Nogle regler om opdatering af disse FAQ'er/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Rules
Jump to navigation Jump to search


 • Regel 1 : Enhver opfordres indtrængende til at deltage. :-)
 • Regel 2 : Opret ikke flere supplerende niveauer i hierakiet for denne FAQ. Dette for at undgå, så vidt muligt, at ændre links til FAQ-elementer, da der ofte henvises til dem fra andre sider og andre websteder.
 • Regel 3 : Et FAQ-element skal så vidt muligt placeres under en eksisterende overskrift.
 • Regel 4 : Hvert FAQ-element betegnes med et enkelt 3-cifret tal for at undgå nakkekløen for at finde på et sigende navn og for at fastholde konsistens med de foregående FAQ'er.
 • Regel 5 : Hvert FAQ-element begynder med en titel på denne form: == FAQ'ens titel == og består af en liste over handlinger, hvor hver linje begynder med * -tegnet. Start linjen med et mellemrum for at indsætte tekst i en boks (som citater).
 • Rule 6 : Undgå HTML så meget som muligt. I wikikodning er enkelthed at foretrække.
 • Regel 7 : De eneste links bør være interne til andre FAQ'er, når en spørgsmål henviser til et andet. Indsæt ikke eksterne henvisninger. Eller mere præcist:
[[FAQ/Komponent/xxx/da|FAQ title]] 

I wiki-syntaks fremfor

[http://wiki.documentfoudation.org/FAQ/Komponent/xxx/da|FAQ titel] 
 • Regel 8 : Vis kategorien nederst på siden med FAQ-træstrukturen:
[[Category:FAQ/Module]] 
 • Regel 9 : Når du indsætter et billeder er det tilrådeligt at bruge et navn, der begynder med FAQ_ og viser, hvordan det bruges: For eksempel:
FAQ_Base_027_Tabeller.png 
 • Regel 10 : Hvis du korrekturlæser en FAQ, kan du meddele, at du har korrekturlæst (og godkendt) siden på fanebladet ”Diskussion“ og angive dato og versionsnummer.
 • Regel 11 : Enhver kan ændre ovenstående regler, vi er jo på en Wiki :-)


FAQ'er er nummereret. Det er fordelagtigt at fastholde nummersystemet af flere grunde:

 • Links er nemmere at se, kopiere, indsætte og lagre;
 • Det letter navngivningen af billeder;
 • Det er muligt at ændre titel på en FAQ til enhvertid uden at ændre dets link;
 • Finde det sidst brugte nummer ved at følge dette link:
  • Specialsider > Alle sider med præfiks
  • Skriv dette præfiks: Faq/. (Bemærk brug af små bogstaver, ikke kun STORE bogstaver).
  • Tilføj præfiksets sidste ord efter skråstregen, for at finde det modul, der interesserer dig: Generelt, Writer, Calc, Impress, Draw, Math eller Base.