Documentation/Calc Functions/AGGREGER

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/AGGREGATE and the translation is 35% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎danskFunktionsnavn:

AGGREGER

Kategori:

Matematisk

Resume:

Denne funktion returnerer et aggregeret resultat af beregningerne i området. Du kan bruge forskellige AGGREGER-funktioner, der er opregnet herunder. AGGREGER-funktionen sætter dig i stand til at udelade skjulte rækker, fejl, SUBTOTAL og andre AGGREGER-funktionsresultater fra beregningen.

Syntaks:

AGGREGER(Funktion; Indstilling; tal1 [; tal2 [; …]])

eller

AGGREGER(Funktion; Indstilling; Matrix [; k])

Returnerer:

Derr returneres altid et reelt tal, hvis betydning afhænger af den anvendte FUNKTION,

Argumenter:

Funktion – obligatorisk argument. Et funktionsindeks eller en reference til en celle med en værdi fra 1 til 19 i overensstemmelse med den følgende tabel.

Funktionsindeks Anvendt funktion
1 MIDDEL
2 TÆL
3 TÆLV
4 MAKS
5 MIN
6 PRODUKT
7 STDAFVS
8 STDAFV.P
9 SUM
10 VARIANS.S
11 VARIANS.P
12 MEDIAN
13 HYPPIGST.ENKELT
14 STØRSTE
15 MINDSTE
16 FRAKTIL.MEDTAG
17 KVARTIL.MEDTAG
18 FRAKTIL.UDELAD
19 KVARTIL.UDELAD
Function index Function applied
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV.S
8 STDEV.P
9 SUM
10 VAR.S
11 VAR.P
12 MEDIAN
13 MODE.SNGL
14 LARGE
15 SMALL
16 PERCENTILE.INC
17 QUARTILE.INC
18 PERCENTILE.EXC
19 QUARTILE.EXC

Indstilling – Obligatorisk argument. Et indstillingsindeks eller reference til en celle med en værdi fra 0 til 7 bestemmer, hvad der skal ignoreres i funktionens område.

Indstillingsindeks Anvendt indstilling
0 Ignorer kun indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
1 Ignorer kun skjulte rækker, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
2 Ignorer kun fejl, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
3 Ignorer skjulte rækker, fejl, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
4 Ignorer ingenting
5 Ignorer kun skjulte rækker
6 Ignorer kun fejl
7 Ignorer kun skjulte rækker og fejl
Option index Option applied
0 Ignore only nested SUBTOTAL and AGGREGATE functions
1 Ignore only hidden rows, nested SUBTOTAL and AGGREGATE functions
2 Ignore only errors, nested SUBTOTAL and AGGREGATE functions
3 Ignore hidden rows, errors, nested SUBTOTAL and AGGREGATE functions
4 Ignore nothing
5 Ignore only hidden rows
6 Ignore only errors
7 Ignore only hidden rows and errors

Tal1 – obligatorisk argument. Det første argument (hvis området er indstillet som en liste over værdier i funktionen) eller en reference til en celle, som indeholder det.

Tal2, Tal3, ... – frivilligt argument. Et numerisk argument eller en reference til en celle (op til 253 argumenter), som du skal aggregere værdien af.

Matrix – obligatorisk argument. Matrixet kan bestemmes af områdets grænser, det navngivne områdes navn eller kolonneetiketten. For at bruge kolonneetiketter skal funktionen "Find automatisk kolonne- og rækkeetiketter" være aktiveret.

k – obligatorisk argument for følgende funktioner: STØRSTE, MINDSTE, FRAKTIL.MEDTAG, KVARTIL.MEDTAG, FRAKTIL.UDELAD, KVARTIL.UDELAD. Det er et numerisk argument, som skal svare til det andet argument i disse funktioner.

Hvis noget af parametrene er uden for sit domæne, returnerer funktionen en fejlværdi. Hvis for eksempel indekset Funktion ikke er tilgængeligt, det vil sige ikke inden for [0,19].

Yderligere oplysninger:

Gnome-dialog-warning.svg

Warning:
Funktionen AGGREGER anvendes på lodrette områder af data med aktiveret Autofilter. Hvis Autofilter ikke er aktiveret, virker den automatiske genberegning af funktionens resultater ikke på nyligt skjulte rækker. Det antages ikke at virke på vandrette områder, men kan imidlertid også anvendes på dem, med begrænsninger. Især genkender AGGREGER-funktionen anvendt på et vandret dataområde ikke skjulte kolonner, men udelader udelader imidlertid korrekt fejl og resultater af SUBTOTAL og andre AGGREGER-funktioner, der er indlejret i rækkerne.


Eksempler:

Overvej følgende tabeleksempel til anvendelse af AGGREGER-funktionen:

A B C
1 ColumnOne ColumnTwo ColumnThree
2 34 11 12
3 10 56 35
4 #DIV/0! 5 3
5 20 8 1
6 0 8 9
7 #VALUE! 20 21
8 5 7 8
9 14 0 5

Herunder er der nogle tilfælde og eksempler på anvendelse af funktionen AGGREGER:

Formula Description Returns
=AGGREGATE(4;2;A2:A9) maximum value for the range A2:A9 ignoring only errors, nested SUBTOTAL and AGGREGATE functions whereas =MAX(A2:A9) returns the error Err:511 34
=AGGREGATE(9;5;A5:C5) sum for the range A5:C5, even if some of the columns are hidden 29
=AGGREGATE(9;5;B2:B9) sum of the column B even if any row is hidden, the function omit its value, for example if the 7th row is hidden, the function returns 95 115
=AGGREGATE(13;3;Sheet1.B2:B9:Sheet3.B2:B9) if you need to apply the function with a 3D range, this example shows how to do it. The function returns mode of the values of second columns through sheets 1:3 (that have the same data) 8
=AGGREGATE(E3;E5;'ColumnOne') You can use reference to a cell or a range for every argument in the formula. The following example shows how it works. Besides, it shows that you can use column labels to specify an array. If E3 = 13 and E5 = 5, the function returns mode of the first column 10
=AGGREGATE(20;2;A2:A9) No FUNCTION is available at index 20 hence it will return an error value Err:502

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

MIDDELTAL
TÆL
TÆLV
MAKS
MIN
PRODUKT
STDAFV.P
STDAFVS
SUM
VARIANS.S
VARIANS.P
MEDIAN
HYPPIGST.ENKELT
STØRSTE
MINDSTE
FRAKTIL.MEDTAG
KVARTIL.MEDTAG
FRAKTIL.UDELAD
KVARTIL.UDELAD

ODF standard:

Ingen

Tilsvarende Excel-funktioner:

AGGREGER