How to Create Accessible LibreOffice files

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Accessibility/Creating Accessible LibreOffice Files and the translation is 100% complete.

  Warning: Display title "How to Create Accessible LibreOffice files" overrides earlier display title "Zpřístupnění/vytváření přístupných souborů LibreOffice".

  Other languages:

  Jak vytvořit dostupné PDF a dokumenty LibreOffice

  Vytváření dostupného obsahu pomocí LibreOffice pomáhá nejen lidem se zdravotním postižením v přístupu k vašemu obsahu, v jeho navigaci a pochopení, ale přináší mnoho výhod i všem ostatním.

  Dobrá použitelnost znamená lepší využití vašeho obsahu v mnoha dalších technologiích, ať už asistenčních nebo jiných. Na této stránce je uveden seznam činností, které kumulativně přispívají k usnadnění přístupu.

  Jak uložit označený soubor PDF

  Uložení označeného PDF pomocí LibreOffice (PC a Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice
  2. V nabídce klikněte na Soubor a vyberte Exportovat jako PDF.
  3. V dialogovém okně Možnosti PDF se ujistěte, že jsou zaškrtnuta políčka Označené PDF (přidat strukturu dokumentu) a Exportovat záložky.
  4. Klepněte na tlačítko Exportovat.

  Jak přidat nadpisy

  Přidání nadpisů v LibreOffice Writer (PC a Mac)

  Převod textu na nadpisy.

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Vyberte text, který se má stát nadpisem.
  3. Na panelu Formátování otevřete rozevírací nabídku Použít styl odstavce a vyberte příslušnou úroveň nadpisu. Pokud nevidíte požadovanou úroveň nadpisu, klepněte na tlačítko Další možnosti.

  ‎# Opakujte to pro veškerý text, který by se měl stát nadpisy.

  Snímek obrazovky rozbalovací nabídky Styl odstavce v LibreOffice na PC

  Stylizace nadpisů v LibreOffice Writer

  Přizpůsobení vizuálního vzhledu stylu záhlaví.

  1. Otevřete rozevírací nabídku Použít styl odstavce. Klikněte na šipku vedle stylu nadpisu, jehož vizuální vzhled chcete změnit.
  2. V nabídce klikněte na Upravit styl.

  1. Proveďte jakékoli změny formátování, které chcete provést (např. Písmo, velikost písma atd.) na kartách Font a Font Effects a klikněte na OK. Veškerý text, na který je tento nadpis použit, bude automaticky aktualizován.

  2. Uložit dokument.

  Snímek obrazovky rozbalovací nabídky Styl odstavce v LibreOffice na PC

  Přidávání nadpisů v LibreOffice Impress (PC)

  ‎# Otevřete originál v LibreOffice Impress. # Klepněte na první snímek, který obsahuje název.

  Snímání obrazovky souboru LibreOffice Impress na PC

  ‎ ‎# Otevřete nabídku Vlastnosti na pravé straně. Otevřete sekci Rozvržení. Protože snímek obsahuje název, vyberte si jedno z rozvržení, které nejlépe odpovídá struktuře snímku.

  Snímání obrazovky rozvržení v LibreOffice Impress na PC
  1. Pokud se již existující název a obsah dobře zobrazují v poskytnutých polích názvu a obsahu, znamená to, že snímek používá rozložení správně.
   Screen zachycení titulu v LibreOffice Impress na PC

  ‎# Pokud se nad již existujícími textovými poli zobrazí prázdný název a textové pole, znamená to, že název a text musí být přeneseny do těchto polí. Přeneste text názvu do pole nadpisu a obsah do polí obsahu.

  Snímek obrazovky rozvržení aplikovaných v LibreOffice Impress na PC
  1. Opakujte tyto kroky pro všechny snímky, které se zdají mít názvy a uložte dokument.‎

  Přidávání nadpisů v LibreOffice Impress (Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Impress.
  2. Klepněte na první snímek, který obsahuje název.
   Snímání obrazovky souboru LibreOffice Impress na Macu
  3. Otevřete nabídku Vlastnosti na pravé straně. Otevřete sekci Rozvržení. Protože snímek obsahuje název, vyberte si jedno z rozvržení, které nejlépe odpovídá struktuře snímku.
   Snímání obrazovky rozvržení v LibreOffice Impress na Mac
  4. Pokud se již existující název a obsah dobře zobrazují v poskytnutých polích názvu a obsahu, znamená to, že snímek používá rozložení správně.
   Snímání obrazovky titulu v LibreOffice Impress na Macu
  5. Pokud se nad již existujícími textovými poli objeví prázdný název a textové pole, znamená to, že název a text je třeba přenést do těchto polí. Přeneste text pro nadpis do pole pro nadpis a obsah do polí s obsahem.
   Snímání obrazovky rozvržení aplikovaných v LibreOffice Impress na Mac
  6. Opakujte tyto kroky pro všechny snímky, které vypadají, že mají názvy, a uložte dokument.

  Jak přidat alternativní popisy k obrázkům v dokumentu

  Přidání popisu obrázku v LibreOffice Writer (PC)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Dvakrát klikněte na obrázek. Zobrazí se dialogové okno Obrázek.
  3. Klepněte na kartu Možnosti v dialogovém okně Obrázek.
   Snímek možností obrázku v LibreOffice Writer na PC
  4. Do pole Název zadejte stručný popis obrázku.

  Přidání popisu obrázku v LibreOffice Writer (Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Dvakrát klikněte na obrázek. Zobrazí se dialogové okno Obrázek.
  3. Klikněte na záložku Možnosti v dialogovém okně Obrázek.
   Zachycení obrazovky možností obrázku v LibreOffice Writer na Macu
  4. Do pole Jméno zadejte stručný popis obrázku.

  Přidání popisu obrázku v LibreOffice Impress (PC)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Impress
  2. Vyberte obrázek. Klikněte na Formát na liště nabídek a ze seznamu vyberte Popis. Zobrazí se panel Popis.
   Snímání obrazovky možností obrázku v LibreOffice Impress na PC
  3. Do pole Popis zadejte stručný popis obrázku. Pokud je popis dlouhý, měl by být uveden také souhrnný Název.
  4. Kliknutím na OK uložte změny.
  5. Tyto kroky opakujte pro všechny obrázky v dokumentu. Uložte dokument.

  Přidání popisu obrázku v LibreOffice Impress (Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Impress
  2. Vyberte obrázek. Klikněte na Formát na liště nabídek a ze seznamu vyberte Popis. Zobrazí se panel Popis.
   Snímání obrazovky možností obrázku v LibreOffice Impress na Macu
  3. Do pole Popis zadejte stručný popis obrázku. Pokud je popis dlouhý, měl by být uveden také souhrnný Název.
  4. Kliknutím na OK uložte změny.
  5. Tyto kroky opakujte pro všechny obrázky v dokumentu. Uložte dokument.

  Jak přidat záhlaví do tabulky

  Přidání záhlaví do tabulky v LibreOffice Writer (PC)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Zajistěte, aby text v prvním řádku sloužil jako nadpis a určoval, k čemu slouží jednotlivé sloupce. Např: Týden, Téma, Datum atd.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberte možnost Vlastnosti tabulky. Nebo vyberte Vlastnosti tabulky z dolní nebo horní nabídky. Zobrazí se dialogové okno Formát tabulky.
  4. V dialogovém okně Formát tabulky vyberte záložku Tok textu. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Opakovat nadpis a že je vyplněn alespoň první řádek.
   Snímání obrazovky možností formátu tabulky v LibreOffice Writer na PC
  5. Opakujte tyto kroky pro tabulky v dokumentu. Uložte dokument.

  Přidání záhlaví do tabulky v LibreOffice Writer (Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Zajistěte, aby text v prvním řádku sloužil jako nadpis a určoval, k čemu slouží jednotlivé sloupce. Např: Týden, Téma, Datum atd.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberte možnost Vlastnosti tabulky. Nebo vyberte Vlastnosti tabulky z dolní nebo horní nabídky. Zobrazí se dialogové okno Formát tabulky.
  4. V dialogovém okně Formát tabulky vyberte záložku Tok textu. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Opakovat nadpis a že je vyplněn alespoň první řádek.
   Snímání obrazovky možností formátu tabulky v LibreOffice Writer na Macu
  5. Opakujte tyto kroky pro tabulky v dokumentu. Uložte dokument.

  Přidání záhlaví do tabulky v LibreOffice Impress (PC)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Zajistěte, aby text v prvním řádku sloužil jako nadpis a určoval, k čemu slouží jednotlivé sloupce. Např: Týden, Téma, Datum atd.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberte možnost Vlastnosti tabulky. Nebo vyberte Vlastnosti tabulky z dolní nebo horní nabídky. Zobrazí se dialogové okno Formát tabulky.
  4. V dialogovém okně Formát tabulky vyberte kartu Tok textu. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Opakovat nadpis a že je vyplněn alespoň první řádek.
   Snímání obrazovky možností návrhu tabulky se zvýrazněním možnosti "Řádek záhlaví" v LibreOffice Impress na PC
  5. Opakujte tyto kroky pro tabulky v dokumentu. Uložte dokument.

  Přidání záhlaví do tabulky v LibreOffice Impress (Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Zajistěte, aby text v prvním řádku sloužil jako nadpis a určoval, k čemu slouží jednotlivé sloupce. Např: Týden, Téma, Datum atd.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberte možnost Vlastnosti tabulky. Nebo vyberte Vlastnosti tabulky z dolní nebo horní nabídky. Zobrazí se dialogové okno Formát tabulky.
  4. V dialogovém okně Formát tabulky vyberte kartu Tok textu. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Opakovat nadpis a že je vyplněn alespoň první řádek.
   Snímání obrazovky možností návrhu tabulky se zvýrazněním možnosti "Řádek záhlaví" v LibreOffice Impress na Macu
  5. Opakujte tyto kroky pro tabulky v dokumentu. Uložte dokument.

  Jak nastavit jazyk

  Nastavení jazyka dokumentu v LibreOffice Writer (PC)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Určete hlavní jazyk textu. Pokud je velké množství textu podtrženo červenými klikatými čarami, je to často známkou toho, že jazyk není nastaven správně.
  3. Nastavte správný jazyk dokumentu kliknutím na Nástroje > Jazyk > Pro veškerý text > Více…. Zobrazí se dialogové okno Možnosti - Nastavení jazyka - Jazyky.
   Snímek obrazovky nabídky "Nástroje" se zvýrazněním "Jazyk" v LibreOffice Writer na PC
  4. V části Výchozí jazyky pro dokumenty vyberte z rozevírací nabídky správný jazyk dokumentu. Pokud zaškrtnete Pouze pro aktuální dokument, bude vaše volba platit pouze pro aktuální dokument.
  5. Klikněte na OK a uložte dokument. <nebo />

  Nastavení jazyka dokumentu v LibreOffice Impress (PC)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Impress.
  2. Určete hlavní jazyk textu. Pokud je velké množství textu podtrženo červenými klikatými čarami, je to často známkou toho, že jazyk není nastaven správně.
  3. Nastavte správný jazyk dokumentu kliknutím na Nástroje > Jazyk > Pro veškerý text > Více…. Zobrazí se dialogové okno Možnosti - Nastavení jazyka - Jazyky.
   Snímek obrazovky nabídky "Nástroje" se zvýrazněním "Jazyk" v LibreOffice Impress na PC
  4. V části Výchozí jazyky pro dokumenty vyberte z rozevírací nabídky správný jazyk dokumentu. Pokud zaškrtnete Pouze pro aktuální dokument, bude vaše volba platit pouze pro aktuální dokument.
  5. Klikněte na OK a uložte dokument.
   Snímání obrazovky modálu "Jazyk" v LibreOffice Impress na PC

  Nastavení jazyka dokumentu v LibreOffice Writer (Mac)

  1. Otevřete originál v LibreOffice Writer.
  2. Určete hlavní jazyk textu. Pokud je velké množství textu podtrženo červenými klikatými čarami, je to často známkou toho, že jazyk není nastaven správně.
  3. Nastavte správný jazyk dokumentu kliknutím na Nástroje > Jazyk > Pro veškerý text > Více…. Zobrazí se dialogové okno Možnosti - Nastavení jazyka - Jazyky.
   Snímek obrazovky nabídky "Nástroje" se zvýrazněním "Jazyk" v LibreOffice Writer na Macu
  4. V části Výchozí jazyky pro dokumenty vyberte z rozevírací nabídky správný jazyk dokumentu. Pokud zaškrtnete Pouze pro aktuální dokument, bude vaše volba platit pouze pro aktuální dokument.
  5. Klikněte na OK a uložte dokument.
   Snímání obrazovky modálu "Jazyk" v LibreOffice Writer na Macu

  Nastavení jazyka dokumentu v LibreOffice Impress (Mac)

  1. Klikněte na kartu Zobrazení a vyberte možnost Obrys. Vyberte text ze všech snímků, který je třeba změnit.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte Znak.... Zobrazí se dialogové okno Znak.
  3. Na kartě Fonty vyberte správný jazyk pro vybraný text a klikněte na OK.
  4. Opakujte tyto kroky pro veškerý text, který je třeba změnit.
  5. Uložit dokument.
   Snímání obrazovky modálu "Jazyk" v LibreOffice Impress na Macu

  Výběr jazyka pro vybraný text v LibreOffice Writer (PC)

  Text, který je stále podtržený červenými klikatými čarami, nebo odstavce v jiném jazyce vyžadují samostatné nastavení jazyka.

  1. Vyberte všechny texty v konkrétních textových polích, které je třeba změnit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a z nabídky vyberte Znak.... Zobrazí se dialogové okno Znak'.
  3. Na kartě Písmo vyberte správný jazyk pro vybraný text a klikněte na OK.
  4. Opakujte tyto kroky pro veškerý text, který je třeba změnit.
  5. Uložit dokument.
   Snímání obrazovky modálu "Character" v LibreOffice Writer na PC

  Výběr jazyka pro vybraný text v LibreOffice Impress (PC)

  Text, který je stále podtržený červenými klikatými čarami, nebo odstavce v jiném jazyce vyžadují samostatné nastavení jazyka.

  1. Vyberte všechny texty v konkrétních textových polích, které je třeba změnit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a z nabídky vyberte Znak.... Zobrazí se dialogové okno Znak'.
  3. Na kartě Fonty vyberte správný jazyk pro vybraný text a klikněte na OK.
  4. Opakujte tyto kroky pro veškerý text, který je třeba změnit.
  5. Uložit dokument.
   Snímání obrazovky modálu možností "Postava" v LibreOffice Impress na PC

  Výběr jazyka pro vybraný text v LibreOffice Writer (Mac)

  Text, který je stále podtržený červenými klikatými čarami, nebo odstavce v jiném jazyce vyžadují samostatné nastavení jazyka.

  1. Klikněte na kartu Zobrazení a vyberte možnost Obrys. Vyberte text ze všech snímků, který je třeba změnit.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte Znak.... Zobrazí se dialogové okno Znak.
  3. Na kartě Písmo vyberte správný jazyk pro vybraný text a klikněte na OK.
  4. Opakujte tyto kroky pro veškerý text, který je třeba změnit.
  5. Uložit dokument.
   Snímání obrazovky modálu možností "Postava" v LibreOffice Writer na Macu

  Výběr jazyka pro vybraný text v LibreOffice Impress (Mac)

  Text, který je stále podtržený červenými klikatými čarami, nebo odstavce v jiném jazyce vyžadují samostatné nastavení jazyka.

  1. Vyberte všechny texty v konkrétních textových polích, které je třeba změnit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a z nabídky vyberte Znak.... Zobrazí se dialogové okno Znak'.
  3. Na kartě Fonty vyberte správný jazyk pro vybraný text a klikněte na OK.
  4. Opakujte tyto kroky pro veškerý text, který je třeba změnit.
  5. Uložit dokument.
   Snímání obrazovky modálu možností "Postava" v LibreOffice Impress na Macu