Documentation/Calc Functions/SLUMPMELLEM

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎suomi • ‎čeština

Template:Documentation/Calc Functions/Func Page Links/da

Funktionsnavn:

SLUMPMELLEM

Kategori:

Matematisk

Resume:

Returnerer et tilfældigt heltal i et bestemt område.

Syntaks:

SLUMPMELLEM(Bottom; Top)

Returnerer:

Returnerer et tilfældigt heltal mellem heltallene Bund og Top (begge inklusive). Denne funktion producerer nyt heltal mellem Bund og Top (begge inklusive). Denne funktion producerer et nyt tilfældigt tal hver gang Calc genberegner. For manuelt at tvinge Calc til at genberegne trykker du på F9.

Argumenter:

Bund er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den nedre grænse for det tilfældige tal.

Top er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den øvre grænse for det tilfældige tal.

  • Hvis Bund er større end Top, returnerer funktion en værdifejl.
  • Hvis Bund og Top er ens, returnerer funktionen den samme værdi.
  • Hvis argumenterne ikke er heltal, så afrundes de til det nærmeste heltal over eller under, dvs. de trunkeres til heltal. Fx afrundes 5,4 til 5, 5,6 til 6 og 5,5 til 6.

Yderligere oplysninger:

For at generere tilfældige tal, som aldrig genberegnes, kopierer duceller, der indeholder denne funktion, og bruger Rediger > Indsæt speciel (med Indsæt alt og Formler ryddet og Tal markeret).

  • To generate random numbers that never recalculate, either:
  • Copy cells containing =SLUMPMELLEM(), and use Edit ▸ Paste Special (with All and Formulas deselected and Numbers selected).
  • Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Random Number to fill a selected cell range with random numbers, generated in accordance with the flexible settings available through the Random Number Generator dialog.
  • To generate numbers in the range [0, 1), use the SLUMP function or its non-volatile equivalent SLUMP.NV.

Eksempler:

Template:Calc-Formula/da Template:Calc-Description/da Template:Calc-Returns/da
=SLUMPMELLEM(20; 30) Generates a random integer r in the range 20 ≤ r ≤ 30. The returned value will change whenever Calc recalculates. 22
=SLUMPMELLEM(D1; D2) where cells D1 and D2 contain the numbers -10 and 10 respectively. Generates a random integer r in the range -10 ≤ r ≤ 10. The returned value will change whenever Calc recalculates 6
=SLUMPMELLEM(-6,1; -6,1) Always returns -7. Not a particularly helpful use of a random number generator but included to demonstrate that negative numbers are rounded away from 0. -7
=SLUMPMELLEM(9,2; 9,2) Always returns 10. Again, not a particularly helpful use of a random number generator but included to demonstrate that positive numbers are also rounded away from 0. 10

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

SLUMP

SLUMP.NV

SLUMPMELLEM.NV

ODF standard:

Tilsvarende Excel-funktioner:

SLUMPMELLEM