QA/Bugzilla/Pole/Klíčová slova

  From The Document Foundation Wiki
  < QA‎ | Bugzilla‎ | Fields
  This page is a translated version of the page QA/Bugzilla/Fields/Keywords and the translation is 100% complete.

  Tato stránka je o poli Klíčová slova v Bugzille.

  Začínáme

  Pole Klíčová slova obsahuje klíčová slova týkající se kategorizace chyb.

  Klíčová slova jsou předem stanovena a pole obsahuje návrhy na automatické dokončení. Do pole Whiteboard lze vkládat text ve volném tvaru.

  Mezi vlastnosti patří:

  • auto-complete (automatické dokončování slov)
  • lze přidat pouze uvedená klíčová slova
  • automatické řazení Klíčových slov pole

  Nahrazování štítků ve Whiteboardu

  Vytvořili jsme klíčová slova, abychom nahradili několik běžných štítků (dříve) používaných ve Whiteboardu. Používání klíčových slov by mělo být mnohem jednodušší a rychlejší a mělo by nám poskytnout konzistentnější výsledky.

  Označení

  Stejně jako v poli Whiteboard používáme wimpyCaps pro všechna klíčová slova

  (Bi)bisection

  preBibisect

  Popis: Používá se, pokud se chyba objevuje při prvním odevzdání bibisect

  Použití: Měla by být zadána ručně osobou provádějící bibisecting

  Poznámka: Mohou být provedeny dodatečné testy, aby se zjistilo, zda chyba byla zděděna od OOo, a tedy nejde o regresi. Chcete-li to otestovat, můžete stáhnout LibreOffice 3.3 a zjistit, zda je chyba přítomna v dřívějším vydání, a tak změnu verze na 'Zděděno z OOo', jinak, pokud používáte Linux, můžete vidět, kde byla regrese zavedena pomocí tohoto úložiště

  bibisectRequest

  Popis:Slouží k informování, že je nutný bibisect.

  Použití: Všechny potvrzené regrese po 3.5.0 by měly mít klíčové slovo bibisectRequest, pokud není chyba specifická pro Windows (což by mělo být potvrzeno před odstraněním bibisectRequest). Mnoho chyb, které ovlivňují Windows, ovlivní také Linux a macOS, takže mohou být úspěšně bibisectovány.

  bibisected

  Popis: Používá se k informování vývojářů, že chyba byla bibsectována. Další informace o bibisectu naleznete na stránce Bibisect.

  Použití: Měla by být zadána ručně osobou, která připojí podrobnosti o bibisectu po bibisectingu chyby.

  bisected

  Popis:Používá se k informování vývojářů, že chyba byla zbisectována. To platí pouze v případě, že je určen přesný commit, takže jej nepřidávejte, pokud proces bibisect vedl pouze k řadě zdrojových commitů.

  Použití: Měla by být zadána ručně osobou, která připojí detaily o bisectu / odpovědném potvrzení po bisectingu chyby.

  notBibisectable

  Popis: Použít, když bibisect pro konkrétní chybu selže.

  Použití: Pokud se někdo pokusil o bibisect chyby, ale z nějakého důvodu selhal, pak zadejte notBibisectable. Je důležité si uvědomit, že to je, když se chyba objeví v rozsahu potvrzování bibisect, ale není bibisectable (mnoho důvodů, proč k tomu může dojít).

  Poznámka: Toto je odlišné od chyby, která je přítomna v nejranějším potvrzení (což vyžaduje přidání klíčového slova "preBibisect").

  Regrese

  regression

  toto fungovalo v předchozím vydání LibreOffice, takže chyba se objevila nedávno.

  possibleRegression

  Popis: possibleRegression (možnáRegrese) se zadává, když uživatel uvedl, že chyba nebyla přítomna v předchozím vydání LibreOffice, a proto je to regrese. Smyslem tohoto stavu je, že QA může potvrdit, že existuje regrese a provést následné kroky potřebné pro regresi (bibisect atd.)

  implementationError

  Popis: Použijte k označení chyb, které se objevily společně s funkcí.

  Použití: Použije se tam, kde se chyba objevila společně s novou funkcí a neexistuje žádná předchozí verze, která obsahuje relevantní funkci, ale nikoli chybu. To se liší od regrese, kde existuje předchozí verze, která obsahuje relevantní funkci, ale nikoli chybu, a od chyby "Zděděná z OOo", kde funkce i chyba existovaly před první verzí LibreOffice. Pomocí tohoto lze tento případ odlišit od chyb, které dosud nebyly na regresi tříděny.

  Poznámka: Bibisection by měla být provedena, aby se potvrdilo, že chyba a funkce byly zavedeny současně. Pokud problém není pád systému nebo zablokování a není v rozporu s písemnou specifikací nebo jiným silným očekáváním, jak se má vlastnost chovat, měla by být chyba pod štítkem vylepšení.

  EasyHack

  needsDevEval

  Popis: Použijte, když si myslíte, že chyba bude kvalifikována jako snadný hack a žádáte vývojáře, aby to potvrdil.

  Použití: Obecně používané vývojáři a lidmi, kteří mají s QA (zabezpečením kvality) dostatečné zkušenosti. Používejte střídmě, protože vývojářům může potvrzení (nebo odmítnutí) snadného hacku trvat déle.

  easyHack

  Popis: Označuje chybu, která měla být dobrým startem pro nového vývojáře projektu.

  Použití: Toto klíčové slovo by měli používat pouze vývojáři. Vývojáři přidají tento stav poté, co poskytnou ukazatele kódu a potřebná témata/dovednosti pro opravu chyby.

  difficultyBeginner

  Popis: Vývojáři toto klíčové slovo přidávají ke snadným hackům (viz klíčové slovo easyHacks), aby upozornili, že chyba je nejenom snadným hackem, a že je to „opravdu snadné“ a mohou ji opravit i jednotlivci, kteří mají dovednosti pro začátečníky z oblasti informatiky. Tyto úkoly jsou dobré, abyste si zvykli na proces kontroly kódu.

  Použití: Používá se výhradně vývojáři, kteří provedli práci (poskytli kódové ukazatele), aby posunuli chybu na snadný hack.

  difficultyMedium

  Popis: Vývojáři toto klíčové slovo přidávají do snadných hacků (viz klíčové slovo easyHacks), což znamená, že úkoly vyžadují určité skutečné přemýšlení a řešení problémů. Toto klíčové slovo by nemělo být použito pro triviální úkoly.

  Použití: Používají jej výhradně vývojáři, kteří provedli práci (poskytli kódové ukazatele), aby přesunuli chybu na snadný hack.

  difficultyInteresting

  Popis: Vývojáři to přidají k snadným hackům (viz klíčové slovo easyHacks), což znamená, že zatímco chyba je našimi odborníky považována za snadný hack, pro nového vývojáře projektu by to mohlo být dost náročné. Obecně by lidé, kteří toto řeší, měli dostatečné znalosti s programováním obecně .

  Použití: Používá se výhradně vývojáři, kteří provedli práci (poskytli kódové ukazatele), aby posunuli chybu na snadný hack.

  Podle dovedností vyžadovaných k vyřešení

  skillCpp

  Popis:easyHacks, které vyžadují dovednosti C++.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHack a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillJava

  Popis: EasyHacks, které vyžadují znalosti Java.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillJavaScript

  Popis:EasyHacks, které vyžadují dovednosti JavaScriptu.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillPerl

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti Perl.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillPython

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti Pythonu.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillSQL

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti SQL.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHack a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillVcl

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti VCL.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillUno

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti Uno.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillLibreOfficeBASIC

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti LibreOffice Basic.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillDebug

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti ladění.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHack a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillDesign

  Popis:EasyHacks, které vyžadují designové dovednosti. Při použití s topicDesignem lze EasyHack vyřešit bez programovacích dovedností (visual/UI design).

  Použití: Používané vývojáři nebo designéry, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHack a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillScript

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti skriptování.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHack a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillTest

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti testování.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  skillUI

  Popis:EasyHacks, které vyžadují znalosti interface.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, jaké dovednosti jsou potřebné k opravě chyby.

  Podle tématu

  filter:xxx

  Popis: Používá se k určení konkrétního formátu souboru pro chyby FILEOPEN/FILESAVE.

  Příklady:

  filter:docx 
  filter:rtf
  filter:svgInsert - když je do dokumentu vložen SVG
  filter:svgOpen - při otevření SVG v Draw (Kreslení)
  

  S příbuznými formáty souborů můžeme udělat něco trochu jiného:

  filter:ooxml 
  filter:odf 
  

  text:xxx

  Popis: Slouží k určení konkrétního rozložení textu.

  Příklady:

  Štítek Štítky chyb Poznámky:
  text:rtl text:rtl Zprava doleva
  text:cjk text:cjk Shora dolů (čínština, japonština, korejština)
  text:ctl text:ctl Celkové rozložení textu

  Výchozí rozložení textu je Zleva doprava, takže se neobtěžujeme se štítkem "text:ltr", protože by to bylo zbytečné.

  topicCleanup

  Popis:Easyhack, který je zaměřen na vyčištění kódu.

  Použití: Používané vývojáři, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, co je předmětem (kategorie) opravy nebo vylepšení.

  topicQA

  Popis: EasyHack, který se týká zdokonalení procesu QA (zajištění kvality).

  Použití: Používané vývojáři a odborníky na QA, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHacks a poté upozorňují, co je předmětem (kategorie) opravy nebo vylepšení.

  topicDesign

  Popis:EasyHacks, které se nějakým způsobem týkají designu. Při použití skillDesign lze EasyHack vyřešit bez programovacích dovedností (visual/UI design).

  Použití: Používané vývojáři nebo designéry, kteří potvrzují, že needsDevEval jsou EasyHack a poté upozorňují, co je předmětem (kategorií) né k opravy nebo vylepšení.

  Ostatní

  accessibility

  Popis: Používá se, když se hlášení o chybě týká problému s přístupem. Přístupnost se týká chyb a vylepšení, které ovlivňují jednotlivce se zvláštními potřebami. Lze použít pro žádosti o vylepšení i pro hlášení chyb.

  Použití: Ručně zadáno někým, kdo zná problémy s přístupem. Jedná se o specifické chyby, které by ovlivnily způsob, jakým jednotlivci se speciálními potřebami komunikují s LibreOffice - obecně není vhodné, pokud je to jen požadavek, aby se něco pro všechny zjednodušilo.

  perf

  Popis: Chyba se týká některých problémů s výkonem cpu včetně špiček a nedostatku paměti.

  Použití: Obecně by je měl používat zkušený člen QA a vývojáři. Problémy s výkonem mohou vyžadovat další práci s QA, například valgrind.

  dataLoss

  Chyba se týká ztráty dat během importu, exportu nebo během běhu programu.

  corruptProfile

  Použijte pro chyby, které se týkají poškození uživatelského profilu.

  patch

  k problému je připojena oprava

  security

  problém související s bezpečností

  wantBacktrace

  backtrace/stacktrace může vývojářůům pomoci určit problém. Zde je odkaz vysvětlující, jak to provést: Hlášení chyby debug information.

  haveBacktrace

  používá se, když byl připojen protokol backtrace nebo jiný ladicí protokol a pokud možno bylo ověřeno, že obsahuje užitečné informace.

  needsUXEval

  chyby, které pokrývají vylepšení UI/UX v LibreOffice. Chcete-li se do kopie přidat Design tým, musíte do CC také přidat libreoffice-ux-advise@lists.freedesktop.org

  needUITest

  chyby, ke kterým dochází při interakci s uživatelským rozhraním a které by se měly později stát součástí automatizovaného testovacího balíčku

  EasyHacks a informace pro vývojáře

  Existuje několik klíčových slov používaných pro kategorizaci Development/EasyHacks. Informace o nich najdete zde: