Documentation/Calc Functions/SLUMPMELLEM

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

SLUMPMELLEM

Kategori:

Matematisk

Resume:

Returnerer et tilfældigt heltal i et bestemt område.

Syntaks:

SLUMPMELLEM(Bund; Top)

Returnerer:

Returnerer et tilfældigt heltal mellem heltallene Bund og Top (begge inklusive). Denne funktion producerer nyt heltal mellem Bund og Top (begge inklusive). Denne funktion producerer et nyt tilfældigt tal hver gang Calc genberegner. For manuelt at tvinge Calc til at genberegne trykker du på F9.

Argumenter:

Bund er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den nedre grænse for det tilfældige tal.

Top er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den øvre grænse for det tilfældige tal.

  • Hvis Bund er større end Top, returnerer funktion en værdifejl.
  • Hvis Bund og Top er ens, returnerer funktionen den samme værdi.
  • Hvis argumenterne ikke er heltal, så afrundes de til det nærmeste heltal over eller under, dvs. de trunkeres til heltal. Fx afrundes 5,4 til 5, 5,6 til 6 og 5,5 til 6.

Yderligere oplysninger:

For at generere tilfældige tal, som aldrig genberegnes, kopierer duceller, der indeholder denne funktion, og bruger Rediger > Indsæt speciel (med Indsæt alt og Formler ryddet og Tal markeret).

Eksempler:

Formel Beskrivelse Returnerer
=SLUMPMELLEM(20;30) et tilfældigt heltal mellem 20 og 30 23
=SLUMPMELLEM(20,4;30,8) et tilfældigt heltal mellem 20 og 31 og afrunder til det nærmeste heltal 27

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

SLUMP

ODF standard:

Section 6.16.51, part2

Tilsvarende Excel-funktioner:

SLUMPMELLEM