Documentatie/Calc-functies/REST

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MOD and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎עבריתFunctienaam:

REST

Categorie:

Wiskundig

Samenvatting:

Berekent de rest wanneer een getal (het dividend of teller) wordt gedeeld door een ander getal (de deler of noemer). Dit staat bekend als de module bewerking.

Vaak zijn het deeltal en de deler gehele getallen (Euclidean division). REST accepteert en verwerkt echter reële getallen met niet-nul fractionele delen.

Syntaxis:

REST(Dividend; Deler)

Retourneert:

Retourneert een reëel getal dat de rest is wanneer een getal wordt gedeeld door een ander getal. De geretourneerde waarde heeft hetzelfde teken als de deler.

Argumenten:

Dividend is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat is het deeltal van de deelbewerking.

Deler is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat is de deler van de deelbewerking.

  • Als Dividend of Deler niet-numeriek is, retourneert REST als fout #WAARDE!.
  • Als Deler gelijk is aan 0, dan retourneert REST als fout #DIV/0!.

Aanvullende details:

  • Voor echte x en y (y <>0) implementeert REST de volgende formule:

[math]\displaystyle{ \text{REST}(x,y)~=~x-\left(y\times \text{GEH.GET.} \left(\frac{x}{y}\right)\right) }[/math]

De functie GEH.GET. rondt altijd naar beneden af (in de richting van -∞) en retourneert het grootste gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan een bepaald getal. Dit betekent dat wanneer het deeltal en de deler verschillende tekens hebben, REST resultaten kan produceren die contra-intuïtief lijken. De formule =REST(7, -3) geeft bijvoorbeeld -2 terug; dit komt omdat de breuk [math]\displaystyle{ \left(\frac{7}{-3}\right) }[/math] wordt afgerond op -3 door de GEH.GET.-functie.
  • Voor meer algemene informatie over de modulo-bewerking, bezoek Wikipedia’s Modulo operation pagina.

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=REST(11; 3) Hier retourneert de functie de rest wanneer 11 wordt gedeeld door 3. De geretourneerde waarde heeft hetzelfde teken als de deler, wat in dit voorbeeld positief is. 2
=REST(-11; 3) Hier retourneert de functie de rest wanneer -11 wordt gedeeld door 3. De geretourneerde waarde heeft hetzelfde teken als de deler, wat in dit voorbeeld positief is. Let op de contra-intuïtieve waarde die wordt geproduceerd wanneer het deeltal en de deler verschillende tekens hebben. 1
=REST(11; -3) Hier retourneert de functie de rest wanneer 11 wordt gedeeld door -3. De geretourneerde waarde heeft hetzelfde teken als de deler, die in dit voorbeeld negatief is. Let op de contra-intuïtieve waarde die wordt geproduceerd wanneer het deeltal en de deler verschillende tekens hebben. -1
=REST(-11; -3) Hier retourneert de functie de rest wanneer -11 wordt gedeeld door -3. De geretourneerde waarde heeft hetzelfde teken als de deler, die in dit voorbeeld negatief is. -2
=REST(D1; D2) waarbij de cellen D1 en D2 respectievelijk de nummers 11,25 en 2,5 bevatten. Hier retourneert de functie de rest wanneer 11,25 wordt gedeeld door 2,5. De geretourneerde waarde heeft hetzelfde teken als de deler, wat in dit voorbeeld positief is. 1,25

Gerelateerde LibreOffice-functies:

QUOTIENT

ODF standaard:

Section 6.16.42, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

REST