Faq/Writer/161/da

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/161 and the translation is 100% complete.


  Hvordan tilføjer/sletter jeg en kolonne uden at ændre størrelsen på de andre kolonner?

  Som standard optager en tabel i bredden hele tekstarealet mellem sidemargenerne. Det er indstillet under Tabel ▸ Egenskaber fanebladet Tabel, hvor du i området Justering vælger Automatisk

  I standardtilstanden resulterer tilføjelse eller sletning af en kolonne således i udvidelse eller indskrænkning af de tilstødende kolonner for at opretholde denne justering.

  I eksemplet herunder:

  copie d'écran tableau 4 colonnes
  Sletter kolonne C

  Fjernelsen af kolonne C bevirker en udvidelse af kolonnerne B og D

  copie d'écran après suppression
  Kolonnerne B og D udvidet

  En genvej lader dig slette en kolonne uden at ændre de andre kolonner, sådan at tabellen ikke længere optager hele bredden mellem margenerne.

  Med udgangspunkt i den oprindelige tabel, ønsker vi at få:

  copie d'écran tableau largeurs colonnes intactes
  Kolonnerne B og D uændrede

  Fremgangsmåde

  1. klik på den kolonne, du vil slette (C i vores eksempel)
  2. hold Alt + Del nede i 3 sekunder og derefter < eller > Retningen bestemmer, i hvilken retningen tabellen vil skrumpe. For at opnå resultatet herover, vælger du >

  Fremgangsmåden til at tilføje en kolonne er den samme: Vi ønsker at indsætte en kolonne uden at ændre størrelse på alle kolonner i tabellen men kun de tilstødende. Hold Alt + Ins nede i 3 sekunder og derefter < eller > Den valgte retning bestemmer, hvilken kolonne, der bliver reguleret (den til venstre eller den til højre)