Documentation/Calc Functions/AGGREGER

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/AGGREGATE and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

AGGREGER

Kategori:

Matematisk

Resume:

Denne funktion returnerer et aggregeret resultat af beregningerne i området. Du kan bruge forskellige AGGREGER-funktioner, der er opregnet herunder. AGGREGER-funktionen sætter dig i stand til at udelade skjulte rækker, fejl, SUBTOTAL og andre AGGREGER-funktionsresultater fra beregningen.

Im-jabber.svg

Note:
Denne funktion er tilgængelig siden LibreOfficeDev 4.4.

Syntaks:

AGGREGER(Funktion; Indstilling; tal1 [; tal2 [; …]])

eller

AGGREGER(Funktion; Indstilling; Matrix [; k])

Returnerer:

Derr returneres altid et reelt tal, hvis betydning afhænger af den anvendte FUNKTION,

Argumenter:

Funktion – obligatorisk argument. Et funktionsindeks eller en reference til en celle med en værdi fra 1 til 19 i overensstemmelse med den følgende tabel.

Funktionsindeks Anvendt funktion
1 MIDDEL
2 TÆL
3 TÆLV
4 MAKS
5 MIN
6 PRODUKT
7 STDAFVS
8 STDAFV.P
9 SUM
10 VARIANS.S
11 VARIANS.P
12 MEDIAN
13 HYPPIGST.ENKELT
14 STØRSTE
15 MINDSTE
16 FRAKTIL.MEDTAG
17 KVARTIL.MEDTAG
18 FRAKTIL.UDELAD
19 KVARTIL.UDELAD

Indstilling – Obligatorisk argument. Et indstillingsindeks eller reference til en celle med en værdi fra 0 til 7 bestemmer, hvad der skal ignoreres i funktionens område.

Indstillingsindeks Anvendt indstilling
0 Ignorer kun indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
1 Ignorer kun skjulte rækker, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
2 Ignorer kun fejl, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
3 Ignorer skjulte rækker, fejl, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner
4 Ignorer ingenting
5 Ignorer kun skjulte rækker
6 Ignorer kun fejl
7 Ignorer kun skjulte rækker og fejl

Tal1 – obligatorisk argument. Det første argument (hvis området er indstillet som en liste over værdier i funktionen) eller en reference til en celle, som indeholder det.

Tal2, Tal3, ... – frivilligt argument. Et numerisk argument eller en reference til en celle (op til 253 argumenter), som du skal aggregere værdien af.

Matrix – obligatorisk argument. Matrixet kan bestemmes af områdets grænser, det navngivne områdes navn eller kolonneetiketten. For at bruge kolonneetiketter skal funktionen "Find automatisk kolonne- og rækkeetiketter" være aktiveret.

k – obligatorisk argument for følgende funktioner: STØRSTE, MINDSTE, FRAKTIL.MEDTAG, KVARTIL.MEDTAG, FRAKTIL.UDELAD, KVARTIL.UDELAD. Det er et numerisk argument, som skal svare til det andet argument i disse funktioner.

Hvis noget af parametrene er uden for sit domæne, returnerer funktionen en fejlværdi. Hvis for eksempel indekset Funktion ikke er tilgængeligt, det vil sige ikke inden for [0,19].

Yderligere oplysninger:

Gnome-dialog-warning.svg

Warning:
Funktionen AGGREGER anvendes på lodrette områder af data med aktiveret Autofilter. Hvis Autofilter ikke er aktiveret, virker den automatiske genberegning af funktionens resultater ikke på nyligt skjulte rækker. Det antages ikke at virke på vandrette områder, men kan imidlertid også anvendes på dem, med begrænsninger. Især genkender AGGREGER-funktionen anvendt på et vandret dataområde ikke skjulte kolonner, men udelader udelader imidlertid korrekt fejl og resultater af SUBTOTAL og andre AGGREGER-funktioner, der er indlejret i rækkerne.


Eksempler:

Overvej følgende tabeleksempel til anvendelse af AGGREGER-funktionen:

A B C
1 KolonneEt KolonneTo KolonneTre
2 34 11 12
3 10 56 35
4 #DIV/0! 5 3
5 20 8 1
6 0 8 9
7 #VALUE! 20 21
8 5 7 8
9 14 0 5

Herunder er der nogle tilfælde og eksempler på anvendelse af funktionen AGGREGER:

Formel Beskrivelse Returnerer
=AGGREGER(4;2;A2:A9) maksimumsværdien af området A2:A9; kun fejl, indlejrede SUBTOTAL- og AGGREGER-funktioner ignoreres, mens =MAX(A2:A9) returnerer fejlen Err:511 34
=AGGREGER(9;5;A5:C5) summen af området A5:C5, endda selvom nogle af kolonnerne er skjult 29
=AGGREGER(9;5;B2:B9) summen af kolonne B, hvis en række skulle være skjult, udelader funktionen dens værdi: hvis for eksempel den syvende række er skjult, returnerer funktionen 95 115
=AGGREGER(13;3;Ark1.B2:B9:Ark3.B2:B9) hvis du har brug for at bruge funktionen på et 3D-område, viser dette eksempel, hvordan det gøres. Funktionen returnerer tilstanden af værdierne i anden kolonne på arkene 1:3 (som har de samme data) 8
=AGGREGER(E3;E5;'KolonneEt') Du kan bruge en reference til en celle eller et område til hvert argument i formlen. Det følgende eksempel viser, hvordan det fungerer. Derudover viser det, at du kan bruge kolonneetiketter til at bestemme et matrix. Hvis E3 = 13 og E5 = 5, returnerer funktionen den første kolonnes tilstand 10
=AGGREGER(20;2;A2:A9) Der ingen FUNKTION tilgængelige på indeks 20, hvorfor der returneres en fejlværdi Err:502

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

MIDDELTAL
TÆL
TÆLV
MAKS
MIN
PRODUKT
STDAFV.P
STDAFVS
SUM
VARIANS.S
VARIANS.P
MEDIAN
HYPPIGST.ENKELT
STØRSTE
MINDSTE
FRAKTIL.MEDTAG
KVARTIL.MEDTAG
FRAKTIL.UDELAD
KVARTIL.UDELAD

ODF standard:

Ingen

Tilsvarende Excel-funktioner:

AGGREGER