Creating a website in your language

  From The Document Foundation Wiki

  Αν θα θέλατε να έχετε μια περιοχή για τη γλώσσα σας (στη μορφήτου http://XX.libreoffice.org όπου XX είναι ο κώδικας της γλώσσας σας) στο Silverstripe CMS, παρακαλούμε:

  • ζητήστε στο website mailing list τη δημιουργία ενός ιστότοπου και δώστε το όνομά του και τον κωδικό χρήσης
  • στο ίδιο μήνυμα,
   • καταχωρίστε όλα τα μέλη της ομάδας σας που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην διεπαφή διαχειριστή και δώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση και την σύνδεση όλων των μελών για να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός για αυτούς
   • δηλώστε αν θα εκχωρήσετε δικαιώματα συγραφέα ή εκδότη,
   • ορίστε ποιοι θα είναι διαχειστές του ιστότοπου. Αν δεν οριστεί κανένας, ο πρώτος που θα το ζητήσει θα οριστεί ως διαχειριστής, όλοι οι άλλοι ως εκδότες.

  Σημείωση: Η προηγουμένως χρησιμοποιούμενη φόρμα εγγραφής νέων εκδοτών έχει αφαιρεθεί, χρειάζεται να ζητήσετε την εγγραφή των συντελεστών του νέου ιστοτόπου στον κατάλογο όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

  Το χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρησης περιεχομένου (CMS) είναι το Silverstripe. Δεν χρησιμοποιούμε το γνώσιμα της μετάφρασης του ιστοτόπου, έτσι πρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας σελίδες (που μπορούν να βασίζονται στο αγγλικό περιεχόμενο αν προτιμάτε). Όμως, το σενάριο μεταφόρτωσης μπορεί να προστεθεί στη σελίδα σας (δείτε παρακάτω). Αυτό το σενάριο (και κάποια άλλα πράγματα) είναι τοπικοποιήσιμα. Υπάρχει ένα έργο που λέγεται Website διαθέσιμο στο Pootle για αυτόν τον σκοπό.

  Διάταξη σελίδας

  Το θέμα σας επιτρέπει να έχετε είτε μια σελίδα με κείμενο που επεκτείνεται σε όλο το πλάτος της σελίδας, ή μια σελίδα με ένα πλευρικό μενού στα αριστερά. Για να μπορέσετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο δυνατοτήτων, υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου που λέγεται IsFullWidth σε κάθε ρύθμιση της σελίδας, στην κορυφή κάθε σελίδας. Η ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου δίνει δίνει κείμενο πλήρους πλάτους.

  Τύποι σελίδας

  Όταν δημιουργείτε μια νέα σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε από έναν πτυσσόμενο κατάλογο τύπων σελίδας, με προεπιλογή τον πιο απλό τύπο σελίδας. Υπάρχουν μερικοί διαθέσιμοι προσαρμοσμένοι τύποι σελίδας, που ίσως να βρείτε χρήσιμους. Αυτοί αυτοματοποιούν συγκεκριμένα πράγματα:

  • Σελίδα μεταφόρτωσης και Σελίδα ελέγχου μεταφόρτωσης: αυτοί οι τύποι σελίδας ενσωματώνουν αυτόματα τη μορφή μεταφόρτωσης για εκδόσεις και προεκδόσεις του LibreOffice, αντίστοιχα (δείτε [1] και [2]). Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανένα δεσμευτικό θέσηςγια να πάρετε τη μορφή.
  • Σελίδα καταλόγου υποϊστότοπων: αυτός ο τύπος σελίδας επιτρέπει την αυτόματη εμφάνιση όλων των τοπικοποιημένων ιστοτόπων του LibreOffice (δείτε [3]). Τοποθετήστε το δεσμευτικό θέσης ($SubsiteList) οπουδήποτε στη σελίδα που θέλετε να εμφανίζεται ο κατάλογος.
  • Σελίδα δωρεών: αυτός ο τύπος σελίδας επιτρέπει την εισαγωγή μιας δωρεάς PayPal στη σελίδα (δείτε [4]). Το κείμενο του δεσμευτικού θέσης για αυτή τη μορφή είναι $PayPalTDF.

  Μόλις δημιουργηθεί η σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της στην καρτέλα Συμπεριφορά.

  Βοήθεια & υποστήριξη

  Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για τη διαχείριση του ιστότοπου στον κατάλογο ιστοτόπων ή να διαβάσετε το user help website.

  Τοπικοποίηση σχεδίασης νέου ιστότοπου

  Αυτή η βοήθεια θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη μετάφραση της σχεδίασης της νέας ιστοσελίδας.

  Γενικά

  Για να προσπελάσετε τον ιστότοπό σας, χρησιμοποιήστε το url του κυρίως ιστότοπου (https://www.libreoffice.org/admin/) που θα σας οδηγήσει στο πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης. Αν έχετε ήδη συνδεθεί σε έναν προηγούμενο τόπο NL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ή να ζητήσετε έναν νέο ιστότοπο.

  Οι συμβολοσειρές για τον ιστότοπο διαιρούνται σε δύο μέρη:

  • ένα δυναμικό τμήμα που έχει τις συμβολοσειρές του προσκηνίου που τοπικοποιείτε άμεσα στο Silverstripe
  • ένα στατικό τμήμα που χρησιμοποιείται για τα πρότυπα και που τοπικοποιείται χρησιμοποιώντας το Pootle (κάποιες ετικέτες πλήκτρων για παράδειγμα).

  Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε τις τροποποιήσεις σας, ο παλιός ιστότοπος θα νακατευθυνθεί μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της μετάφρασης.

  Για να επιλέξετε τον ιστότοπο της γλώσσας σας, πηγαίνετε στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού και επιλέξτε τη γλώσσα σας από εκεί.

  Πτυσσόμενος κατάλογος για επιλογή της γλώσσας σας

  Αφού γίνει αυτό, ο κατάλογος των σελίδων που αντιγράφηκαν από τον κύριο ιστότοπο και υπάρχουν, θα εμφανιστεί στην κυρίως περιοχή επεξεργασίας.

  Για εναλλαγή μεταξύ Επεξεργασίας και προεπισκόπησης, αφού εμφανίσετε τη σελίδα, εμφανίζεται το κουμπί στα κάτω δεξιά της οθόνης. Πατήστε το και επιλέξτε Προεπισκόπηση από εκεί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προβολή διαίρεσης, αλλά αυτό απιτεί ευρεία οθόνη.

  Εναλλαγή μεταξύ επεξεργασίας και προεπισκόπησης

  Για την αποθήκευση των αλλαγών σας, πατήστε το πλήκτρο Αποθήκευση στα κάτω αριστερά της περιοχής επεξεργασίας. Ο σύνδεσμος Περισσότερες επιλογές θα σας επιτρέψει να αναιρέσετε τη δημισίευση της σελίδας ή να διαγράψετε τις αλλαγές σας.

  Επιλογές αποθήκευσης, δημοσίευσης και ακύρωσης

  Μερικές φορές, συμβαίνει, αφού μεταφράσετε την κύρια σελίδα, οι προσαρτημένες σελίδες στην κύρια σελίδα να μην εμφανίζονται πια στην κατάσταση επεξεργασίας. Ξαναγυρίστε στην κατάσταση προεπισκόπησης, εμφανίστε τη σελίδα και ξαναγυρίστε στην κατάσταση επεξεργασίας, η σελίδα θα έχει επειστρέψει στην καταχώριση στα αριστερά και θα είναι διαθέσιμη για μετάφραση.

  Σελίδες

  • Αρχική σελίδα: η αρχική σελίδα διαιρείται σε πολλές ενότητες: το ανακάτεμα φωτογραφιών, έπειτα το κυρίως μέρος και πολλά πλαίσια.Μη διστάσετε να εμφανίσετε τον ζωντανό κυρίως ιστότοπο σε μια καρτέλα και την επεξεργασία του ιστοτόπου σας σε μια άλη καρτέλα για να διευκολύνετε την τοποθέτηση των συμβολοσειρών. Οι περιοχές που έχετε να μεταφράσετε είναι:
   • Ετικέτα περιήγησης: θα αλλαχθεί αυτόματα αν αλλάξετε το όνομα της σελίδας (προσέξτε αν αλλάξετε το URL θα πρέπει να προσαρμοστεί παντού)
   • Κύριος τίτλος του κειμένου και κύριο κείμενο
   • Τίτλος πλαισίου, κείμενο πλαισίου, κλήση πλαισίου για ενέργεια,
   • Κείμενο πλαισίου παράθεσης, κείμενο πλήκτρου πλαισίου παράθεσης
  • Σελίδα κατανόησης: αυτή η σελίδα και οι υποσελίδες της περιέχουν κείμενο που θα θέλετε να μεταφράσετε/προσαρμόσετε. Υπάρχει επίσης μια υποσελίδα που περιέχει στιγμιότυπα του προϊόντος που ίσως θελήσετε να τοπικοποιήσετε. Για να προσθέσετε στιγμιότυπα, θα πρέπει να ανεβάσετε τις εικόνες στο τμήμα Αρχεία του αριστερού παραθύρου. Εκεί θα βρείτε έναν κατάλογο στιγμιοτύπων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες στον δικό σας κατάλογο. Μετά από αυτό, ο απλούστερος τρόπος είναι η επεξεργασία του html πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην εργαλειοθήκη και τροποποιώντας τη διαδρομή προς τον κατάλογό σας και το όνομα της εικόνας στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τροποποιήσετε τη δομή της σελίδας.
  • Σελίδα λήψεων: οι δύο σελίδες λήψης για την ασταθή και τη σταθερή έκδοση βασίζονται σε ένα σενάριο παρασκηνίου, έτσι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από την προσθήκη του σωστού αριθμού έκδοσης. Μπορείτε να μεταφράσετε είτε Ασταθής και Σταθερή είτε να αφήσετε αυτά τα ονόματα όπως είναι, εξαρτάται από την προτίμησή σας και την πιο αποτελεσματική παρουσίαση για τους χρήστες σας ώστε να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ των εκδόσεων και του σχήματος έκδοσής μας.
  • Σελίδα βοήθεια: οι υποσελίδες μπορούν να προσαρμοστούν με τους συνδέσμους που δείχνουν στα τοπικοποιημένα μέρη αν υπάρχει:
   • Ανάδραση: μπορείτε να συνδέσετε ερωτήσεις και BSA στη γλώσσα σας, αν υπάρχει. Παρόμοια, μπορείτε να δείξετε σε IRC, λίστες ταχυδρομείου QA και wiki, αυτά τα τρία είναι σύνδεσμοι που μπορείτε να επεξεργαστείτε επιλέγοντας τη λέξη (IRC για παράδειγμα) και πατώντας το εικονίδιο Εισαγωγή συνδέσμου στην εργαλειοθήκη. Στο πλαίσιο διαλόγου, τροποποιείτε τον σύνδεσμο στον δικό σας.
   • Υποστήριξη κοινότητας και τεκμηρίωση: όπως στη σελίδα ανάδρασης, μπορείτε να λλάξετε τον σύνδεσμο που δείχνει στην τοπική υποστήριξη.
   • Οι άλλες σελίδες περιέχουν πληροφορίες που θα θελήσετε να τοπικοποιήσετε επίσης, αλλά είναι παρόμοιες με τα άλλα περιεχόμενα και δεν έχουν δυσκολίες.
  • Σελίδα κοινότητας: οι υποσελίδες εδώ δεν έχουν δυσκολίες και περιέχουν μόνο κείμενο που ίσως να θέλετε να μεταφράσετε/προσαρμόσετε. Ο πίνακας των γλωσσών δημιουργείται αυτόματα, έτσι δεν έχετε να ασχοληθείτε με αυτό.
  • Σελίδα γεγονότων: υπάρχει κάποιο κείμενο για μετάφραση, αλλά οδηγεί κυρίως στο βίκι μας και στα ημερόλια γεγονότων.
  • Η σελίδα σχετικά με μας:
   • Αποτύπωση: μην πειράζετε τη σελίδα αποτύπωσης, είναι το νομικό μέρος για το TDF.
   • Βραβεία: μπορείτε είτε να αφήσετε τα διεθνή βραβεία ή να δείξετε πιο συγκεκριμένα βραβεία στις χώρες που καλύπτει η γλώσσα σας.
   • οι άλλες σελίδες δεν έχουν δυσκολίες.
  • Σελίδα δωρεών: η σελίδα δωρεών περιέχει [φόρμα δωρεών] [bitpay] που πρέπει να αφεθεί όπως είναι επειδή καλεί σενάρια, το ίδιο και για το [photoShuffler,location="left"].
  • Η σελίδα δεν βρέθηκε και Σφάλμα διακομιστή είναι σελίδες που δεν χρειάζεται να αγγίξετε.

  Να έχετε τον ιστότοπό σας ζωντανό

  Αφού τελειώσετε με τη μετάφραση και την διόρθωση είτε στο στάδιο Silverstripe και Pootle:

  • ζητήστε στον κατάλογο Cloph να προσθέσει τις συμβολοσειρές Pootle στο Silverstripe,
  • έπειτα ελέγξτε ότι όλα είναι σωστά και δεν έχει αφεθεί καμιά συμβολοσειρά αμετάφραστη,
  • στείλτε πάλι στον κατάλογο στο Cloph να αναδιαμορφώσει το vhost και να ζωντανέψει τη νέα σχεδίασή σας

  Λοιπόν, τελειώσατε! ευχαριστίες για την καλή δουλειά :-)