere dias)

 • Anvend den papirretning (stående eller liggende), som passer dig: Formater ▸ Side
 • Flyt diassene og ændr deres størrelse (om nødvendigt)
  • Tryk på F4 eller vælg Formater ▸ Placering og størrelse for manuelt at skrive placerings- og størrelsesværdier
 • Vend tilbage til standardlayoutet ved at klikke på et af de foruddefinerede dispositioner i Dispositioner

Note: Brug tilstanden Diassortering for at se alle dias.

Flere indstillinger

 • Tilføj dekorative elementer (sørg for, at du er i 'Baggrund' i tilstanden 'Uddelingskopi'
  • Indsæt ▸ Billede ▸ Fra fil for at indsætte et logo eller et andet tilpasset billede
  • Brug værktøjet Streg fra værktøjslinjen Tegning til at trække en streg mellem to dias eller flere linjer til håndskrevne noter
  • ...
 • Felter til sidehoved, dato/tid, sidefod og diasnummer kan vises:
  • Vælg Dias ▸ Masterelementer
  • Sørg for, at indstillingerne er valgt i dialogboksen Sidehoved og sidefod: Indsæt ▸ Sidehoved og sidefod ▸ Noter og Uddelingskopier
 • Flyt og formater felterne til et passende udseende.

Udskriv uddelingskopier

 • Vælg Filer ▸ Udskriv ▸ Generelt
 • I rullelisten under Dokument vælger du Uddelingskopier
 • Kontrollér resultatet på forhåndsvisningen
 • Klik på OK.