Nejčastější dotazy/Writer/161

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/161 and the translation is 100% complete.


  Jak přidat/vymazat sloupec bez změny velikosti ostatních sloupců?

  Ve výchozím nastavení tabulka zabírá celou šířku textové oblasti mezi okraji stránky. Nastavuje se v části 'Vlastnosti tabulky ▸ Tabulka [karta] ▸ Zarovnání ▸ Automatické.

  Adding or deleting a column thus results in the default expansion or shrinkage of adjacent columns in order to maintain this alignment.

  V níže uvedeném příkladu:

  Sloupec C

  snímek obrazovky 4 sloupce tabulky
  Smazání sloupce C

  Odstranění sloupce C způsobí zvětšení sloupců B a D:

  snímek obrazovky po odstranění
  Zvětšení sloupců B a D

  Zkratka umožňuje odstranit sloupec bez úpravy ostatních sloupců, takže tabulka již nezabírá celou šířku mezi okraji.

  Vycházíme-li z původní tabulky, chceme získat:

  snímek obrazovky šířky tabulky sloupce neporušené
  Sloupce B a D zachovány

  Proces

  1. klikněte na sloupec, který chcete odstranit (v našem příkladu C),
  2. stiskněte klávesy Alt + Del na 3 sekundy a poté klávesu se šipkou doleva nebo doprava. Zvolený směr určuje směr, kterým se tabulka zmenší. Chcete-li dosáhnout výše uvedeného výsledku, zvolte šipku doprava.

  Postup přidání sloupce je stejný: Chceme vložit sloupec, aniž bychom změnili velikost všech sloupců tabulky, ale pouze sousedních. Stiskněte Alt + Vložit na 3 sekundy a poté šipku doleva nebo doprava. Zvolený směr určuje, který sloupec bude mít změněnou velikost (vlevo nebo vpravo).